Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Infoservis: Lhůty pro podání daňového přiznání a přehledů za zdaňovací období 2013

Solitea Česká republika, a.s. | 31. 03. 2014

V těchto dnech většina poplatníků finišuje se zpracováním svých daňových přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Připomeňme si termíny pro jednotlivá podání.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc]

Daňové přiznání k dani z příjmů

Lhůty pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob určuje daňový řád (dále jen „DŘ“). Podle DŘ se přiznání podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Vzhledem ke skutečnosti, že se počátek běhu lhůt stanovených podle týdnů, měsíců nebo let počítá ode dne, který následuje po dni určujícím počátek běhu lhůty, platí, že pro podání daňového přiznání k dani z příjmů končí lhůta pro podání 1. 4. 2014.

Při pozdním podání daňového přiznání DŘ toleruje pět pracovních dnů, za které nejsou daňoví poplatníci sankcionováni penálem za opožděné tvrzení daně.

Pokud se poplatník rozhodne, že využije služeb daňového poradce, končí lhůta pro podání daňového přiznání 1. 7. 2014. Podmínkou je, aby byla plná moc, kterou poplatník zplnomocňuje daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání, podána u správce daně nejpozději 1. 4. 2014. DŘ stanoví, že plná moc musí být uplatněna u správce daně, nestačí tedy učinit podání na poštu!

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled je povinna předložit osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která alespoň po část roku 2013 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2013. Pokud přiznání nezpracovává daňový poradce, končí lhůta pro podání přehledu 2. 5. 2014.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je potřeba ve lhůtě do 30. 4. 2014 doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně. Lhůta pro podání samotného přehledu končí 1. 8. 2014.

OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, předkládají přehled nejpozději do 8. 4. 2014.

Případný doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2013.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

Lhůty pro podání přehledu pro místně příslušnou správu sociálního zabezpečení jsou obdobné jako u přehledů pro zdravotní pojišťovny:

  • podání přehledu bez poradce – 2. 5. 2014,
  • pokud je poradce – nutno oznámit do 30. 4. 2014 a podání přehledu do 1. 8. 2014,

Odlišný je termín pro situaci, kdy poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání – lhůta pro podání přehledu končí 31. 7. 2014.

Lhůta pro případný doplatek je taktéž 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2013.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.