Blog Money / Slovník pojmů / Daňová soustava

Daňová soustava představuje systém provázaný zákony, které mají za cíl zabezpečit příjmy státního rozpočtu (případně příjmy rozpočtu krajů, měst a obcí) vybíráním daní a poplatků (např. poplatky za komunální odpad).

Daně, jakožto největší příjem státního rozpočtu, se v České republice dělí na přímé a nepřímé.

Struktura daňové soustavy:

a) Přímé daně – jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka (platíte je ze svého)

b) Nepřímé daně – jsou zdaněním prodeje zboží a služeb, daň přiznává a státu odvádí plátce této daně (t.j. prodávající, který vám zboží prodal).

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Daňový portál
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny