Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Kdy je poplatník povinen podat přiznání k dani silniční

Solitea Česká republika, a.s. | 27. 01. 2016

S blížícím se termínem pro podání přiznání k dani silniční se množí dotazy, zda vzniká daňovým subjektům povinnost podávat přiznání k dani silniční.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Pro zodpovězení otázky, zda vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani silniční (dále jen „DS“), je naprosto zásadním kritériem skutečnost, zda předmětné vozidlo je předmětem daně silniční.

1. Předmět DS

Ze zákona o dani silniční (dále jen „ZDS“) vyplývá, že předmětem DS jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:

 • registrovaná v České republice,
 • provozovaná v České republice a
 • používaná:
  • poplatníkem daně z příjmů právnických osob nebo
  • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů.

Poznámky k výše uvedenému vymezení předmětu DS:

 • je potřeba zdůraznit, že se musí jednat o splnění všech podmínek současně (např. vozidlo splňuje všechny podmínky předmětu daně s výjimkou toho, že je provozováno mimo Českou republiku, není předmětem daně a poplatníkovi nevzniká povinnost podat daňové přiznání),
 • u právnických osob se nezkoumá, k jakému účelu jsou vozidla používána (toto tvrzení se však nevztahuje na veřejně prospěšného poplatníka), naopak u fyzických osob je rozhodné, zda z činnosti, k jaké jsou vozidla používána, plynou příjmy ze samostatné činnosti (např. pokud by bylo používáno k činnosti, z níž plynou příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů (příjmy z nájmu), přiznání k DS by se nepodávalo),
 • někdy se setkávám s dotazem, zda vozidlo podléhá DS i v situaci, když bylo nepojízdné – k tomu se vztahuje letitý názor finanční správy, že pokud nejsou registrační značky uložené v depozitu, tak auto podléhá DS,
 • vcelku často dostávám dotaz, zda vozidlo podléhá DS, když poplatník (fyzická osoba) uplatňuje pro účely daně z příjmů paušální výdaje – odpověď je zřejmá – forma uplatňování výdajů pro účely daně z příjmů nemá na posuzovanou otázku žádný význam. Odpověď se musí hledat toliko v ZDS resp. v ustanoveních, která řeší, co je a není předmětem DS.

Dále je v ZDS uvedeno, že předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Předmětem DS nejsou:

 • speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu (v obou případech se jedná o zákon č. 56/2001 Sb.),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

2. Osvobození od DS

Pokud zjistíme, že předmětné vozidlo je předmětem DS, tak je důležité neopomenout podívat se do ustanovení ZDS, zda náhodou nepodléhá osvobození. Co se týče osvobození, tak se v praxi můžeme setkat s vozidly s méně než čtyřmi koly (kategorie L) či vozidla na plyn (LGP či CNG). Kompletní seznam vozidel osvobozených je uveden v § 3 ZDS.

Pro úplnost uvádím, že pokud je dané vozidlo předmětem DS, ale je od této daně osvobozeno, přesto vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání!

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Daňové přiznání

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.