Nepřímé daně

Co jsou nepřímé daně?

Nepřímá daň představuje spolu s přímou daní dva základní typy daní v České republice. Plátcem nepřímé daně není předem známá a určená konkrétní osoba.

Například zaměstnankyně Alena nakupuje každý týden ve velkém supermarketu. Při nákupu platí kromě ceny zboží i daň z přidané hodnoty, kterou následně státu odevzdá supermarket. V tomto případě je plátcem daně supermarket – odvede státu peníze od poplatnice (Aleny), která daň uhradila ze svého.

K nepřímým daním patří: