Blog Money / Slovník pojmů / Daňová kontrola

Daňová kontrola je kontrola z finančního úřadu, která ověřuje, jestli jste řádně odvedli veškeré daně. 

Úředníci z finančního úřadu se na vás mohou zaměřit, pokud najdou nesrovnalost v daňovém přiznání nebo jim nesedí čísla například v kontrolních hlášeních. Mohou vás ale také zkontrolovat, když dostanou podnět od jiného občana nebo třeba správy sociálního zabezpečení. Další možností je namátková kontrola.

Před zahájením daňové kontroly dostanete informaci z finančního úřadu. Poté vás v domluveném termínu navštíví úředník a vy mu předložíte dokumenty, které si vyžádal.

Pokud daňová kontrola nenalezne pochybení, ukončí kontrolu bez nálezu. Jestliže odhalí nesrovnalosti a vy je nedokáže doložit doklady, kontrolor sepíše výsledek kontrolního zjištění. K němu se můžete vyjádřit a případně doložit další důkazy.

Pokud ani tak kontrolu nepřesvědčíte o své pravdě, sepíše zprávu o daňové kontrole. Ta slouží jako podklad k doměření daně a stanovení penále a úroků z prodlení.

Celý proces daňové kontroly zpravidla trvá několik měsíců, v některých případech i let.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Daňová soustava
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny