Změny v době trvání leasingových smluv

Solitea, a.s. | 20. 05. 2009

Od 1. dubna 2009 došlo k úpravě minimální doby trvání u leasingových smluv týkajících se hmotného movitého majetku.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zákonem č. 87/2009 Sb. došlo k úpravě ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP"). Toto ustanovení stanovilo, že minimální doba u leasingových smluv týkajících se hmotného movitého majetkumusí činit minimálně dobu, po kterou se výše uvedený majetek odpisuje dle § 30 odst. 1 ZDP.

Minimální doba u leasingů činila do 31.3.2009:

  • majetek v 1. odpisové skupině - 3 roky,
  • majetek v 2. odpisové skupině - 5 let,
  • majetek ve 3. odpisové skupině - 10 let.

Od 1. dubna jsou nově minimální doby stanoveny následovně:

  • majetek v 1. odpisové skupině - 36 měsíců,
  • majetek v 2. odpisové skupině - 54 měsíců,
  • majetek ve 3. odpisové skupině - 114 měsíců.

Ze srovnání je patrné, že dochází ke zkrácení minimální doby trvání leasingu u majetku zařazeného v 2. a 3. odpisové skupině - v obou případech o 6 měsíců.

Minimální doba u trvání leasingových smluv u nemovitostí zůstává nezměněna - nejméně 30 let.

U hmotného majetku, který je předmětem leasingové smlouvy uzavřené do 31. 3. 2009, se až do doby ukončení leasingu postupuje ve znění zákona původního, tzn. že dříve uzavřené smlouvy nejsou touto novelizací dotčeny.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Finanční leasing

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi