Příloha k/v účetní závěrce

Co je to příloha k/v účetní závěrce?

Příloha je povinnou součástí účetní závěrky – představuje jeden z povinných výkazů, které musí závěrka obsahovat.

Funkcí přílohy je doplňovat a vysvětlovat informace uvedené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát.

Od roku 2016 se mění terminologie – nově se nepoužívá „příloha k účetní závěrce”, ale „příloha v účetní závěrce”.