Daně / Majetkové daně/Novela zákona o dani silniční
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Novela zákona o dani silniční

Solitea, a.s.
13. 10. 2008
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se2

Dne 4. července 2008 nabyl účinnosti zákon 246/2008 Sb., který novelizuje zákon o dani silniční. Změny se mimo jiné týkají slev na dani, což je vzhledem k blížícímu se termínu pro výpočet záloh vcelku důležité.

Změny způsobené zákonem 246/2008 Sb. se do zákona o dani silniční poprvé promítnou až za zdaňovací období roku 2009 s výjimkou ustanovení týkajících se změn v oblasti snížení sazeb.Nový způsob uplatňování snížení sazeb se uplatňuje již za zdaňovací období roku 2008.

Zásadní změny v uplatňování snížení sazeb:

  • nově se sazba daně snižuje také u osobních automobilů (což dříve nebylo),
  • nově snížení nemá vazbu na emisní limity (EURO 3, 4, 5 apod.), ale váže se na datum první registrace.

Sazba daně se u vozidel snižuje o:

  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace a
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území české republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nich je první registrace zaznamenána.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních