Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Nová sleva na dítě
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Nová sleva na dítě

Seyfor, a. s.
25. 11. 2014
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Jako již tradičně můžeme s blížícím se koncem roku pozorovat zvýšenou legislativní aktivitu zákonodárců zejména v daňové oblasti. Taktéž tradiční je skutečnost, že daňové změny nám přináší zákon, který se nejenom podle názvu daní vůbec netýká.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

14. listopadu byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jehož hlavním záměrem je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin. Součástí tohoto zákona je také novela zákona o daních z příjmů, která nám přináší novou slevu na dani – slevu za umístění dítěte.

Pro poplatníky je velmi důležité, že podle přechodných ustanovení lze slevu za umístění dítěte uplatnit již za zdaňovací období 2014.

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

Nárok se uplatňuje na základě potvrzení o skutečně uhrazených výdajích, které vystaví příslušné předškolní zařízení. K uplatnění dochází jednou ročně nikoliv měsíčně ve výši jedné dvanáctiny, jako je tomu u slevy na vyživované dítě. Taktéž se sleva za umístění dítěte „nepřeklápí“ do daňového bonusu, nemůže být větší než vypočtená daňová povinnost.

Další odlišností od slevy na vyživované dítě je to, že novou slevu si můžou uplatnit taktéž poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti či s příjmy z pronájmu pokud si uplatňují paušální výdaje a to bez jakéhokoliv omezení.

Nová sleva za umístění dítěte nijak neomezuje slevu na vyživované dítě.

Podmínky pro uplatnění slevy:

  • nesmí se jednat o výdaje, které již snížily základ daně,
  • žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů,
  • za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené k počátku příslušného zdaňovacího období – v roce 2014 je to 8 500 Kč, v roce 2015 bude činit maximální částka 9 200 Kč,
  • vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Nová právní úprava dále přináší možnost daňovým subjektům uplatnit jako daňově uznatelné náklady v podobě:

  1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
  2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních