Daně / Majetkové daně/Novinky u silniční daně pro rok 2022
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Novinky u silniční daně pro rok 2022

Novinky u silniční daně pro rok 2022
Stanislav Suchan
30. 06. 2022
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2
Novinky u silniční daně pro rok 2022

Obsah

  Dochází ke zrušení silniční daně? Musíme se nově registrovat k silniční dani při koupi vozidla v roce 2022? Musíme podávat daňové přiznání k silniční dani? Na všechny tyto dotazy si odpovíme v následujícím článku. Předmětem článku bude vyzdvihnutí novinek u silniční daně pro rok 2022 s výhledem do budoucnosti. V souvislosti s výrazným zvyšováním cen pohonných hmot, byly provedeny určité změny v zákoně č. 16/1993 Sb., o silniční dani, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSD“). V článku budou uvedené informace pro podnikatele, kteří využívají ke svému podnikání osobní či nákladní automobil.

  Novinky pro rok 2022

  Určitě jsme všichni zaregistrovali plošné zdražování cen pohonných hmot. Na dané zvyšování reaguje i Rozhodnutí č. j. MF – 8118/2022/3901-2 mj., o prominutí záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2022, tj. záloh na daně splatných v termínech uvedených v § 10 odst. 1 ZSD. Jedná se tedy o zálohy splatné v roce 2022 v termínech do:

  • dubna 2022;
  • července 2022;
  • října 2022;
  • prosince 2022.

  V daném rozhodnutí jsou zproštěny pouze zálohové povinnosti. Prominutím záloh na silniční daň nedochází k prominutí daně silniční za zdaňovací období roku 2022.

  Cílem daného rozhodnutí bylo zmírnění dopadu zvyšování cen pohonných hmot a odstranit tak zvýšenou administrativu, která by nastala zejména po uhrazení záloh na daň a následném vracení zaplacených záloh po přijetí připravované novely uvedeného zákona. V dané novele by mělo dojít ke snížení počtu vozidel, na které se bude vztahovat povinnost platit daň silniční a snížení počtu poplatníků této daně.

  Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

  Existuje i výjimka, kdy se nemusí platit zálohy čtvrtletně. Situace nastává tehdy, pokud poplatník daně je provozovatelem vozidla se sníženou sazbou dle § 6 odst. 10 ZSD. Jedná se o nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 a více tun za podmínek uvedených v ustanovení § 6 odst. 9 ZSD. V daném případě se záloha platí pouze jednou, a to nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince daného zdaňovacího období.

  Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, viz § 11 ZSD.

  Dotazy z praxe

  1. Musí se poplatník registrovat k silniční dani během roku 2022?

  Rozhodnutím se ruší pouze zálohové povinnosti, nikoli registrační. Dle § 16 odst. 4 ZSD nový poplatník musí podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň dle § 10 odst. 1 ZSD.

  2. Co když poplatník již zálohy uhradil?

  Pokud poplatník již nějakou zálohu za rok 2022 uhradil, může požádat správce daně o vrácení uhrazených záloh anebo je může následně běžným způsobem uplatnit při stanovení výše doplatku daně v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2022, které se podává do konce ledna 2023. Vrácení je možné pouze v případě, že poplatník nemá nedoplatky na jiné dani.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  V současné době je připravována nová novela zákona o silniční dani. Chystaná novela určitě dost změní pohled na silniční daň. Zúží se okruh nejen poplatníků, ale také i automobilů, které budou předmětem daně.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních