Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Jak udělat smlouvu o výkonu funkce jednatele a její vzor
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Jak udělat smlouvu o výkonu funkce jednatele a její vzor

Jak udělat smlouvu o výkonu funkce jednatele a její vzor
Ema Havelková
18. 02. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se56
Jak udělat smlouvu o výkonu funkce jednatele a její vzor

Obsah

  Funkce jednatele nemůže být považována za závislou práci dle zákoníku práce, a to i přes skutečnost, že v řadě společností s ručením omezeným zastává jeden a tentýž člověk roli majitele (společníka), jednatele i odborného pracovníka. Výkon funkce jednatele se považuje za obchodněprávní vztah, který se primárně řídí zákonem o obchodních korporacích.

  Co říká zákon o obchodních korporacích

  Zákon o obchodních korporacích, jehož poslední novela vstoupila v platnost 1. ledna 2021, říká, že jednateli přísluší tzv. obchodní vedení společnosti (§ 195). Problematiku jmenování, změny, odvolání jednatele a souvisejících činností pak řeší podrobněji §§ 194 – 199).

  Smlouva o výkonu funkce jednatele u s.r.o. – příkazní smlouva

  Aby těch zákonů nebylo málo, tak je třeba poznamenat, že se práva a povinnosti mezi „eseróčkem“ a jejím jednatelem řídí ustanoveními občanského zákoníku, specificky pak §§ 2430 – 2444, o příkazu. Smlouva o výkonu funkce jednatele je v tomto případě tzv. příkazní smlouvou.

  Smlouva o výkonu funkce musí mít vždy písemnou formu. Její schválení, ale i změny, doplnění apod. schvaluje v případě s. r. o. valná hromada. Pokud se jedná
  o „eseróčko“ s jediným jednatelem a jediným společníkem v jedné osobě, pak podpisy na smlouvě musí být úředně ověřené.

  Nezbytné náležitosti smlouvy o výkonu funkce jednatele

  Stejně jako v jiných smlouvách, tak i ve smlouvě o výkonu funkce jednatele je nezbytné uvést smluvní strany a jejich základní údaje. V případě společnosti s ručením omezeným se jedná o její sídlo, IČ a zápis v obchodním rejstříku. Jednatele firmy ve smlouvě specifikuje rodné číslo a adresa bydliště.

  Ve smlouvě dále rozhodně nesmí chybět úvodní ustanovení zahrnující základní vztahy mezi „eseróčkem“  a jednatelem a také schválení jednatele valnou hromadou, případně rozhodnutím jediného společníka. Následuje předmět smlouvy a informace o právech a povinnostech jednatele a právech a povinnostech společnosti.

  Smlouva o výkonu funkce jednatele může mimo jiného upravovat jeho odměnu. V takovém případě je nezbytné ve smlouvě zohlednit všechna plnění, na která bude mít jednatel nárok, prostřednictvím:

  • určení výše odměny nebo způsobu jejího jednoznačného výpočtu i její podoby,
  • vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou jednateli náležet, vč. příspěvků na životní či penzijní připojištění, případných věcných plnění, dalšího různého plnění. Toto jiné plnění však lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, a pokud byla zřízena v s. r. o. dozorčí rada, pak se k němu musí vyjádřit i ta,
  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro jednatele, pokud mohou být přiznány.

  V případě, že není ve smlouvě odměna definována a sjednána, znamená to, že je výkon funkce jednatele bezplatný.

  Další náležitosti, které smlouva o výkonu funkce jednatele může specifikovat, je nárok na dovolenou, cestovné, překážky ve výkonu funkce na straně jednatele, povinnost mlčenlivosti, často i zákaz konkurence. Ve smlouvě musí být uvedena také doba jejího trvání. Nesmí zde chybět ani závěrečná ustanovení, která shrnují práva a povinnosti jednotlivých stran.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Smlouva o výkonu funkce jednatele povinné odvody z odměny

  Přestože na jednatele nelze pohlížet jako na zaměstnance podle zákoníku práce, z hlediska daně z příjmů je to však stejné. Dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se považuje za příjem ze závislé činnosti jak příjem zaměstnance, tak příjem jednatele. Pro účely zdanění se tak jednatel považuje za zaměstnance a jeho příjem se tedy daní 15% sazbou daně z příjmu.

  Co se týká odvodů na zdravotní pojištění, tak se na jednatele opět pohlíží jako na zaměstnance, avšak s tím rozdílem, že na příjmy plynoucí ze smlouvy o výkonu funkce se nevztahuje vyloučení příjmů nižších než 3.500 Kč (v roce 2021) ze zdravotního pojištění. Pojistné je tedy zdravotním pojišťovnám třeba za jednatele odvádět vždy (i u malých příjmů), byť by šlo o minimálního výši pojistného, procento z příjmů v případě souběhu s jiným příjmem, ze kterého se již minimální pojistné platí, či pokud za jednatele platí pojistné stát.

  Pro účely sociálního pojištění a jeho odvodů zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti taktéž pohlíží na jednatele jako na zaměstnance. V případě sociálního pojištění se zohledňuje i ustanovení o zaměstnání malého rozsahu, tzn. pokud by odměna jednatele byla menší než 3.500 Kč (v roce 2021), sociální pojištění se z ní neplatí.

  Skutečnost, že práce jednatele není považována za závislou práci dle zákoníku práce, dopadá také na zákonné pojištění zaměstnavatele. Z příjmů jednatele ze smlouvy
  o výkonu funkce se neplatí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa), takže ani v případě pracovního úrazu nelze čerpat pojistné z tohoto zákonného pojistného.

  Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele

  Ke stažení zde »

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách