Jak účtovat/Jak účtovat jednotlivé způsoby vyřazení zásob?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat jednotlivé způsoby vyřazení zásob?

Jak účtovat jednotlivé způsoby vyřazení zásob?
Jaroslav Veselka
06. 12. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se6
Jak účtovat jednotlivé způsoby vyřazení zásob?

Obsah

  Podnikatelský subjekt může vyřazovat zásoby různými způsoby. Tomu odpovídá i použitá oceňovací technika při vyřazení a příslušné zaúčtování dle českých účetních předpisů, budeme-li uvažovat podnikatele, který vede podvojné účetnictví. Které základní způsoby vyřazení zásob známe a jaké oceňování zásob se při vyřazení použije? V tomto článku si jednotlivé varianty představíme.

  Jednotlivé způsoby vyřazení zásob a oceňování zásob při vyřazení

  V rámci vyřazování zásob ze skladu je nutné nejprve řešit metodiku oceňování. Nabízejí se čtyři možnosti: 1) historické ocenění, 2) first-in, first-out (FIFO), 3) vážený aritmetický průměr (proměnlivý nebo periodický), 4) pevná skladová cena.

  Historické ocenění

  Metoda ocenění v historických cenách vychází z možnosti podnikatelského subjektu oceňovat zásoby v ocenění, za které byly zásoby převzaty na sklad. S touto variantou se můžeme v praxi setkat například v případě klenotnictví nebo prodejců aut. Pokud bychom využili čárových kódů u jednotlivých položek zásob, je tato metoda opět možná.

  First-In, First-Out (FIFO) 

  Velmi často v praxi používanou metodou ocenění zásob při vyřazení je metoda „first-in, first-out (FIFO)“, která je založena na oceňování zásob dle nejstarších příjemek na sklad. Jedná se de facto o fikci, kdy zásoby (jednotlivé nomenklatury) vyskladňujeme za ceny nejstarších příjemek na sklad. 

  Vážený aritmetický průměr

  Druhou velmi často používanou metodou oceňování zásob při vyskladnění představuje metoda váženého aritmetického průměru. Vychází z předpokladu, že po každém přijetí zásoby dané nomenklatury na sklad se provede výpočet průměrné ceny (proměnlivý průměr). Pokud by se průměr počítal za pravidelné časové intervaly (nikoliv po každé uskutečněné příjemce na sklad), jednalo by se o periodický průměr. Metoda váženého aritmetického průměru periodického však může být použita nejdéle za dobu jednoho měsíce.

  Pevná skladová cena

  Tato metoda je používána především ve větších účetních jednotkách. Je založena na předpokladu, že zásoby jsou oceňovány při naskladnění za předem stanovenou pevnou (interní) cenu a v důsledku toho vznikají oceňovací odchylky od této pevné skladové ceny. V případě vyřazení zásoby ze skladu se odúčtuje hodnota zásob z účtu pevné skladové ceny v této ceně a z účtu oceňovacích odchylek se odúčtuje částka, která odpovídá procentu oceňovacích odchylek.

  Ukázka skladové výdejky na skladovou kartu „Brusle lední“ v pořizovací ceně Kč 520,-- s účtováním 504 / 132. Pořizovací cena se ve výdejce vyplní automaticky dle nastavení ocenění skladu.
  Ukázka skladové výdejky na skladovou kartu „Brusle lední“ v pořizovací ceně Kč 520,– s účtováním 504 / 132. Pořizovací cena se ve výdejce vyplní automaticky dle nastavení ocenění skladu.

  Jednotlivé způsoby vyřazení zásob a jejich zaúčtování

  Účtování spotřeby materiálu ve výrobě

  V případě vyskladnění materiálu z důvodu jeho spotřeby ve výrobě se standardně používá účet 501 – Spotřeba materiálu.

  Praktický příklad účtování spotřeby materiálu

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Vyskladnění materiálu do výroby

  Kč 12.000,–

  501

  112

  Účtování prodeje zboží

  Je-li vyskladněno zboží z důvodu jeho prodeje, dochází v duchu akruálního principu k odúčtování hodnoty zboží na vrub účtu 504 – Prodej zboží.

  Praktický příklad účtování prodeje zboží

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Vyskladnění zboží pro prodej

  Kč 14.000,–

  504

  132

  Účtování prodeje materiálu

  Pokud prodáváme materiál, účtujeme o jeho vyskladnění z tohoto důvodu na vrub účtu 542 – Prodej materiálu.

  Praktický příklad účtování prodeje materiálu

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Vyskladnění materiálu pro prodej

  Kč 10.000,–

  542

  132

  Účtování likvidace zásob

  Od roku 2008 pamatuje i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na tzv. likvidaci nepotřebných (neprodejných) zásob. Jsou-li pro tento způsob vyřazení splněný zákonné podmínky, odúčtuje se vyskladnění na vrub účtu 548 – Ostatní provozní náklady (s vhodnou analytickou evidencí).

  Praktický příklad účtování likvidace zásob

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Likvidace neprodejných zásob

  Kč 9.000,–

  548

  112 (132)

  Účtování darování zásob

  Jestliže účetní jednotka zásoby daruje, zachytí se z účetního hlediska toto vyskladnění na vrub účtu 543 – Dary z provozní činnosti.

  Praktický příklad účtování darování zásob

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Darování zásob

  Kč 10.000,–

  543

  112 (132)

  Účtování manka, škody, krádeže

  Důležité je v tomto případě správně definovat jednotlivé situace. Manko představuje jednu z možností inventarizačních rozdílů, tj. skutečný stav zásob je nižší než stav zásob dle skladové evidence. Škoda nastává v případě, že došlo k poškození nebo poničení fakticky vlastněných zásob a v důsledku tohoto poškození nebo poničení k vyřazení tohoto aktiva.

  Vlastní zaúčtování respektuje akruální princip podvojného účetnictví, tj. účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a krádeže z provozní činnosti.

  Praktický příklad účtování manka, škody, krádeže

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Manko, škoda nebo krádež zásob

  Kč 14.000,–

  549

  112 (132)

  Účtování vyřazení z obchodního majetku 

  Jestliže zásoby vyřazuje účetní jednotka – fyzická osoba z obchodního majetku do „občanského“ majetku, zachytí se snížení hodnoty účtu 491 – Účet individuálního podnikatele.

  Praktický příklad účtování vyřazení z obchodního majetku

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdejka

  Vyřazení zásob z obchodního majetku do soukromého majetku

  Kč 10.000,–

  491

  112 (132)

  Prodej zboží fakturou vystavenou v prodejní ceně Kč 890,-- s DPH 21 % a účtováním 311 / 604. K faktuře automaticky vznikne výdejka na skladovou kartu „Brusle lední“ se zaúčtováním 504 / 132 v pořizovací ceně Kč 520,--. 
  Prodej zboží fakturou vystavenou v prodejní ceně Kč 890,– s DPH 21 % a účtováním 311 / 604. K faktuře automaticky vznikne výdejka na skladovou kartu „Brusle lední“ se zaúčtováním 504 / 132 v pořizovací ceně Kč 520,–.

  Video – Jak účtovat jednotlivé způsoby vyřazení zásob?

  Závěr

  V případě jednotlivých způsobů vyřazení zásob je nutné řešit nejprve vhodnou metodiku oceňování zásob. Dle českých účetních předpisů rozlišujeme čtyři varianty: 1) ocenění v historických cenách, 2) first-in, first-out (FIFO), 3) vážený aritmetický průměr (proměnlivý nebo periodický), 4) pevná skladová cena. V závislosti na jednotlivých důvodech vyřazení zásob účtujeme na vrub (MD) příslušného (většinou, avšak nikoliv vždy) nákladového účtu.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.