Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zaměření kontrol finančních úřadů – kryptoměny!
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Zaměření kontrol finančních úřadů – kryptoměny!

Zaměření kontrol finančních úřadů – kryptoměny!
Monika Doleželová
09. 11. 2022
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se0
Zaměření kontrol finančních úřadů – kryptoměny!

Obsah

  Finanční úřady zahájily cílenou kontrolní akci za účelem prověření správnosti zdanění příjmů spojených s kryptoměnami.

  Informace Finanční správy

  „Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dostupných dat u skupiny vybraných daňových subjektů realizujících obchody s kryptoměnami za zdaňovací období kalendářních roků 2019 a 2020. Při zpracování dat a informací získaných v souladu s platnou legislativou byla detekována množina daňových subjektů, která řádně nepřiznala či neodvedla daň z příjmů plynoucích z těchto transakcí.“

  Zjištěné rozdíly mezi příjmy a údaji tvrzenými v daňových přiznáních fyzických a právnických osob, včetně nepodaných daňových přiznání, činil souhrnně stovky milionů korun. Zachyceny byly i případy kolektivního investování fyzických osob do kryptoměn, při jejichž odprodeji byly zhodnocené peněžní prostředky vyplaceny na bankovní účet zástupce investujících osob (který je následně převedl na účty jednotlivých investorů), z nichž většina nesplnila svou povinnost přiznat a zaplatit daň.

  Na základě tuzemské i mezinárodní spolupráce budou i nadále probíhat cílené daňové kontroly!

  Předmětem zájmu jsou také kryptosměnárny, kryptoburzy, subjekty provozující těžbu kryptoměn a poskytovatelé vybraných typů služeb specificky vázaných na kryptoměny.

  Problematika zdaňování příjmů z obchodů s kryptoměnami

  Současná česká legislativa neobsahuje konkrétní úpravu o způsobu účtování a vykazování obchodů s kryptoměnami. Tato problematika není ani upravena mezinárodními účetními standardy.

  Finanční správa v současné době poskytuje informace s cílem seznámit daňové subjekty s danou problematikou. Momentálně jsou na webových stránkách Finanční správy dostupné tyto informace:

  a) Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)

  b) Příloha č. 1 – Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn – MF v této informaci doporučuje evidovat kryptoměny jako zásoby.

  c) Příloha č. 2 – Stanovisko ČNB k regulaci finančního trhu – ČNB v této informaci uvedla, že kryptoměny nepovažuje za peněžní prostředky ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ani za elektronické peníze a nejsou ani investičním nástrojem. Obchodování s kryptoměnami nevyžaduje žádné povolení ani nepodléhá dohledu ČNB. Kryptoměny představují určitou hodnotu, která je vyjádřena digitálně a jsou používány jako zvláštní prostředek směny. MF se také přiklání k názoru, že kryptoměny nejsou platidlem.

  Vzhledem k evoluční povaze digitálních měn, je velmi pravděpodobné, že postupem času dojde k aktualizaci všech uvedených sdělení. Doufejme, že postupem času bude do české účetní legislativy začleněna specifická úprava účtování a vykazování digitálních měn.

  Více na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-gfr-k-danovemu-posouzeni

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kryptoměny a pohled DPH

  Pohled DPH na kryptoměny je zcela odlišný od účetního pojetí a pohledu daně z příjmů.

  Podle judikátu ESD C-264/14 je kryptoměna platebním prostředkem. Těžba kryptoměn není ani dodáním zboží, ani poskytnutím služby, z hlediska zákona o DPH není tedy předmětem daně. Směna kryptoměn je finanční činnost, která je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně.

  Pokud například podnikatel, který není plátcem, prodává zboží s místem plnění v tuzemsku a pořídí si také vybavení na těžbu kryptoměn a jeho obrat z prodeje zboží za rok 2022 nepřekročil obrat 1 mil. Kč, ale vytěžil kryptoměnu v hodnotě 2 mil. Kč. Stane se plátcem DPH?

  Podnikatel se nestane plátcem DPH, neboť těžba kryptoměny není z pohledu DPH předmětem daně.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.