Blog Money / Slovník pojmů / Nepřímé daně

Nepřímá daň představuje spolu s přímou daní dva základní typy daní v České republice. Plátcem nepřímé daně není předem známá a určená konkrétní osoba.

Například zaměstnankyně Alena nakupuje každý týden ve velkém supermarketu. Při nákupu platí kromě ceny zboží i daň z přidané hodnoty, kterou následně státu odevzdá supermarket. V tomto případě je plátcem daně supermarket – odvede státu peníze od poplatnice (Aleny), která daň uhradila ze svého.

K nepřímým daním patří:

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Obchodní majetek
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny