Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Infoservis: Zrušení slevy na dani pro důchodce bylo protiústavní
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Zrušení slevy na dani pro důchodce bylo protiústavní

Seyfor, a. s.
31. 07. 2014
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Ústavní soud rozhodl, že zrušení základní slevy na dani pro důchodce, které bylo zavedeno za Nečasovy vlády, nebylo v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc]

Zrušení možnosti uplatnit základní slevy na dani u poplatníka, který k 1. lednu 2013 pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, bylo jednou z nejdiskutovanějších a nejkritizovanějších částí novely zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) účinné od 1. ledna 2013. Celý spor vyústil podáním ústavní stížnosti 19 senátorů v červnu loňského roku.

Rozhodnutí Ústavního soudu (dále jen „ÚS“) bylo napjatě očekáváno odbornou veřejností a zainteresovanými poplatníky již do konce roku 2013 a to z důvodu, zda si důchodci základní slevu ve výši 24 840,- Kč budou či nebudou moci uplatnit za zdaňovací období 2013. Dalším obdobím, kdy jsme všichni rozhodnutí ÚS intenzivně očekávali, byl závěr března letošního roku při zpracování daňových přiznání. Rozhodnutí přišlo až nyní – nález byl zveřejněn 30. července 2014.

V návrhu senátoři namítali zejména:

 • nerovnoměrné rozdělení daňového břemene (disproporcionalita tzv. rdousící efekt),
 • rozhoduje stav k 1. lednu a není zohledněn stav ve zbytku kalendářního roku,
 • nesystémově je znevýhodněna skupina obyvatel a to bez rozumného zdůvodnění,
 • zatímco zákon o důchodovém pojištění pracující důchodce „odměňuje“ zvýšením jejich procentní výměry starobního důchodu, tak daňový předpis je za výdělečnou činnost „trestá“,
 • změna postavení starobního důchodce z důvodu změny jeho právní ochrany tzn. diskriminace.

Stanovisko ÚS

ÚS protiústavnost neshledal, že by zkoumané ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) část uvedená za středníkem ZDP, mělo pro poživatele starobního důchodu rdousící neboli konfiskační dopad ve vztahu k jejich majetku a tím nebylo v rozporu s č. 11 odst. 1 Listiny základní práva a svobod, tedy s ochranou samotného vlastnického práva.

Naopak protiústavnost zrušení slevy na dani u výdělečně činných důchodců ÚS shledal v nerovnosti, a to ve dvou rovinách:

 • Uvnitř samotné skupiny pracujících starobních důchodů
  Důchodce, který pobírá důchod k 1. lednu zdaňovacího období nemá nárok ani na část základní slevy na dani a naopak důchodce, který začne pobírat důchod 2. ledna, tedy o den později, má nárok na celou základní slevu. ÚS nespatřuje žádný rozumný důvod, proč pro nárok na slevu je rozhodný stav k 1. lednu a navíc lze toto datum obejít tím, že se pracující důchodci vyhnou pobírání důchodu právě dne 1. ledna zdaňovacího období.
 • Mezi pracujícími důchodci a všemi ostatními poplatníky
  Nerovnost a nekoncepčnost celého ustanovení ZDP ÚS demonstroval mj. příkladem, kde srovnal měsíční příjem 9 000 Kč poplatníka bez starobního důchodu s příjmem poplatníka – poživatele starobního důchodu – který má měsíčně 4 000 Kč starobního důchodu a k tomu má příjem ze závislé činnost 5 000 Kč. Zatímco první poplatník nehradí daň žádnou, poživatel starobního důchodu odvádí daň ve výši 15 % ze superhrubé mzdy. ÚS zdůraznil, že čím nižší starobní důchod jednotliví poplatníci pobírají, tím větší na ně doléhá daňové břemeno a právě v tom spatřuje ÚS nepřiměřenost této nerovnosti.

Další výtka ÚS směřovala k samotnému legislativnímu procesu. Předmětné ustanovení nabylo účinnosti pouhé čtyři dny po svém vyhlášení – vyhlášeno bylo 27. prosince 2012 a účinnosti nabylo 1. ledna 2013. Tímto způsobem je vážně narušen ústavní požadavek na předvídatelnost právní úpravy.

Po zohlednění výše uvedených důvodů ÚS zrušil příslušnou právní úpravu v ZDP a to ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Pro poplatníky to znamená, že nárok na základní slevu na dani za zdaňovací období 2014 mají všichni poplatníci a to včetně těch, kteří již k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že v současné době je v Poslanecké sněmovně novela ZDP, která opět důchodcům základní slevu přiznává.

Jak je to s uplatněním slevy za zdaňovací období 2013?

Odpověď opět najdeme v komentovaném nálezu. Ustanovení ZDP, které neumožňuje starobním důchodcům uplatnit základní slevu na dani, se ruší – jak je uvedeno výše – dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. A vzhledem k tomu, že k vyhlášení dochází až v roce 2014, rok 2013 zůstává beze změny. Jinými slovy – starobní důchodci, kteří pobírali k 1. lednu 2013 starobní důchod, nemají na základní slevu na dani za zdaňovací období 2013 nárok.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních