Daně z příjmů fyzických osob

Co jsou daně z příjmů fyzických osob?

Daně z příjmů fyzických osob patří do skupiny přímých daní a specifikuje je zákon o daních z příjmů. Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v České republice nebo se tam obvykle zdržují. Jejich povinností je platit daň z příjmů, které jim plynou v České republice i v zahraničí.

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na:

  • příjmy ze závislé činnosti,
  • příjmy ze samostatné činnosti,
  • příjmy z kapitálového majetku,
  • příjmy z nájmu
  • a ostatní příjmy, například na příležitostné příjmy nebo výhry.