Daně / Daň z přidané hodnoty/Informace GFŘ: DPH při bezúplatném dodání zboží
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Informace GFŘ: DPH při bezúplatném dodání zboží

Informace GFŘ: DPH při bezúplatném dodání zboží
Monika Doleželová
15. 09. 2023
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se3
Informace GFŘ: DPH při bezúplatném dodání zboží

V tomto článku Vám shrneme základní body nové Informace GFŘ, jejímž cílem je sjednotit pravidla při uplatnění daně z přidané hodnoty při bezúplatném dodání zboží (darování zboží), a to plátcem, který si při pořízení tohoto zboží uplatnil nárok na odpočet daně.

Nejrozšířenější materiálně charitativní pomocí jsou potraviny, které jsou darovány specializovaným subjektům, které bezplatně zabezpečují distribuci tohoto zboží potřebným osobám (potravinové banky).

Informace návazně řeší, zda má dárce v tomto případě nárok na odpočet DPH, případně, zda nemá povinnost při darování tohoto zboží odvést DPH na výstupu v souladu s § 13 ZDPH, jako u každého jiného darování zásob, u nich plátce při pořízení uplatnil nárok na odpočet daně.

Tato Informace je tedy určena pro plátce DPH.

Cenou zboží (ke dni darování) se pro tyto případy rozumí „aktuální zbytková hodnota zboží, která odpovídá pořizovací ceně zboží, případně navýšené o náklady na přeměnu/zvelebení/modernizaci předmětného zboží a snížené o hodnotu fyzického a morálního opotřebení zboží ke dni jeho bezúplatného dodání“.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Je možné vycházet z reálné (tržní) ceny uvedeného zboží k datu jeho bezúplatného dodání s ohledem na stav zboží v okamžiku poskytnutí tohoto daru. Může přicházet tedy i v úvahu, že hodnota tohoto zboží má již minimální hodnotu, která se může blížit i k nulové hodnotě. Tato situace může nastat například v případě darování potravin, kterým se blíží datum spotřeby či datum minimální trvanlivosti.

Naopak GFŘ informuje, že nulovou hodnotu nemůže mít darování aktuálně běžně obchodovaného zboží, jako je notebook, mobilní telefon, kancelářský materiál apod, a to ani pro charitativní účely.

Pro prokázání darování zboží s nižší než tržní hodnou tak lze doporučit, „aby si daňový subjekt zajistil důkazní prostředky, ze kterých bude zejména patrný předmět, rozsah a okamžik poskytnutí daru“.

GFŘ doporučuje: „Pro prokázání ocenění zboží pro účely stanovení základu daně doporučujeme zdokumentovat i stav darovaného zboží (poškozené obaly, blížící se datum spotřeby apod.)“.

(Současně GFŘ k tomuto datu ruší „Informaci GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank“ ze dne 15. 12. 2014.)


Zdroje / reference:

Finanční správa ČR

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních