Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Infoservis: Daňové změny schválené vládou od roku 2013
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Daňové změny schválené vládou od roku 2013

Seyfor, a. s.
27. 05. 2012
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2

Na jednání vlády České republiky konaném 23. května došlo ke schválení balíčku úsporných opatření, které si kladou za cíl snížení deficitu veřejných rozpočtů. Článek vychází z webových stránek vlády ČR.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Smyslem daňových změn je dostat schodech veřejných financí pod hranici 3 % hrubého domácího produktu. Vláda chce dosáhnout tohoto kriteria v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně.

Schválené daňové změny mají vstoupit v účinnost roku 2013 s tím, že některé změny mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu mezi lety 2013 až 2015. Legislativní změny, které by měli nabýt účinnosti až v roce 2014, zveřejní ministr financí v polovině letošního roku.

Ke schváleným opatřením je potřeba přistupovat tak, že se jedná pouze o schválený materiál vládou, který teprve začíná svou legislativní pouť. Teprve čas ukáže, jaký bude finální výsledek legislativního procesu.

 

Schválená opatření

I. První část schválených opatření vstoupí v účinnost v roce 2013. Jedná se o:

 • Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent (30 procent) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tisíci korun (600 tisíci korun v případě paušálu ve výši 30 procent), tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 procentům (30 procentům) z mezního příjmů stanoveného ve výši dvou milionů korun.Komentář: změny se tedy nedotknou zemědělců a živnostníků, naopak se dotknou např. advokátů, umělců, znalců, osob majících příjmy z pronájmů
 • Zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům
  Srážková daň na příjmy nerezidentů se od roku 2013 zvýší na 35 procent ze současných 15 procent. Zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.
 • Zrušení tzv. zelené nafty

V současnosti je jedné skupině podnikatelů poskytováno zvýhodnění oproti ostatním. Zrušením tzv. zelené nafty, tedy možnosti vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělské prvovýrobě, dojde k odstranění této distorzní daňové úlevy. Vzhledem k omezeným možnostem efektivní kontroly dochází k častému zneužívání této daňové výjimky. Zároveň dojde též ke snížení administrativního zatížení, a to jak na straně plátců spotřební daně, tak na straně správce daně. Pro zrušení vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělství se rozhodlo od roku 2013 i sousední Rakousko.

 • Zvýšení daně z převodu nemovitosti
  Sazba daně z převodu nemovitostí se zvýší ze stávajících tří procent na čtyři procenta.Komentář: jen pro připomenutí uvádím, že do konce roku 2003 činila sazba 5 %.

II. Další změny mají ale jen dočasnou účinnost a mají tak platit od roku 2013 do konce roku 2015. Mezi tato dočasná opatření patří:

 • Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob
  Pro roky 2013 až 2015 bude zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedmi procent z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy. Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.Komentář: z výše uvedeného vyplývá, že do daného limitu se nebudou započítávat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) ani tzv. ostatní příjmy (§ 10 ZDP).
 • Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce
  Sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce bude v letech 2013 až 2015 vzhledem k fiskální situaci zrušena. Důchodcům bylo v roce 2008 umožněno uplatňovat tuto slevu. Do té doby to možné nebylo, protože tato základní sleva na dani (či bývalá základní nezdanitelná část základu daně) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 tisíc korun měsíčně dani z příjmů fyzických osob.
 • Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty
  Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod, tj. na 21 procent. Snížená sazba bude ve výši 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se měnit nebude. Výjimkou bude jen přesun některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby daně z přidané hodnoty je v rozporu s legislativou Evropské unie, a dále dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi Českou republikou a Evropskou unií. Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.
 • Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění
  Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.Komentář: zrušení stropu se netýká maximálního vyměřovacího základu na pojistném na sociální zabezpečení.
 • Sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení
  V roce 2013 dojde zrušením stávajícího příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení k zavedení jednoho příspěvku na náklady na bydlení. Stávající příspěvky budou naposledy přiznány a vyplaceny za březen 2013. Tato dávka bude poprvé poskytována za duben 2013. Toto opatření bylo do návrhu zákona zapracováno ministerstvem práce a sociálních věcí.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních