Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (1. část)

adminX | 11. 11. 2009

V poslední době je aktuální a diskutovaný paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem. Jeho použití však s sebou nese celou řadu omezení. Je opravdu tak výhodný?

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

V rámci novely zákona o daních z příjmů v červenci 2009 se do daňově uznatelných výdajů dostal paušální výdaj na dopravu (ZDP § 24 odst. 2 písm. zt).

A) Využití paušálního výdaje na dopravu – použití vozidla pouze pro podnikání

 • činí 5000,– Kč za celý kalendářní měsíc
 • platí pro silniční motorová vozidla – tedy automobily osobní, nákladní, motocykly atd.
 • nahrazuje daňové výdaje na nákup PHM a parkovné
 • mohou použít fyzické i právnické osoby
 • použití už pro zdaňovací období 2009
 • lze použít u příjmů FO podle § 7 – podnikání a § 9 – příjmy z pronájmu
 • nelze použít u příjmů FO podle § 10 - ostatní příjmy

Podmínky uplatnění paušálního výdaje na dopravu:

 • lze uplatnit maximálně na tři vozidla ve zdaňovacím období
 • platí pro vlastní vozidla, zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku, popř. vozidla v nájmu
 • musí být uplatněno za celý kalendářní měsíc
 • v průběhu zdaňovacího období (roku) nelze střídat uplatnění paušálního výdaje s výdaji skutečnými
 • vozidlo musí být využíváno k dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • vozidlo nesmí být ani po část měsíce přenecháno k užívání jiné osobě
 • v případě zahraničních služebních cest, u kterých nelze prokázat výdaje za pohonné hmoty, nesmí být uplatněny výdaje za spotřebované PHM s použitím tuzemských cen PHM(podle ZDP § 24 odst. 2 písm. k) bod 4)

B) Využití kráceného paušálního výdaje – použití vozidla i pro soukromé účely

 • činí 4000,– Kč za celý kalendářní měsíc
 • vozidlo je využíváno k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze z části
 • nezávisí na tom, kolik % využiji pro soukromé jízdy
 • pokud u jednoho ze tří vozidel použiji krácený paušální výdaj, platí, že zbylá dvě vozidla jsou užívána pouze pro podnikání a mají tedy nekrácený paušální výdaj
 • ostatní body stejné

Podmínky uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu:

 • krácení odpisů na 80% (ZDP § 28 odst. 6)
 • 20 % ostatních výdajů (s výjimkou odpisů) je daňově neuznatelných (ZDP § 25 odst. 1 písm. zp)
 • ostatní body stejné

Vztah uplatnění paušálních výdajů na dopravu k dani z přidané hodnoty a komentář budou obsahem druhé části článku.


Vysvětlivky:

 • ZDP - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • FO - fyzická osoba

Štítky článku

Aktuality

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img