Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Stanovisko GFŘ k určení okamžiku povinnosti evidovat tržbu při platbě prostřednictím internetu
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Stanovisko GFŘ k určení okamžiku povinnosti evidovat tržbu při platbě prostřednictím internetu

Seyfor, a. s.
09. 02. 2017
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Letošní první březnový den je pro mnoho podnikatelů vyjímečný v tom, že kromě povinnosti podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016 je čeká zbrusu nová povinnost – elektronicky evidovat tržby. Po poplatnících poskytujících restaurační a ubytovací služby, kteří tržby evidují již od minulého prosince, přicházejí na řadu podnikatelé provozující velkoobchod a maloobchod.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Jednou z oblastí, kde panují od počátku velké nejasnosti a kde lze považovat právní úpravu za nejednoznačnou a nedostatečnou, je problematika úhrad prostřednictvím internetu. Konkrétně se jedná o problematiku tzv. platebních bran, kde je velmi obtížné určit okamžik, kdy dochází k vlastnímu příjmu a tedy kdy vzniká povinnost zaevidovat přijatou tržbu.

Vzhledem k tomu, že Generální finanční ředitelství (dále jen “GFŘ”) bylo na problematiku platebních bran opakovaně dotazováno, bylo na na webových stránkách dne 3. února 2017 zveřejněno Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu (dále jen “Stanovisko GFŘ” nebo jen “Stanovisko”). Jedná se o zavádění správní praxe u elektronické evidence tržeb při úhradách přes internet.

I. Zákon o evidenci tržeb (dále jen “ZoET”)

Nejprve se podívejme na právní úpravu. Podle ZoET je poplatník povinen evidovat rozhodný příjem (zjednodušeně lze říci, že se jedná o příjem z podnikání), pokud tento příjem splňuje formální náležistosti.

Jednou z plateb, která splňuje formální náležitosti evidované tržby, je platba uskutečněná bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce dané platby. V praxi se nejčastěji bude jednat o klasickou platbu kartou.

V § 18 ZoET se dočteme, že poplatníkovi vzniká nejpozději při uskutečnění evidované tržby dvojí povinnost:

  • zaslat datovou zprávu o evidované tržbě správci daně a
  • vystavit účtenku.

Ze zákonného textu dále vyplývá, kdy nastává okamžik uskutečnění evidované tržby:

  • přijetím evidované tržby, nebo
  • vydáním příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Právě k  problematice určení okamžiku uskutečnění evidované tržby bylo vydáno Stanovisko GFŘ.

II. Stanovisko GFŘ

V úvodu Stanoviska je uvedeno, že pod definici formální náležitosti evidované tržby “bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat”spadají tyto dvě situace:

  1. dochází k osobnímu styku zákazníka s prodávajícím – jedná se o klasickou platbu kartou,
  2. bezhotovostní transakce realizovaná bez osobního styku zákazníka s prodávajícím, uskutečněná prostřednictvím internetu např. prostřednictvím tzv. platební brány.

GFŘ uvádí, že uskutečněním evidované tržby se v případě karetní či obdobné operace rozumí vydání příkazu k jejímu provedení (není podstatné, zda se jedná o osobní kontakt či bez osobního kontaktu přes internet).

V případě platby kartou v kamenné provozovně není pochyb o tom, kdy vzniká poplatníkovi povinnost odeslat datovou zprávu a vytisknout účtenku – je to okamžik ukončení transakce uskutečněné přes platební terminál.

Naopak u platebních operací uskutečněných prostřednictvím internetu bez osobního kontaktu zákazníka s prodávajícím je složité či téměř nemožné, aby se prodávající o vydaném příkazu zákazníkem dověděl.

Možnosti řešení u plateb prostřednictvím internetu podle GFŘ:

  1. Evidovat tržbu před vydáním příkazu k jejímu provedení např. v okamžiku přijetí objednávky a v případě, že by se daná transakce následně vůbec nerealizovala, provést storno (nicméně samo GFŘ uznává, že tento postup bude v praxi v podstatě nerealizovatelný a v některých případech by mohl být pro podnikatele dokonce až likvidační!),
  2. Finanční a Celní správa bude akceptovat postup, že poplatník splní svoje povinnosti ve vztahu k evidované tržbě nejpozději v okamžiku, kdy se poplatník dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazníka a jejímu odeslání poplatníkovi! Dále cituji: “V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby. Pro účely aplikace tohoto stanoviska se rozumí:i) expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,ii) poskytnutím služby umožnění zahájení poskytování služby nebo její okamžité poskytnutí (podle toho, co nastane dříve).”

V závěru Stanoviska je uvedeno, že v případě on-line nákupů lze zákazníkovi poskytnout účtenku elektronicky – jejím zasláním e-mailem či vystavením na zákaznický účet zákazníka apod., tak, aby s ní mohl zákazník volně disponovat, nebo vložením v tištěné formě k zasílanému zboží.

Autor článku očekává, že v praxi můžou reálně nastat určité komplikace při určování okamžiku, kdy vzniká povinnost evidovat tržbu. Jde o určení, zda expedice zboží předchází okamžiku, kdy byl vydán příkaz k provedení platby či až po tomto okamžiku. Toto určení může být zvláště obtížné v situaci, kdy daný e-shop provádí denně desítky či stovky obchodních případů. Nicméně pozitivní je to, že si je GFŘ vědomo složitosti stanovení okamžiku, kdy se má daná tržba evidovat při platbách přes internet.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.