Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Aktuality/Tištěné MoneyNews 2/2010

Tištěné MoneyNews 2/2010

Tištěné MoneyNews 2/2010

Vážení uživatelé Money S3,
na počátku léta Vám v rámci Aktualizace 2010 přinášíme novou verzi Money S3 11.070. Obsahuje celou řadu novinek a zlepšení, které usnadňují a zjednodušují práci s tímto systémem. Z těch nejzajímavějších vybíráme:

Nová funkce „Vazby dokladů“ poskytuje dokonalý přehled nad tím, z čeho jsou doklady v Money S3 tvořeny, zjednodušeně řečeno „odkud se vzaly a kam šly“, to vše v názorné grafi cké formě tzv. mapy dokladů. Pomocí tlačítka Vazby lze v této mapě zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Například předchůdcem faktury může být dodací list načtený do faktury, jejím následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu.

Nový modul „Účetní centrála“ je skvělým pomocníkem pro účetní firmy a jejich klienty, šetřící jejich čas i peníze při externím zpracování účetnictví. Modul umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi nimi – je možné vystavovat doklady na straně klienta a snadno je odesílat do účetní fi rmy přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že je firma může okamžitě načíst, účetně zpracovat a poslat zpět klientovi informace o úhradách. Podrobnému popisu tohoto modulu je věnována samostatná stránka www.money.cz/money-s3/ucetni-centrala, včetně uživatelské příručky.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank