Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Co je to zádržné a jak jej správně fakturovat

Co je to zádržné a jak jej správně fakturovat

Co je to zádržné a jak jej správně fakturovat
Co je to zádržné a jak jej správně fakturovat

Zádržným neboli pozastávkou se klient ujišťuje, že mu zakázku předáte v bezchybném stavu. Nejčastěji se využívá ve stavebnictví. Pohlídejte si smluvní podmínky, správnou fakturaci i zaúčtování.

Obsah

  Pokud zákazník požaduje zádržné, znamená to, že vám uhradí část platby později, a to podle podmínek uvedených ve smlouvě.

  Můžete se tak setkat s požadavkem na splacení zadržené částky až po odstranění případných vad (do těch patří i nedodělky) nebo po uplynutí záruční doby. Splatnost také bývá často dvoufázová, např. 50 % z částky zádržného po předání zakázky a zbylých 50 % až po vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

  Pokud zákazník objeví vady, které neodstraníte, může zajistit opravu sám a sníží výši zádržného o tyto náklady.

  Věnujte pozornost přípravě smlouvy

  Výše zádržného a podmínky jeho splacení (tzv. uvolnění zádržného či pozastávky) se sjednávají předem v rámci smlouvy o dílo či jiné písemné dohody v případě fakturací.

  Zádržné jako takové není ukotveno v žádném právním předpise a závisí na smluvní dohodě se zákazníkem. Ujistěte se proto, že je v rámci smlouvy zádržné podrobně popsáno. Vyhnete se nejasnostem ve výkladu, které mohou hrát roli v případě insolvenčního řízení nebo poškodit vaše obchodní vztahy.

  Ve smlouvě se někdy zavazujete i k tomu, že zákazníka vyzvete k uvolnění zádržného písemně. Měli byste proto sledovat stav pohledávek ve vašem účetním programu, abyste na výzvu po několika letech nezapomněli.

  V případě, že zádržné ujednané nemáte a dodáte zákazku s vadami, zákazník se může řídit ustanovením § 2108 občanského zákoníku. V tom případě do odstranění vady nemusí platit část ceny. Výše částky by měla odpovídat přiměřené slevě z kupní ceny s ohledem na vady.

  Věnujte pozornost podmínkám zádržného při přípravě smlouvy.
  Věnujte pozornost podmínkám zádržného při přípravě smlouvy.

  Jak zádržné fakturovat

  Jako dodavatel vystavujete fakturu na celou částku včetně DPH. Na faktuře zároveň uveďte výši zádržného z celkové částky. Zákazník vám zaplatí na účet částku bez zádržného, které uhradí později podle smluvních podmínek. Pozastávka v tomto případě nijak neovlivňuje DPH, považuje se pouze za odklad splatnosti faktury.

  Vystavování faktur a samotné zaúčtování vám usnadní účetní program, který umí zádržné zpracovat. V rámci účetního systému Money S3 jde přímo o doplňkový modul Zádržné, díky kterému:

  • zádržné k faktuře jednoduše přidáte jedním kliknutím,
  • nastavíte popis, výši zádržného a datum splatnosti,
  • k jedné faktuře přiřadíte více položek zádržného a systém ke každé vytvoří příslušnou Pohledávku nebo Závazek,
  • nemusíte ručně vypisovat navazující doklady, systém sám vytváří interní doklad, který sníží zbývající částku k úhradě na faktuře,
  • neuděláte chybu, protože systém vám neumožní zádržné přidat u zálohových faktur, dobropisů nebo stornovací faktur.

  Modul si můžete vyzkoušet zdarma v programu Money S3 Start, který kromě zádržného zvládne zpracování celého účetnictví, daňové evidence i daňových přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce

  Komunita samostatných účetních

  Přidejte se zdarma

  Přidejte se
  do největší komunity samostatných účetních

  blankVýhody
  blank