Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost?

Solitea Česká republika | 15. 05. 2019

Zaměstnanci a odbory by ji chtěli neustále zvyšovat. Podnikatelé by ji nejraději nechali tak, jak je. Nastavení minimální mzdy není lehký úkol. Její hodnota by měla motivovat obyvatele k hledání práce a zároveň brzdit podnikatele v neúnosném snižování odměn. Její role je jasná. Ale otázka, jestli její zvyšování přímo ovlivňuje nezaměstnanost, rozděluje ekonomy po celém světě na dva tábory.

Minimální mzda má dvě funkce:

  • Ochrannou – chrání zaměstnance před chudobou a umožňuje jim žít na úrovni skromné hmotné potřeby. Zároveň zajišťuje rovné podmínky mzdové konkurence a zabraňuje neúnosnému snižování mezd ze strany zaměstnavatelů jen na základě poptávky.
  • Motivační – motivuje občany k vykonávání pracovní činnosti. Měla by tedy zvýhodnit zaměstnané osoby oproti osobám se sociálním příjmem.

Tyto funkce v České republice k 1. lednu 2019 zastává mzda 13 350 Kč. Z povahy funkce minimální mzdy by tedy mělo vyplývat, že čím vyšší bude, tím víc budou obyvatelé motivovaní k práci a nezaměstnanost bude klesat.

Je tomu ale opravdu tak?

Co říká statistika

V České republice se minimální mzda od roku 1993 zvýšila více než šestinásobně. V průběhu let se někdy zvyšovala i dvakrát do roka. Ale například mezi lety 2007 a 2013 se nezvýšila ani o korunu.

Období Výše minimální mzdy
v Kč za měsíc v Kč za hodinu
1991 únor 2 000 10,80
1992 leden 2 200 12,00
1996 leden 2 500 13,60
1998 leden 2 650 14,80
1999 leden 3 250 18,00
1999 červenec 3 600 20,00
2000 leden 4 000 22,30
2000 červenec 4 500 25,00
2001 leden 5 000 30,00
2002 leden 5 700 33,90
2003 leden 6 200 36,90
2004 leden 6 700 39,60
2005 leden 7 185 42,50
2006 leden 7 570 44,70
2006 červenec 7 955 48,10
2007 leden 8 000 48,10
2013 srpen 8 500 50,60
2015 leden 9 200 55,00
2016 leden 9 900 58,70
2017 leden 11 000 66,00
2018 leden 12 200 73,20
2019 leden 13 350 79,80

Vývoj úrovně minimální mzdy v ČR.

Mělo toto dlouhodobé zmrazení minimální mzdy pozitivní vliv na nezaměstnanost? Nevypadá to tak.


Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR.

Na grafu vidíme, že v době, kdy byla minimální mzda zmrazená a nezvyšovala se (2007 - 2013), nezaměstnanost spíše stoupala. Po jejím opětovném zvyšování pak začala klesat.

Na míru nezaměstnanosti má samozřejmě vliv spoustu dalších proměnných. V tomto případě graf silně ovlivňuje krizový rok 2009. Dalšími důležitými faktory jsou zahraniční investice, migrace, zavádění nových technologií nebo vývoj trhu. Z těchto grafů tak nemůžeme odvodit přímou úměru.

Američané tvrdí, že ano, Češi, že ne

V únoru 2014 odhadla servisní organizace amerického Kongresu CBO, (zprůměrováním výsledků mnoha studií), že zvýšení minimální mzdy v USA ze 7,25 dolarů na 10,10 dolarů (tedy navýšení o více než 25 %) za hodinu zvýší zaměstnanost v USA o 0,3 %.

Studie, kterou zveřejnil Úřad vlády v roce 2014 naopak tvrdí, že zvyšování minimální mzdy na růst nezaměstnanosti v České republice vliv nemá. Otázkou v tomto případě je, do jaké míry je relevantní studie vypracovaná na zadání vlády, která na zvýšení minimální mzdy měla svůj zájem.

Článek Marka Vokouna Minimální mzda a míry nezaměstnanosti v České republice v letech 1998 až 2013 totiž dospěl zase k opačnému názoru. Minimální mzda podle něj ovlivňuje situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Jedním z vysvětlení může být to, že zavedení technologií je pro zaměstnavatele levnější než náklady na pracovníka s minimální mzdou.

Z výzkumu také vyplývá, že zásadní vliv na nezaměstnanost má růst minimální mzdy u skupin, které jsou v ohrožení vyloučení z trhu práce. Vždy, když se zvýší minimální mzda v poměru k decilové mzdě (průměrná mzda nejhůře placených 10 % obyvatel), dochází ke zvýšení nezaměstnanosti. Hodnota práce nejhůře placených zaměstnanců je v takovém případě pro zaměstnavatele zkrátka příliš nízká.

Je vidět, že vliv minimální mzdy na úroveň nezaměstnanosti je problém, který trápí ekonomy po celém světě, ale nezdá se, že by na něj existovala jasná odpověď.

V nízkopříjmových skupinách rostoucí minimální mzda může vést ke zvýšení nezaměstnanosti, protože se zaměstnavatelům nevyplatí tyto lidi platit a investují raději do strojů. Vliv je nicméně velmi zanedbatelný.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Minimální mzda

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

27. 5. 2019
Kontrolní hlášení za duben 2019
27. 5. 2019
Souhrnné hlášení za duben 2019
27. 5. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img