Daň z přidané hodnoty

Co je to daň z přidané hodnoty?

neboli DPH patří do kategorie nepřímých daní. Platí ji spotřebitelé při nákupu zboží a služeb, na které se vztahuje DPH. Ta se rozděluje na 3 základní sazby:

  • základní sazba 21 %,
  • první snížená sazba 15 %
  • nebo druhá snížená sazba 10 %.

Pod základní sazbu spadají například tabákové výrobky, první sníženou sazbou se daní stravovací služby nebo teplo a druhá snížená sazba se vztahuje na knihy či nenahraditelnou dětskou výživu.

Povinnost platit DPH se nevztahuje na:

  • rozhlasové a televizní vysílání,
  • finanční, pojišťovací a některé poštovní služby,
  • zdravotní a sociální péči,
  • vzdělávání a výchovu.