Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné?

Solitea Česká republika, a.s. | 05. 12. 2019

Odstupné je finanční kompenzace vyplacená při zániku pracovního poměru. Za jakých podmínek na ni vzniká zaměstnanci nárok? Záleží především na tom, jak byl pracovní poměr ukončen. První podmínkou je, že musí skončit výpovědí nebo dohodou. Na ty další se podíváme v článku.

Odstupné se týká jen výpovědí z hlavního pracovního poměru. Netýká se dohod o provedení práce nebo o provedení činnosti. Nárok na odstupné navíc vzniká jen, když je pracovní poměr ukončen z těchto důvodů:

  • Zaměstnavatel přestane existovat. Například když firma ukončí činnost nebo vstoupí do likvidace a je vymazána z obchodního rejstříku.
  • Zaměstnavatel se přesunuje. Firma mění sídlo a stěhuje se do jiného města nebo státu.
  • Pozice zaměstnance se stane nadbytečnou. Například když zaměstnavateli klesnou tržby, pozice se automatizuje nebo firma změní zaměření.
  • Zaměstnanec není schopen vykonávat svou práci pro nemoc z povolání nebo pracovní úraz.

V případě ukončení dohodou v ní musí být explicitně uvedený jeden z těchto důvodů.

Jak se odstupné vypočítá

Jakmile nastane některá z uvedených situací, musí zaměstnavatel určit, jak vysoké odstupné zaměstnanci náleží. Nejnižší možnou (povinnou) výši odstupného stanovuje zákoník práce a vychází z průměrné hrubé mzdy zaměstnance.

Délka pracovního poměru Minimální výše odstupného
Méně než 1 rok Jeden průměrný výdělek
Alespoň 1 rok a méně než 2 roky Dvojnásobek průměrného výdělku
Více než 2 roky Trojnásobek průměrného výdělku

Zaměstnavatel ale může z vlastní vůle vyplatit vyšší částku. Speciální situace nastává v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, kdy má zaměstnanec nárok na minimálně dvanáctinásobek průměrného hrubého výdělku. To však neplatí v případě, kdy zaměstnavatel prokáže, že zaměstnanec byl opilý, zdrogovaný nebo porušil bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen.

Kdy se odstupné vyplácí?

Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel vyplatit odstupné v nejbližším výplatním termínu od skončení pracovního poměru. Obě strany se však mohou domluvit na dřívějším i pozdějším termínu. Například přímo ke dni ukončení poměru. Dohoda ale musí být písemná.

Zákon myslí i na situaci, kdy se zaměstnanec do stejného zaměstnání vrátí dříve než po uplynutí doby, za kterou mu bylo vyplaceno odstupné. Tehdy je povinen poměrnou částku zaměstnavateli vrátit. Pokud tedy dostane odstupné ve výši tří měsíčních platů a do zaměstnání se po dvou měsících vrátí, musí jeden měsíční plat zaměstnanci vrátit.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.