Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Audit účetní závěrky

Zákon o účetnictví v paragrafu 20 stanovuje, které účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou nezávislým auditorem. K těmto účetním jednotkám patří například:

  • účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis,
  • velké účetní jednotky kromě těch, které nejsou subjekty veřejného zájmu
  • nebo střední účetní jednotky.
Auditor nezávisle ověřuje účetní výkazy a stanovuje, zda jsou v souladu se zákony. Výsledkem auditu je auditorská zpráva, ve které auditor hodnotí správnost předložené účetní závěrky.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Business Intelligence

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank