Daně / Majetkové daně/Novinky v silniční dani 2022 – 2. část
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Novinky v silniční dani 2022 – 2. část

Novinky v silniční dani 2022 – 2. část
Stanislav Suchan
01. 09. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se0
Novinky v silniční dani 2022 – 2. část

Obsah

  Předmětem tohoto článku bude popsat vybrané body novely. V zásadě došlo k podstatnému snížení počtu vozidel, za která se bude silniční daň platit, jako bezpředmětná byla zrušena některá osvobození od daně, byly změněny roční sazby daně, zrušena snížení sazeb daně a zrušena povinnost placení záloh na daň, to vše již za celé zdaňovací období roku 2022. V druhém díle si rozebereme osvobození od daně, vymezení poplatníků daně, zrušená ustanovení, výpočet silniční daně, další důležité informace a přehledné tabulky pro výpočet silniční daně.

  Osvobození od daně

  Vozidla, která jsou předmětem daně, mohou být od této daně osvobozena. Jedná se o:

  • zdanitelná vozidla vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy, zapsaným v technickém průkazu vozidla,
  • vozidla určená jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
  • vozidla diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, pokud je zaručena vzájemnost,
  • vozidla poskytovatele zdravotních služeb, baňské záchranné služby nebo horské záchranné služby, jsou-li v technickém průkazu vozidla označena jako sanitní nebo záchranářská,
  • vozidla Českého červeného kříže, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž,
  • vozidla vlastníka pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřené osoby, jsou-li používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace, viz § 3 ZSD.

  Dále je osvobozeno vozidlo kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, viz § 3 odst. 1 písm. c) ZSD.

  Osvobození se prakticky uplatní v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně, viz § 3 odst. 2 ZSD.

  Poplatníci daně

  Poplatníkem daně je i nadále provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu, viz § 4 odst. 1 písm. a) ZSD.

  Poplatníkem daně nově nejsou zaměstnavatelé za osobní automobily, za jejichž použití přísluší zaměstnanci cestovní náhrady. Vyplývá to ze skutečnosti, že osobní automobily nově nejsou předmětem daně.

  V případě, že provozovatel zemřel, je poplatníkem daně i nadále uživatel, viz § 4 odst. 1 písm. b) ZSD.

  Zrušená ustanovení

  Ustanovení § 6 ZSD – sazby daně, je zrušeno.

  Ustanovení § 7 ZSD – vznik a zánik daňové povinnost, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň je zrušeno. Zálohy se platily čtvrtletně (až na výjimky).

  Splatnost zálohy Měsíce
  15. 4. leden, únor, březen
  15. 7. duben, květen, červen
  15. 10. červenec, srpen, září
  15. 12. říjen, listopad
  15.12.  70 % z roční sazby daně*

  *platilo pro vozidla uvedené v § 6 odst. 10 ZDS.

  Daň se nově zaokrouhluje dle § 146 daňového řádu na celé koruny směrem nahoru, postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

  Ustanovení § 8 ZSD – § 11 ZSD jsou zrušena.

  Výpočet silniční daně

  Způsob výpočtu silniční daně se prakticky nezměnil. Zjistí se součet dílčích daní za všechna zdanitelná vozidla, která jsou u poplatníka daně ve zdaňovacím období předmětem daně a nejsou od daně osvobozena, s případným uplatněním slevy na dani v kombinované dopravě, viz § 12a ZSD.

  Byla zrušena všechna snížení sazeb daně, tzn., že daň za zdanitelná vozidla se v plné výši platí i za zdanitelná vozidla používaná veřejně prospěšným poplatníkem či fyzickou osobou k činnosti, z níž příjmy nejsou předmětem daně z příjmů. Postačuje tedy podmínka, že vozidlo je předmětem daně a není osvobozeno od daně.

  Slevy na dani jsou zachované. Jedná se ovšem o slevy na zdanitelná vozidla, která jsou používána ke kombinované dopravě a jsou splněné podmínky v § 12 ZSD. Sleva se spočítá na základě počtu uskutečněný jízd.

  Počet jízd Sleva na dani
  od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % daně
  od 61 jízd do 90 jízd činí sleva 50 % daně
  od 91 jízd do 120 jízd činí sleva 75 % daně
  více než 120 jízd činí sleva 90 % daně

  Další informace

  Daňové přiznání se podává i nadále do 31. ledna po zdaňovacím období, viz § 15 odst. 1 ZSD, od 1. ledna 2025 se bude povinně podávat pouze v elektronické podobě.

  V daňovém přiznání se uvedou zdanitelná vozidla s nenulovou výší daně, dále všechna zdanitelná vozidla, u kterých se uplatňuje sleva na dani v kombinované dopravě, tj. i ta, za která je dílčí daň nulová.

  I nadále se v daňovém přiznání uvedou zdanitelná vozidla, která jsou od daně osvobozena, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč, viz § 15 odst. 2 písm. c) ZSD.

  Neuvádí se tzv. diplomatická vozidla a osvobozená zdanitelná vozidla, za které je výše dílčí daně nulová, viz § 15 odst. 3 ZSD.

  Pokud by se stalo, že vyjde daň 0, nemusí se podávat daňové přiznání vůbec.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání, tj. do 31. ledna kalendářního roku, následujícího po zdaňovacím období, viz § 135 odst. 3 daňového řádu.

  Pokud je daň nižší než 100 Kč, neplatí se, viz § 16a ZSD. Zdanitelná vozidla s daní do 100 Kč se ovšem do daňového přiznání uvádí.

  Zálohy na daň se, počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022, neplatí.

  Pokud by poplatník uhradil v dosavadním znění v letošním roce zálohu na daň silniční, i když ji podle Rozhodnutí ministerstva financí č. j. MF-8118/2022/3901-2 platit nemusel, vznikl mu tak přeplatek. Takovýto přeplatek lze zažádat zpět.

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

  Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
  nejméně méně než
  2 12 0
  12 13 800
  13 14 2 300
  14 15 3 200
  15 7 200
  3 15 0
  15 17 1 400
  17 19 2 900
  19 21 3 800
  21 23 5 800
  23 9 000
  4 a více 23 0
  23 25 3 800
  25 27 6 000
  27 29 9 400
  29 14 000

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

  Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
  nejméně méně než
  2 16 0
  16 18 400
  18 20 900
  20 22 2 000
  22 23 2 600
  23 25 4 600
  25 28 8 000
  28 31 8 700
  31 33 12 100
  33 18 400
  36 0
  3 a více 36 38 11 800
  38 40 16 300
  40 24 200

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

  Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
  nejméně méně než
  12 0
  12 3 600

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních