Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Audit účetní závěrky

Co je to audit účetní závěrky?

Zákon o účetnictví v paragrafu 20 stanovuje, které účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou nezávislým auditorem. K těmto účetním jednotkám patří například:

  • účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis,
  • velké účetní jednotky kromě těch, které nejsou subjekty veřejného zájmu
  • nebo střední účetní jednotky.

Auditor nezávisle ověřuje účetní výkazy a stanovuje, zda jsou v souladu se zákony. Výsledkem auditu je auditorská zpráva, ve které auditor hodnotí správnost předložené účetní závěrky.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.