Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Rezervace a blokace zboží zpřehledňuje vyřizování objednávek

adminX | 08. 02. 2018

Zejména u nedostatkového nebo velkoobrátkového zboží se občas stává, že po vás zákazníci chtějí více kusů, než máte naskladněno. V takových případech musíte znát aktuální stav zásob na skladu, termín nejbližšího naskladnění i prioritu jednotlivých přijatých objednávek – jinak hrozí, že jim slíbíte něco, co pak nemůžete splnit. Tyto situace hravě vyřešíte s novou funkčností Rezervace a blokace zboží.

Co to přesně je?

Funkci rezervací a blokací jsme připravili pro firmy s velkým pohybem zboží, ve kterých jsou neustále přijímány i vystavovány objednávky a není v silách obchodníků trvale sledovat, zda se na vyřízení některé objednávky nezapomnělo, či zda se právě naskladněné zboží nevydalo později přijaté nebo méně důležité objednávce, případně přímým prodejem bez předchozího objednání (např. prodejkou).

Funkce rezervací a blokací je také vhodná ve firmách provozujících internetový obchod, kde se klientovi po vytvoření objednávky okamžitě potvrdí dodání zboží – v těchto situacích je po importu objednávkového dokladu do Money ihned nutné zablokovat zboží tak, aby nemohlo být vydáno jinému zákazníkovi.

Priority si můžete měnit

Systém rezervací a blokací ale není neměnný. Pokud například máte na skladě poslední (již zablokovaný) smartphone a najednou o něj projeví zájem opravdu důležitý klient, můžete ho upřednostnit zvýšením priority objednávky. V takovém případě zablokované zboží prodáte důležitému klientovi a zákazníka z e-shopu obsloužíte až později po naskladnění další dodávky – byť si telefon objednal dříve.

ERP Money totiž objednávky v režimu rezervací a blokací vždy vyřizuje v následujícím pořadí:

  1. Priorita. Přijatým objednávkám můžete přiřazovat prioritu 1–5. Money pak nejdříve vyřizuje objednávky s prioritou 5, až nakonec pak objednávky s prioritou 1.
  2. Datum objednávky. Jestliže mají objednávky stejnou prioritu, Money je vyřizuje podle data objednání. Přednost mají ty nejstarší.
  3. Druh dokladu. Jestliže jsou priorita i datum objednání u objednávek stejné, pak Money upřednostňuje rezervační Zálohové faktury vydané před Objednávkami přijatými.

Funkce tak pomůže se správným vykrytím objednávek podle priority a pořadí pořízení, což oceníte zejména při naskladnění nového zboží. V té chvíli Money automaticky vydá zboží těm nejdůležitějším a nejstarším objednávkám.

Jak to vypadá v Money?

Money u většiny seznamů spojených se zásobami nabízí v detailu Rezervace aktuální přehled rezervačních dokladů – objednávek přijatých a zálohových faktur vydaných.

V Katalogu a seznamu Skladových zásob tak u každého zboží najdete podrobný rozpis všech nevyřízených objednávkových dokladů, stupeň jejich priority a množství jimi objednaného a zablokovaného zboží. Přijatá objednávka vytvoří na skladě rezervaci, přijatá objednávka s prioritou zboží rovnou i zablokuje tak, že nejde vložit do jiného prodejního dokladu.

V obou seznamech si pak ve výběru sloupců zobrazíte pro každou položku zboží všechny potřebné údaje:

  • Rezervováno. Celkový počet kusů v nevyřízených objednávkách, bez ohledu na prioritu.
  • Blokováno. Blokace konkrétních kusů zboží, které jsou objednané a máte je fyzicky na skladě. Zboží se blokuje jen v objednávkách s nenulovou prioritou.
  • Objednáno. Množství zboží, které jste objednali u svého dodavatele.
  • Aktuální množství. Reálné množství, které máte fyzicky na skladě.
  • Předpokládané množství. Očekávaný stav vašeho skladu po naskladnění nového zboží a vyřízení všech rezervací. V případě vysokého množství rezervací může být toto množství záporné.

Aktivujte s rozmyslem

Po zavedení funkčnosti Rezervací a blokací se bude zboží ve skladech blokovat tak, aby nešlo vydat přímým prodejem nebo na jinou objednávku. V takových situacích jej dokážete prodat pouze po dodatečné změně priority na objednávkovém dokladu – tuto možnost však doporučujeme povolit prostřednictvím přístupových práv pouze vedoucím pracovníkům.

Štítky článku

Aktuality

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

31. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
01. 04. 2020
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01. 04. 2020
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.