Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Nepřímé daně

Nepřímá daň představuje spolu s přímou daní dva základní typy daní v České republice. Plátcem nepřímé daně není předem známá a určená konkrétní osoba. Například zaměstnankyně Alena nakupuje každý týden ve velkém supermarketu. Při nákupu platí kromě ceny zboží i daň z přidané hodnoty, kterou následně státu odevzdá supermarket. V tomto případě je plátcem daně supermarket – odvede státu peníze od poplatnice (Aleny), která daň uhradila ze svého. K nepřímým daním patří:

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Obchodní majetek
Banner na svobodnaucetni.cz