Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Penzijní připojištění v roce 2023: dosáhnete na státní příspěvek a slevu na dani – praktické výpočty
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Penzijní připojištění v roce 2023: dosáhnete na státní příspěvek a slevu na dani – praktické výpočty

Penzijní připojištění v roce 2023: dosáhnete na státní příspěvek a slevu na dani – praktické výpočty
Seyfor, a. s.
28. 08. 2023
Doba čtení11 minut čtení
Líbilo se62
Penzijní připojištění v roce 2023: dosáhnete na státní příspěvek a slevu na dani – praktické výpočty

V rámci penzijního připojištění máte v roce 2023 nárok na daňové výhody a státní příspěvek. Některým přispívá k připojištění i zaměstnavatel. Jak přesně se ale výše slevy na dani počítá a kolik od státu dostanete?

Důchodový systém ČR obsahuje tři pilíře. Do prvního patří klasické důchodové pojištění spravované státem, které čerpá ze sociálního pojištění. Druhý a třetí pilíř obsahuje dobrovolné příspěvky včetně penzijního připojištění, které spravují penzijní společnosti.

Transformovaný fond

Pokud jste si sjednali penzijní připojištění do 1. 12. 2012, pak jste svěřili své finance do transformovaného fondu. Tento fond zachovává většinu podmínek, za kterých jste podepsali smlouvu, i přes důchodovou reformu z roku 2013.

Transformovaný fond zachovává:

 • garanci návratnosti vložených prostředků,
 • nárok na státní příspěvek,
 • daňové výhody,
 • a možnost příspěvků od zaměstnavatele.

Vybírat naspořené peníze pak můžete podle sjednaných podmínek ve smlouvě s penzijní společností v rámci:

 • odbytného (předčasný výběr bez státních příspěvků, většinou nejdříve po 12 měsících od sjednání smlouvy),
 • výsluhové penze (po 15 letech, pokud jste tak sjednali ve smlouvě),
 • starobní penze (obvykle minimálně od 60 let),
 • invalidní penze (po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity)
 • pozůstalostní penze (výplata pozůstalému, pokud klient platil připojištění minimálně 3 roky)
 • nebo formou jednorázové výplaty úspor (při nároku na invalidní, výsluhovou či starobní penzi).

Jak se daní výplata penzijního připojištění

Druh výplaty Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Státní příspěvky Výnosy
Starobní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let 0 % 0 % 0 % 0 %
Starobní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %
Výsluhová penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let 0 % 0 % 0 % 0 %
Výsluhová penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %
Invalidní penze na určenou dobu 0 % 0 % 0 % 0 %
Pozůstalostní penze na určenou dobu s vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %
Doživotní penze 0 % 0 % 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %
Odbytné 0 % 15 % vrací se státu 15 %

Jak se dotkla důchodová reforma penzijního připojištění

Důchodová reforma z ledna roku 2013 zakonzervovala uzavírání smluv penzijního připojištění. To bylo v rámci třetího pilíře nahrazeno doplňkovým penzijním spořením, které tvoří účastnické fondy.

Důležitým rozdílem mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením je ten, že připojištění garantuje nezáporné nominální zhodnocení v každém kalendářním roce a jeho investiční strategie je povinně konzervativní. U účastnických fondů vybíráte mezi konzervativní, dynamickou nebo kombinací těchto strategií. Díky tomu dosáhnete i na vyšší výnosy, ale musíte počítat s vyšším či nižším rizikem záporného zhodnocení.

Pokud byste chtěli přejít z penzijního pojištění na doplňkové penzijní spoření, můžete. A bez poplatků. Dokonce nepřijdete ani o státní příspěvky a příspěvky zaměstnavatele.

Příspěvek na penzijní připojištění od státu v roce 2023

Podle výše částky, kterou měsíčně posíláte do důchodového systému skrz penzijní připojištění, vám náleží příspěvek od státu. Vložíte-li 300 Kč měsíčně, pak získáte příspěvek ve výši 90 Kč. S každou korunou navíc z ní získáváte dalších 20 % až do výše maximálního příspěvku – 230 Kč měsíčně.

Výše státního příspěvku vs. nejčastěji spořené částky

Měsíční vklad Výše státního příspěvku 2023 v Kč Zhodnocení vkladu
Méně než 300 Kč 0 Kč 0 %
300 Kč 90 Kč 30 %
400 Kč 110 Kč 28 %
500 Kč 130 Kč 26 %
600 Kč 150 Kč 25 %
700 Kč 170 Kč 24 %
800 Kč 190 Kč 24 %
900 Kč 210 Kč 23 %
1000 Kč 230 Kč 23 %
1500 Kč 230 Kč 15 %
2000 Kč 230 Kč 12 %

Všimněte si, že při nejnižším vkladu, při kterém získáte státní příspěvek, máte zároveň jeho nejvyšší 30% zhodnocení. Pokud vložíte tisícovku a výš, získáte od státu nejvyšší možný příspěvek v hodnotě 230 Kč. Pokud si založíte stejné penzijní připojištění s partnerem, pak celková výše příspěvku dělá ročně až 5 520 Kč.

Penzijní společnost vaše peníze investuje do různých typů podílových fondů. Od toho, jak se investicím daří, se odvíjí celkové roční zhodnocení; u penzijního připojištění tedy není žádný úrok jako u spořicího účtu. )

Pokud vás zajímá, jak se penzijním fondům dařilo v roce 2022, dozvíte se to v tomto článku – většina účastnických fondů v roce 2022 prodělala a výnosy transformovaných fondů se pohybovaly od 1 do 2 %.

Změny ve státních příspěvcích od roku 2024

Pokud si budete měsíčně spořit méně než 500 Kč, žádný příspěvek nezískáte. Zároveň dojde ke zvýšení maximálního státního příspěvku z 230 Kč na 340 Kč. Na něj dosáhnete, pokud si uložíte 1700 Kč. Změna se bude týkat všech účastníků penzijního připojištění, tedy i těch, kteří uzavřeli smlouvu v minulosti.

Změna výše státních příspěvků: 2023 vs. 2024

Měsíční vklad Státní příspěvek 2023 Státní příspěvek 2024
100 Kč 0 Kč 0 Kč
200 Kč 0 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1 000 Kč 230 Kč 200 Kč
1 100 Kč 230 Kč 220 Kč
1 200 Kč 230 Kč 240 Kč
1 300 Kč 230 Kč 260 Kč
1 400 Kč 230 Kč 280 Kč
1 500 Kč 230 Kč 300 Kč
1 600 Kč 230 Kč 320 Kč
1 700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Dále ministerstvo financí plánuje, že na státní příspěvek budou mít nárok pouze střadatelé mladší 65 let, kteří nemají přiznaný starobní důchod. To znamená, že pro občany, kteří už jsou v důchodu, již nebude penzijní připojištění smysluplné, protože z něj zmizí ‚‚bonus‘‘  státního příspěvku.

Navrhované změny ještě neprošly schválením parlamentu. Ještě tedy nejsou oficiálně platné.

Další změny v penzijním připojištění

V květnu 2023 přišel ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s plánem, že státní příspěvek by dostali pouze ti střadatelé, kteří si své peníze nechají vyplácet postupně jako rentu po dobu 10 let. Při jednorázovém výběru by střadatel přišel o státní příspěvek. Jedinou výjimkou by byla investice do bydlení – při výběru za tímto účelem by státní příspěvek zůstal zachován.

Většina lidí nyní peníze penzijní připojištění vybírá právě jednorázově – je proto otázkou, zda návrh projde. Ministr Jurečka by jej rád prosadil při druhém čtení novely zákona.

Podmínky pro získání státního příspěvku v roce 2023

Pro získání státního příspěvku musíte:

 • být fyzická osoba starší 18 let,
 • být občanem ČR nebo jiného státu s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem,
 • a přispívat do penzijního připojištění nejméně 300 Kč měsíčně.

Přispívají i zaměstnavatelé

Výše příspěvku k penzijnímu připojištění závisí na každém zaměstnavateli. Stát výši příspěvku nereguluje.

Do výše 50 000 Kč ročně dokonce příspěvky nepodléhají platbám sociálního ani zdravotního pojištění. Výhodou pro zaměstnavatele je, že jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem, a to bez limitu.

K příspěvku zaměstnavatele už ale nedostanete navíc státní příspěvek.

Daňové výhody penzijního připojištění v roce 2023

Placení penzijního připojištění stát podporuje formou daňového odpočtu. Pokud vložíte do připojištění každý měsíc více než 1 000 Kč, pak se vám v ročním zúčtování mezd nebo v daňovém přiznání sníží daňový základ o dvanáctinásobek částky, kterou jste zaplatili nad hranici tisíce korun. Když tedy zaplatíte 3 000 Kč měsíčně, snížíte si daňový základ o 24 000 Kč, a zaplatíte o 3 600 Kč na dani z příjmu méně.

Výše daňové úspory vs. nejčastěji spořené částky

Měsíční vklad Snížení daňového základu Daňová úspora
1 000 Kč 0 Kč 0 Kč
1 100 Kč 1 200 Kč 180 Kč
1 300 Kč 3 600 Kč 540 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč 900 Kč
1 700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
2 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč
3 000 Kč 24 000 Kč 3 600 Kč

Od 1. ledna 2024 se v případě schválení novely zákona mění limity. Abyste mohli uplatnit daňový odpočet, budete potřeba měsíčně ukládat alespoň 1 700 Kč.

Vklady do penzijního připojištění, které se v roce 2023 vyplatí

Nejvyšší daňovou úsporu a státní příspěvek získáte při měsíčním vkladu ve výši 3 000 Kč. V penzi dostanete od státu navíc 230 Kč za každý připojištěný měsíc a za rok na daních uspoříte 3 600 Kč. Pokud se vám snížení daňového základu příliš nevyplatí, stačí každý měsíc posílat 1 000 Kč a od státu dostanete i tak maximální příspěvek 230 Kč měsíčně.

Pokud máte vás tlačí nedostatek financí, penzijní připojištění si spíše odložte, nebo přerušte, než abyste smlouvu radikálně vypovídali.

Výpověď, odložení a přerušení penzijního připojištění

Penzijní připojištění vypovíte kdykoliv písemně. Výpovědní lhůta trvá 2 měsíce a nabíhá v platnost na začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy vaše výpověď dorazila do penzijní společnosti.

Abyste získali své vklady zpět, vypovězte smlouvu nejdříve po 12 započtených příspěvkových měsících. V takovém případě si vyberete „odbytné“ a získáte v plné výši své vklady a příspěvky od zaměstnavatele s podíly na výnosech hospodaření fondu zkrácené o 15% daň. Státní příspěvky vrací penzijní fond Ministerstvu financí. Když se místo nárazového vyplacení sumy rozhodnete pro formu doživotní penze, zdanění se u výnosů i příspěvků od zaměstnavatele vyhnete.

Pokud vypovíte penzijní připojištění dříve než po 12 měsících, na „odbytné“ nemáte vůbec nárok a o všechny peníze přijdete.

Když zrovna nemáte peníze, raději volte přerušení či odklad

Podmínky přerušení či odkladu se u penzijních společností liší. Obojí se hodí, když nemáte dostatek financí a nechcete své penzijní připojištění zrušit. Typicky při ztrátě zaměstnání, či na mateřské dovolené.

Přerušení písemně nebo osobně oznamte v penzijní společnosti. Většinou platí, že je přerušení možné po 36 měsících, kdy do připojištění posíláte smluvenou částku. V oznámení zmiňte období, po které připojištění nebudete platit.

Při přerušení penzijního připojištění:

 • nemáte nárok na státní příspěvky,
 • období se vám nezapočítá do pojištěné doby
 • a máte nárok na výnosy z penzijního fondu.

Druhou variantou, jak se přechodně vyhnete výdajům penzijního připojištění, je jejich odklad. Postup je obdobný jako při oznámení přerušení. Jen počítejte s tím, že v období odkladu připojištění neplatíte, ale celkovou částku vkladů za tuto dobu uhradíte po uplynutí odkladu.

Při odkladu penzijního připojištění:

 • nemáte nárok na státní příspěvky,
 • máte nárok na výnosy z penzijního fondu,
 • a období se vám započítá do pojištěné doby.

Zdroje / reference:

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních