Daně / Správa daně/Druhy daní přehledně pro rok 2024: jak se dělí a kolik jich musíte platit
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Druhy daní přehledně pro rok 2024: jak se dělí a kolik jich musíte platit

Druhy daní přehledně pro rok 2024: jak se dělí a kolik jich musíte platit
Seyfor, a. s.
08. 08. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se35
Aktualizováno: 12. 02. 2024
Druhy daní přehledně pro rok 2024: jak se dělí a kolik jich musíte platit

Obsah

  Jak je to s daní z příjmů pro cizince, které daně jsou nepřímé a koho se netýká silniční daň. Všechno najdete ve velkém přehledu daní s důležitými podrobnostmi aktuálními v roce 2022.

  V České republice se daně rozdělují do dvou základních kategorií:

  • Přímé daně jsou ty, které platí poplatník ze svého. Příkladem je darovací daň nebo daň z příjmů, kterou zaplatíte státu přímo vy.
  • Nepřímé daně naopak odvede do státní pokladny prostředník. Mezi tyto daně typicky patří DPH nebo spotřební daň, které za vás zaplatí například supermarket, ve kterém si nakoupíte zboží.

  Daně přímé

  Mezi přímé daně patří:

  • daň z příjmů právnických osob,
  • daň z příjmů fyzických osob,
  • daň z nemovitosti,
  • daň z nabytí nemovitosti (zrušena),
  • darovací daň (zrušena),
  • dědická daň (zrušena),
  • silniční daň.

  Poznámka: tučně zvýrazněné daně se navíc souhrnně nazývají majetkové. Daně z příjmů pak mají souhrnný název důchodové (důchod ve smyslu výdělku).

  Podrobnosti k jednotlivým přímým daním

  Daň z příjmů právnických osob typicky platí právnické osoby, organizační složky státu, občanská sdružení nebo třeba fondy (akciové, podílové, svěřenské aj.). Právnická osoba se k dani musí zaregistrovat ihned po svém vzniku.

  Paralelou pro fyzické osoby je daň z příjmů fyzických osob. Týká se fyzických osob, které mají trvalý pobyt v ČR nebo se v zemi obvykle zdržují (to znamená, že pobývají ČR alespoň 183 dnů kalendářního roku). Této dani podléhají vaše příjmy ze zaměstnání, podnikání, nájmů, z kapitálového majetku a dále ostatní příjmy, které jsou rozepsané v paragrafu 10 daňového zákona.

  Daň z nemovitých věcí možná znáte pod starším názvem daň z nemovitosti, který se od roku 2014 už oficiálně nepoužívá. Daň z nemovitých věcí platí každý majitel nemovitosti – tedy pozemku a stavby. Kromě majitelů stavebních pozemků platí daň i majitelé orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad nebo třeba ovocných sadů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem ryb.

  [Zrušeno] Daň z nabytí nemovitosti se do roku 2014 nazývala daní z převodu nemovitosti. Pro rok 2020 činila 4 % z ceny – to pro lepší představu znamená, že za každý milion z ceny nemovitosti odvedete státu 40 tisíc Kč. V témže roce ale daň prošla razantní změnou – vláda schválila její zrušení. Daň od 26. 9. 2020 neexistuje se zpětnou platností. V praxi to znamená, že vklady povolené katastrem nemovitostí (= vaše vlastnické právo je zadané v katastru) od 1. 12. 2019 už této dani nepodléhají.

  [Zrušeno] Darovací daň uvádíme v přehledu pro kompletnost už jen jako historický relikt. Po jejím zrušení v roce 2014 je součástí běžné daně z příjmů ve výši 15 %. Navíc platí, že daň z daru neplatí přímí příbuzní (rodiče, prarodiče, děti), manželé ani takzvaní příbuzní „v řadě pobočné“ (mezi ty patří sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, zeťové, snachy a další vybraní příbuzní).

  [Zrušeno] Dědická daň se od roku 2014 také neplatí. To znamená, že všechny příjmy, které získáte v dědictví, jsou od daně osvobozeny. Nicméně jedna platba, která souvisí s dědictvím, stále platí – notáři v roli soudního komisaře musíte zaplatit:

  • za práci, kterou odvedl v dědickém řízení,
  • a také za další výdaje, které měl v souvislosti s přípravou podkladů pro soud.

  Silniční daň platili všichni, kteří ke svému podnikání používali auto registrované v ČR. V roce 2022 nastala velká změna. Od 1. ledna 2022 se silniční daň týká pouze provozovatelů nákladních aut a jejich přípojných vozidel. Za osobní auta se už silniční daň neplatí.

  Detaily i s příklady z praxe najdete v článku věnovaném novele silniční daně z roku 2022.

  Důležité zákony

  Další podrobnosti najdete v následujících zákonech:

  Daně nepřímé

  Mezi nepřímé daně patří:

  Poznámka: tučně zvýrazněné daně jsou takzvané selektivní. Znamená to, že se týkají pouze vybraných druhů zboží.

  Podrobnosti k jednotlivým nepřímým daním

  Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecnou daní – znamená to, že ji platíte jako spotřebitelé při nákupu veškerého zboží a služeb, které spadají pod tuto daň. Důležité je například místo pořízení – DPH se totiž za určitých podmínek vztahuje i na zboží pořízené v jiném členském státě EU (podrobnosti najdete v paragrafech 1 a 2 příslušného zákona). Tato daň představuje významnou položku státního rozpočtu – je poměrně jednoduché ji vybírat a vztahuje se na většinu nákupů zboží a služeb. Plátcem se stává osoba se sídlem v ČR, jejíž obrat za předchozích nejvýše dvanáct kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč.

  Poznámka: v praxi to znamená, že se plátcem můžete stát i za jediný měsíc, kdy vaše příjmy přesáhnou 2 000 000 Kč.

  Skrze spotřební daň stát reguluje trh se škodlivým a zdravotně závadným zbožím. Do těchto kategorií spadají:

  • minerální paliva (benzin, nafta),
  • tabák a tabákové výrobky,
  • líh,
  • pivo
  • a víno.

  Spotřební daň je vyšší než běžná DPH a je další důležitou položkou státního rozpočtu.

  Cílem ekologických daní je snižovat poptávku po produktech a statcích, které mají negativní dopad na životní prostředí. Ekologická daň se typicky vztahuje na:

  • pevná paliva,
  • elektřinu,
  • zemní plyn,
  • pohonné hmoty,
  • auta a další čtyřkolová motorová vozidla při první registraci.

  V praxi to znamená, že firmy platí např. poplatek za znečišťování ovzduší, za odebrané množství podzemní vody, za uložení odpadů, likvidaci autovraků či za těžbu nerostů.

  Důležité zákony

  Další podrobnosti najdete v následujících zákonech:

  Další užitečné pojmy

  Při seznamování s daňovou soustavou (jednotlivými daněmi, které se v ČR vybírají) se setkáte i s dalšími pojmy. Přinášíme vám stručný přehled.

  • Poplatník je osoba, které při platbě daní reálně ubydou peníze. Například zaměstnanec.
  • Plátce daně je ten, kdo odvádí peníze do státního rozpočtu. Příkladem je zaměstnavatel, který strhne daň ze mzdy svému zaměstnanci, a zaplatí ji státu.
  • Správce daně je finanční úřad, který vám vyměřuje výši daně.
  • Předmět daně jsou všechny vaše příjmy, které podléhají zdanění, dále také majetek nebo poskytnutí služby.
  • Osvobození z daně z příjmů fyzických osob jsou úlevy stanovené zákonem, které vás osvobozují od platby daně.
  • Zdaňovací období je typicky jeden kalendářní rok nebo jeden měsíc, za který platíte daně.

  Další důležité pojmy najdete v našem slovníku.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních