Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Příloha k/v účetní závěrce

Co je to příloha k/v účetní závěrce?

Příloha je povinnou součástí účetní závěrky – představuje jeden z povinných výkazů, které musí závěrka obsahovat.

Funkcí přílohy je doplňovat a vysvětlovat informace uvedené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát.

Od roku 2016 se mění terminologie – nově se nepoužívá „příloha k účetní závěrce”, ale „příloha v účetní závěrce”.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.