Daňové přiznání 2020. Jaké vás letos čekají změny

Solitea Česká republika, a.s. | 17. 02. 2020

Pro někoho běžná rutina, pro jiného každoroční trápení. Termín daňového přiznání se blíží a také letos vás čeká několik změn. Přečtěte si, jak na daňové přiznání v roce 2020.

Hned na začátku se podíváme na změny, o kterých byste při podávání daňového přiznání za loňský rok 2019 měli vědět:

1. Zvýšilo se školkovné na děti

Školkovné je sleva na dani, na kterou má nárok každý, jehož děti chodí do školky. Za rok 2019 uplatníte školkovné na každého potomka až do výše 12 350 Kč. Oproti minulému roku se tak zvýšilo o 1 150 Kč. Školkovné přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu, ale maximálně do nuly. Využít jej navíc může pouze jeden z rodičů a musí doložit potvrzení ze školky. 

2. Zvyšují se výdajové paušály

Pokud si vyděláváte jako OSVČ, dle § 7 zákona o dani z příjmů můžete uplatnit výdaje procentem z příjmů a to 30 %, 40 %, 60 %, nebo 80 % v závislosti na vykonávané činnosti. Maximální částka příjmů, ze které můžete uplatnit výdaje, je však omezená. Pro rok 2019 se zvýšila z 1 000 000 na 2 000 000 Kč. Pozor, výdaje procentem z příjmů můžete uplatnit i pokud máte vyšší příjmy, ale vždy maximálně z částky 2 000 000 Kč. 

Příklad: 
Pokud jste měli v roce 2018 příjmy 1 200 000, při uplatnění 60% výdajového paušálu jste mohli uplatnit náklady maximálně 600 000 Kč. Letos ale uplatníte 720 000 Kč. 

3. Zpřísnily se podmínky pro daňový bonus

Daňový bonus je rozdíl mezi vypočtenou daní z příjmů a daňovou slevou na dítě. Je-li tento výsledek záporný, Finanční úřad vám rozdíl vyplatí. 

Abyste však získali nárok na daňový bonus, musí být vaše příjmy (ze zaměstnání nebo z podnikání) za uplynulý kalendářní rok vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2019 se tato částka zvýšila na 80 100 Kč. 

4. Zvyšuje se limit pro platbu solidární daně

Jsou-li vaše zisky ze závislé činnosti nebo ze samostatně výdělečné činnosti vyšší než limit, odvádíte 7% solidární daň. Tento limit se pro rok 2019 zvedl na 1 569 552 Kč. 

Pokud vám vzniká povinnost platit solidární daň, musíte odevzdat daňové přiznání, i pokud jste měli celý rok příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. V případě závislé činnosti můžete využít zjednodušený dvoustránkový formulář

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání musíte podle zákona § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podat, pokud vaše roční příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), které jsou předmětem daně, za uplynulý rok přesáhly 15 000 Kč. 

Existuje ale několik výjimek. I v případě nižších příjmů, musíte podat daňové přiznání, pokud máte: 

  1. příjmy osvobozené od daně,
  2. příjmy, ze kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby
  3. nebo příjmy ze zahraničí zdaňované zvláštní sazbou.

TIP: Daňové přiznání se vás netýká? Možná se vám přesto vyplatí
Pokud jste v minulém roce byli zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste strávili v evidenci úřadu práce nebo například na mateřské, podejte si daňové přiznání. Během roku totiž uplatňujete základní slevu na poplatníka 2 070 Kč měsíčně. V měsících, ve kterých jste ale byli například na pracovním úřadě, tuto slevu nečerpáte. Díky podání přiznání k dani z příjmu můžete tuto slevu získat v plné výši za všechny měsíce.

Pokud si jako zaměstnanci podáváte daňové přiznání sami, musíte požádat všechny své loňské zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za uplynulý rok. Toto potvrzení pak musíte přiložit k daňovému přiznání.

V přiznání uvedete všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, u kterých jste odvedli zálohovou daň. V případě, že podáváte daňové přiznání pouze za příjmy ze závislé činnosti, můžete použít zkrácený formulář na dvě stránky.

Nezapomeňte: Kromě daňového přiznání musí podnikatelé odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

Kdy a jak ho podat

Daňové přiznání musíte podat do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období. Letos tedy do středy 1. 4. 2020. Kvůli pandemii koronaviru však ministerstvo financí posunulo termín odevzdání až na 1. června. Další detaily najdete v tomto článku.

Nepsaným pravidlem je, že finanční úřady tolerují odevzdání do pěti dnů od tohoto termínu, aniž by vám hrozila penalizace. Doporučujeme však, abyste se drželi termínu.

Pokud se živíte jako OSVČ, potřebujete pro daňové přiznání podklady v podobě veškerých příjmů a nákladů. Evidujte si všechny faktury ve fakturační službě iDoklad a přípravu daňového přiznání si velmi usnadníte. Na jedno kliknutí si totiž stáhnete veškeré podklady za celé zdaňovací období. 

Možností jak podat daňové přiznání máte několik. 

  • Osobně – daňové přiznání jednoduše vytisknete (ve dvou kopiích – jednu si necháte orazítkovat a ponecháte si ji jako důkaz, že jste daňové přiznání podali) a odnesete na podatelnu místně příslušného finančního úřadu. Tento způsob je nejjistější, protože máte 100% jistotu, že přiznání skončí ve správných rukou a úředníci si navíc při převzetí zkontrolují nejdůležitější náležitosti formuláře.
  • Poštou – přiznání vytisknete a vlastnoručně podepsané odešlete na adresu místně příslušného finančního úřadu.
  • Elektronicky – pokud využíváte elektronický podpis, můžete přes daňový portál odevzdat vyplněný formulář v elektronické podobě. Pokud elektronický podpis k dispozici zatím nemáte, můžete si jej nechat zřídit ve vaší kanceláři díky službě, kterou nabízí elektronickypodpis.cz, anebo formulář odešlete podání bez podpisu a do 5 dní od doručení dodáte finančnímu úřadu (poštou nebo osobně) potvrzení, že přiznání obsahuje správné informace. Toto potvrzení si vytisknete po odeslání formuláře.
  • Datovou schránkou – pokud využíváte datovou schránku, přiznání k dani odevzdáte přes ni. Podpis v tomto případě není potřeba, ověření totožnosti nahrazuje samotná datová schránka.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 07. 2020
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20. 07. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20. 07. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img