Daně/Co to je a kdy se platí srážková daň
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Co to je a kdy se platí srážková daň

Co to je a kdy se platí srážková daň
Seyfor, a. s.
28. 08. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se70
Aktualizováno pro rok 2024: 03. 04. 2024
Co to je a kdy se platí srážková daň

Obsah

  Srážková daň slouží nejčastěji ke zdaňování menších příjmů z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Dále se uplatňuje například při danění dividend, autorských honorářů nebo odměn členů volební komise. Její sazba činí 15 % a odvádí ji ten, kdo odměnu vyplácí – příjemce odměny již dostává peníze zdaněné, o nic víc se nestará a ani nemusí sražené příjmy uvádět v daňovém přiznání.

  Co to přesně je srážková daň

  Srážková daň je daň vybíraná srážkou přímo u zdroje příjmů. Vybírá ji plátce daně z příjmů od poplatníka, a to v případech vymezených zákonem o dani z příjmů. Sraženou daň plátce daně odvádí místně příslušnému finančnímu úřadu. Srážkou se vybírá daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou daně.

  Srážkovou daň využijete vždy, když se svým pracovníkem nemáte podepsané prohlášení poplatníka daně (takzvaný růžový formulář). Jestliže pracovník má tento formulář se svým zaměstnavatelem podepsaný, pak odvádí klasickou zálohovou daň a srážková daň se na něj nevztahuje.

  Srážková daň při DPP nebo DPČ

  Zřejmě nejčastěji se se srážkovou daní setkáte ve chvíli, kdy jako podnikatel naberete pracovníky mimo hlavní pracovní poměr – tedy na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pak platí, že srážkovou daň platíte, pokud si brigádník

  • na DPP vydělá do 10 000 Kč měsíčně
  • a na DPČ vydělá do 3 999 Kč měsíčně.

  Obě tyto částky jsou také limitem pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Při nižších výdělcích tedy neodvádíte pojištění, ale zaplatíte za pracovníky 15% srážkovou daň. Jestliže výdělky přesáhnou tyto limity, musíte vy i pracovníci odvádět pojištění a platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob.

  Příklad: Pracovník na DPP u vás má odměnu 10 000 Kč měsíčně. Jelikož se vešel do limitu, neplatí žádné pojištění a sráží se mu jen 15% daň. Na účet tak dostane 8 500 Kč, vy jako zaměstnavatel pak 1 500 Kč odvedete finančnímu úřadu.

  Srážková daň z dividend

  Podobně jako u DPP a DPČ funguje srážková daň také u výplaty podílu na zisku – společnost musí dividendu zdanit a vyplatit ji podílníkovi již sraženou. V případě českých firem opět platí sazba 15 %, v případě zahraničních firem může být vyšší či nižší dle tamní legislativy.

  Jestliže jste příjemcem dividendy ze zahraniční firmy, která má výrazně vyšší srážkovou daň (například Belgie či Finsko mají 30% daň), můžete po vyplacení dividendy požádat o vrácení poměrné části srážkové daně. Upozorňujeme však, že je to dlouhý a složitý proces, který se vyplatí jen u částek v řádech vyšších tisíců či desetitisíců.

  Srážková daň z příjmů právnických osob

  Srážková daň ve výši 15 % se u příjmů právnických osob uplatňuje například na:

  • snížení základního kapitálu a rozpuštění rezervního fondu (nebo obdobného fondu, který byl dříve zvýšen ze zisku společnosti).
  • a podíly na likvidačním zůstatku.

  Pokud české společností posílají platby do zahraničí, uplatňuje se srážková daň také na

  • úroky,
  • licenční poplatky,
  • manažerské poplatky,
  • odměny členů statutárních orgánů,
  • splátky finančního leasingu (v tomto případě je sazba 5 %).

  Srážková daň se dále vztahuje například na odměny za výkon funkce právnických osob, náhrady ušlého výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti při pracovních úrazech, odměny zastupitelstva, odměny člena volební komise nebo autorské honoráře. Princip je vždy stejný – 15% sazba z hrubého výdělku, kterou sráží a odvádí ten, kdo odměnu vyplácí.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak a kdy se srážková daň platí?

  Abyste jako zaměstnavatel (nebo obecně subjekt, který vyplácí odměnu) mohli odvádět státu srážkovou daň, nejprve se musíte ke srážkové dani přihlásit na finančním úřadě. On-line formulář pro právnické osoby nebo on-line formulář pro fyzické osoby si můžete vyplnit i předem. Registraci na finančním úřadě musíte provést do 8 dnů, ode dne, kdy vám povinnost platit srážkovou daň vznikla.

  Srážku daně z příjmů provedete vždy při výplatě odměny, sraženou daň následně musíte finančnímu úřadu odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém jste provedli srážku.

  Jakožto plátce daně (ten, kdo vyplácí odměnu a odvádí srážkovou daň) pak musíte každý rok podat daňové přiznání, které má termín do 1. dubna za předcházející rok (pokud datum připadá na víkend nebo na svátek, přiznání odevzdejte nejpozději následující pracovní den). Pokud srážíte daně fyzickým i právnickým osobám musíte podat přiznání dvě – jedno za fyzické a druhé za právnické osoby. Přiznání na finanční úřad podávejte výhradně elektronicky. Případně k tomu využijte účetní program Money S3, který vás vyplněním formuláře provede a formulář odešlete jedním kliknutím.

  U srážkové daně nelze na straně zaměstnavatele ani na straně zaměstnance využít žádné daňové slevy či výjimky, částka je vždy fixní, tedy zmíněných 15 % z hrubé odměny.

  Srážková daň u banky

  Se srážkovou daní se setkáte také u bankovních produktů. Pokud vám banka na účet připočítá úrok, rovnou vám z něj strhne 15 %. Pro vás je to výhodné v tom, že na konci roku nemusíte procházet výpisy, počítat, kolik jste na úrocích vydělali a pak z této částky odvádět daň.

  Státní příspěvky na stavebním spoření srážkové dani nepodléhají.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních