Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Nepřímé daně

Co jsou nepřímé daně?

Nepřímá daň představuje spolu s přímou daní dva základní typy daní v České republice. Plátcem nepřímé daně není předem známá a určená konkrétní osoba.

Například zaměstnankyně Alena nakupuje každý týden ve velkém supermarketu. Při nákupu platí kromě ceny zboží i daň z přidané hodnoty, kterou následně státu odevzdá supermarket. V tomto případě je plátcem daně supermarket – odvede státu peníze od poplatnice (Aleny), která daň uhradila ze svého.

K nepřímým daním patří:

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.