• Domů > Novinky z Money > Money News > Průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007

Průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007

adminX | 17. 01. 2008

 

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Ministerstvo financí zveřejnilo průměrné ceny pohonných hmot pro OSVČ za zdaňovací období 2007.

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách Pokyn č. D-317, kterým sděluje průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007. U jednotlivých druhů činily:

Benzin Speciál BA - 91 29,37 Kč
Benzin Natural BA - 95 29,72 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA - 98, 99 a 100 32,47 Kč
Benzin Normál (Natural) BA - 91 29,29 Kč
Nafta motorová 28,76 Kč

 

Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP"), ve znění platných předpisů, t.j. uvlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.

Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.

V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v tabulce, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem není v tabulce obsažen, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.

Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.

Sazba základní náhrady (opotřebení) pro osobní silniční motorová vozidla po celý rok 2007 činila 3,80 Kč/1 km.

Štítky článku

Aktuality

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img