Audit účetní závěrky

Co je to audit účetní závěrky?

Zákon o účetnictví v paragrafu 20 stanovuje, které účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou nezávislým auditorem. K těmto účetním jednotkám patří například:

  • účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis,
  • velké účetní jednotky kromě těch, které nejsou subjekty veřejného zájmu
  • nebo střední účetní jednotky.

Auditor nezávisle ověřuje účetní výkazy a stanovuje, zda jsou v souladu se zákony. Výsledkem auditu je auditorská zpráva, ve které auditor hodnotí správnost předložené účetní závěrky.