Vše z Money / Aktuality/Nová sleva na evidenci tržeb
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Nová sleva na evidenci tržeb

Seyfor, a. s.
02. 03. 2017
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 se můžeme setkat s novou slevou na dani. Jedná se o slevu na evidenci tržeb.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Nová sleva na dani se do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) dostala díky doprovodnému zákonu k zákonu o evidenci tržeb – konkrétně se jednalo o zákon č. 113/2016 Sb. Novinka nabyla účinnosti 1. prosince 2016.

Sleva na evidenci tržeb je v ZDP upravena na dvou místech:

  • 35ba odst. 1 písm. h) – rozšiřuje výčet slev pro fyzické osoby o slevu na evidenci tržeb a
  • 35bc – definuje podmínky pro její uplatnění.

Podmínky pro uplatnění slevy na evidenci tržeb:

  1. výše slevy na evidenci tržeb se vypočte jako kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, maximálně však může činit 5 000 Kč,
  2. slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Z konstrukce nové právní úpravy vyplývá, že výše slevy na evidenci tržeb je určována dílčím základem daně ze samostatné činnosti, přičemž není důležité, z jaké činnosti dané tržby plynou (zda se jedná o evidované tržby podle zákona o evidenci tržeb či nikoliv) a vzhledem k „časovému“ omezení možnosti uplatnit slevu na evidenci tržeb je zřejmé, že za zdaňovací období 2016 se tato možnost bude týkat podnikatelů s příjmy ze stravovacích a ubytovacích služeb.

Samotné „fungování“ nové slevy na evidenci tržeb si ukážeme na třech příkladech.

Příklad č. 1

Poplatník – fyzická osoba – provozuje ubytovací zařízení (jiné příjmy nemá). Od 1. prosince 2016 se na něj podle zákona o evidenci tržeb začala vztahovat povinnost evidovat tržby. Uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka. Dílčí základ daně ze samostatné činnosti činil 600 000 Kč.

Výpočet slevy: (600 000 x 0,15) – 24 840 = 65 160. Maximální výše slevy činí 5 000 Kč.

Příklad č. 2

Zadání je stejné jako v příkladu č. 1, pouze dílčí základ daně činil 180 000 Kč.

Výpočet slevy: (180 000 x 0,15) – 24 840 = 2.160. Maximální výše slevy činí 2.160 Kč.

Příklad č. 3

Zadání opět totožné s předešlými příklady, rozdíl je však v dílčím základu daně ze samostatné činnosti – činí 40 000 Kč.

Výpočet slevy: (40 000 x 0,15) – 24 480 = – 18 480. Slevu na evidenci tržeb nelze uplatnit.

Pokud bychom měli zobecnit výše uvedené příklady, lze konstatovat, že za situace, kdy poplatník má pouze příjmy ze samostatné činnosti, tak sleva na evidenci tržeb začíná daňově „fungovat“ až od základu daně ve výši cca 166 tis. Kč.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení