Daně/Jaké změny nás čekají s připravovanou novelou zákona o DPH pro rok 2021?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jaké změny nás čekají s připravovanou novelou zákona o DPH pro rok 2021?

Jaké změny nás čekají s připravovanou novelou zákona o DPH pro rok 2021?
Seyfor, a. s.
07. 01. 2021
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se10
Jaké změny nás čekají s připravovanou novelou zákona o DPH pro rok 2021?

Obsah

  Rok 2021 nám opět přinese další změny v oblasti DPH. Úpravy se týkají především přeshraničního unijního styku a prodeje zboží na dálku. Důvodem pro novelizaci zákona o DPH je nutnost zapracování nových směrnic Evropské unie do našeho národního práva. Navržená novela zákona obsahuje 83 bodů a je stále v procesu projednávání, takže je možné, že některé návrhy ještě doznají změn. V článku se budeme věnovat těm nejdůležitějším bodům a pokusíme se rámcově nastínit, jaké změny nás čekají.

  Evropská směrnice, stejně jako česká novela zákona o DPH, měla začít platit od 1. ledna 2021. Vzhledem k pandemii covidu-19 ale Rada EU už v červenci 2020 rozhodla o odložení účinnosti na 1. července 2021. Pokud čeští zákonodárci nestihnou novelizovat zákon o DPH do tohoto data, vstoupí v platnost evropské směrnice, stejně jako tomu bylo i v roce letošním, kdy úpravy zákona o DPH nabyly účinnosti až od 1. září 2020.

  Podívejme se na 6 oblastí, na které se zaměřuje předkládaná novela zákona o DPH.

  1) Prodej zboží na dálku

  Nahradí starší, prozatím používaný pojem „zasílání zboží“. Platí v případech, kdy se odeslání nebo přeprava zboží uskutečňuje mezi členskými státy a příjemcem je osoba nepovinná k dani. Nově se zavádí pojem „prodej dovezeného zboží na dálku“, který se užije v případě, že odeslání nebo přeprava zboží začíná mimo Evropskou unii. Definice byly doplněny do § 4 zákona o DPH.

  2) Místo plnění při prodeji zboží na dálku

  Změny pro stanovení místa plnění při prodeji zboží na dálku se týkají malých nebo začínajících podniků, které mají sídlo pouze v jednom členském státu EU. Stručně lze říci, že hodnota poskytovaného plnění ovlivní stanovení místa plnění (místo, kde má být daň odvedena). Tato hodnota je nastavena na 10 000 eur ročně, případně ekvivalent v národní měně. Pokud tedy například český plátce daně dodá zboží na dálku v hodnotě do 10 000 eur, vystavuje daňové doklady s českou daní a odvádí daně v ČR. Pokud je však roční hodnota vyšší než 10 000 eur, má plátce daně dvě možnosti.

  • Registruje se ve všech státech, kam dodal zboží a tam si plní daňové povinnosti.
  • Registruje se do zvláštního režimu jednoho správního místa na portálu české daňové správy.

  Není třeba sledovat obraty v každém členském státu, ale sleduje se součet obratů za všechna dodání zboží v rámci EU. Tyto změny najdeme v § 8 zákona o DPH.

  Zveme vás na online seminář s přední odbornicí na DPH Ing. Ivanou Langerovou.

  Připojte se 13. ledna 2021 a získejte informace o tom, jak se připravit na novinky v zákoně o DPH, jak s nimi pracovat a jak je uvést do praxe.

  Obsahem semináře budou:

  • chystané změny v zásilkovém prodeji zboží v EU i zboží dovezeného ze třetích zemí,
  • nově definované podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
  • omezení zdanění nájmu nemovitostí od ledna 2021,
  • podrobný rozbor problematických ustanovení zákona o DPH z novelizací za rok 2020.

  Po skončení semináře budou možné online konzultace s lektorkou. Nenechte si ujít příležitost zeptat se na to, co vás ohledně změn zákona o DPH trápí.

  3) Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku

  Tento režim se týká zboží, které dodavatel dovezl do členského státu ze třetí země a zároveň jej dodal do jiného členského státu. Může to být i zboží, na které jeho dodavatel uplatnil zvláštní režim jednoho správního místa. Daňová povinnost závisí na tom, v jakém režimu plátce daně zboží dovezl. Navrhovaná novela zákona o DPH také stanovuje podmínky osvobození od daně při dovozu zboží.

  4) Dovoz zboží nízké hodnoty

  V současnosti platí, že od daně je osvobozen dovoz zboží do tuzemska, jehož hodnota nepřesahuje 22 eur. Díky novým pravidlům se částka zvyšuje na 150 eur. Hlavním cílem tohoto kroku je sjednotit pravidla a odstranit nevýhodné podmínky pro dodavatele zboží v EU oproti dovozu ze třetích zemí. V případě dovozu zboží s nižší hodnotou si plátce daně bude moct zvolit ze dvou nových zjednodušených zvláštních režimů:

  • dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa,
  • nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

  Nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty mohou využít jen osoby, které budou mít pro tyto účely zvláštní povolení. Ulehčit práci si mohou, pokud odvedou daň v rámci zvláštního doplňkového celního prohlášení.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  5) Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní

  V připravované novele zákona o DPH se zavádí nové ustanovení „dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní“. Vychází z evropských směrnic a každý stát EU jej musí zavést do své právní úpravy zákona o DPH. Připravovaná česká verze tohoto zákona se na evropské předpisy v několika bodech odvolává, takže plátci by se s evropskými směrnicemi měli podrobněji seznámit. Cílem nových pravidel při elektronickém obchodování je omezení daňových podvodů.

  A kdo je provozovatel elektronického rozhraní?

  Je to osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby za použití elektronického rozhraní, což je elektronické tržiště, portál či jiná platforma. Může to být například dodání zboží od Amazonu, poskytnutí taxislužby od Uberu nebo zprostředkování ubytování pomocí platformy Airbnb.

  Může nastat i případ, kdy osoba povinná k dani dodání zboží nebo poskytnutí služby neusnadňuje. To jsou například platformy zajišťující zpracování plateb v souvislosti s prodejem zboží nebo různé srovnávače a inzertní portály, které samy nezajišťují zboží, ale přesměrovávají příjemce na jiná elektronická rozhraní.

  Na provozovatele online platforem se s novými předpisy budou vztahovat i nové povinnosti. Mezi ně patří i povinnost vést záznamy o všech obchodech, které se uskuteční prostřednictvím těchto platforem. Ty budou muset pro účely DPH uchovávat po dobu 10 let.

  Pro stanovení místa plnění daně se zavádí i další pravidla – první dodání platformě je osvobozeno od daně a odeslání a přeprava zboží se připisuje až k dodání platformou spotřebiteli. To vychází z úsudku, že první dodání zboží platformě je bráno jako B2B transakce (obě osoby jsou povinné k dani), kdežto druhé dodání platformou spotřebiteli je transakce B2C (tedy dodání osobě nepovinné k dani). To, že je odeslání a přeprava zboží přiřazena až ke druhému plnění, má zásadní vliv pro určení místa plnění daňové povinnosti.

  6) Zvláštní režim jednoho správního místa

  V současnosti existují dva režimy:

  • Režim Evropské unie, který je určen pro poskytovatele služeb se sídlem nebo provozovnou na území EU.
  • Režim mimo Evropskou unii, který je určen pro poskytovatele služeb se sídlem a provozovnou mimo území EU.

  Nyní se tento režim uplatňuje pro vymezené digitální služby (telekomunikace, televizní a rozhlasové vysílání, další elektronicky poskytované služby). Působnost tohoto zvláštního režimu se s novelou zákona výrazně rozšiřuje. Cílem je posílit nástroje pro výběr DPH z přeshraničních plnění v Evropské unii a z dovozu zboží nízké hodnoty.

  Navrhovaná novela zákona o DPH pro rok 2021 je velmi rozsáhlá a bude nutné, aby finanční správa některé body pro uplatnění v praxi lépe objasnila. Pro plátce bude možná zpočátku složitější uvedení některých ustanovení do praxe, ale novelizace tohoto důležitého zákona přinese harmonizaci a sjednocení pravidel v rámci celé Evropské unie.

  Přihlaste se na online seminář o DPH

  K  této problematice připravujeme 13. ledna 2021 online seminář s přední odbornicí na DPH Ing. Ivanou Langerovou. Přihlaste se a zjistěte, jak s novinkami v oblasti DPH pracovat a jak chystané změny uplatnit v praxi.

  TIP: Přečtěte si, jaké jsou sazby DPH a jak je správně určit.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Aktualizujte si své Money S3

  Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.