Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Daň z přidané hodnoty

Co je to daň z přidané hodnoty?

neboli DPH patří do kategorie nepřímých daní. Platí ji spotřebitelé při nákupu zboží a služeb, na které se vztahuje DPH. Ta se rozděluje na 3 základní sazby:

  • základní sazba 21 %,
  • první snížená sazba 15 %
  • nebo druhá snížená sazba 10 %.

Pod základní sazbu spadají například tabákové výrobky, první sníženou sazbou se daní stravovací služby nebo teplo a druhá snížená sazba se vztahuje na knihy či nenahraditelnou dětskou výživu.

Povinnost platit DPH se nevztahuje na:

  • rozhlasové a televizní vysílání,
  • finanční, pojišťovací a některé poštovní služby,
  • zdravotní a sociální péči,
  • vzdělávání a výchovu.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.