Jak účtovat/Účet 54x – Jak účtovat odpis pohledávky a prodej pohledávky? 
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Účet 54x – Jak účtovat odpis pohledávky a prodej pohledávky? 

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Seyfor, a. s.
20. 02. 2024
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se7
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování odpisu pohledávky a prodeje pohledávky nepředstavuje zpravidla často se vyskytující transakce. Přesto je však nutné mít tuto oblast v účetním systému každého podnikatelského subjektu správně nastavenou. Rovněž patří mezi základní vědomostní výbavu účetních pracovníků každého podnikatelského subjektu. Jaká pravidla se pro jejich účtování dle českých účetních předpisů používají? V tomto článku si jednotlivé postupy představíme.

  Jak na účtování odpisu pohledávky

  V případě, že je k pohledávce vytvořena 100% opravná položka nebo je pohledávka promlčena, je možné dle českých účetních předpisů provést tzv. odpis pohledávky. Tímto účetním zápisem se pohledávka „odepíše“ do účetních nákladů, avšak pohledávka samotná nezaniká. Jen od okamžiku odepsání nebude o pohledávce účtováno na účtu rozvahovém, nýbrž účtu podrozvahovém v účtové třídě 7 – Účty závěrkové a podrozvahové.

  Pokud byla k pohledávce v minulosti vytvořena opravná položka, je nutné ji rozpustit.

  Účty 546, 646

  Účetně se odpis pohledávky zachytí na vrub (MD) účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (v praxi nejčastěji na účtu 546 – Odpis pohledávky) a ve prospěch (D) majetkového účtu příslušné pohledávky. Pokud by byla v budoucnosti pohledávka dlužníkem uhrazena, bude se účtovat přijetí peněžní částky na vrub (MD) účtu pokladny či bankovního účtu a ve prospěch (D) účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy (v praxi nejčastěji na účtu 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek).

  Účetní vs. daňový odpis pohledávek

  V praxi je nutné rozlišovat tzv. „účetní“ odpis pohledávky a tzv. „daňový“ odpis pohledávky. V obou uvedených případech se účtuje odpis pohledávky na vrub (MD) uvedeného nákladového účtu. V případě tzv. „účetního“ odpisu pohledávky se však jedná pouze o účetní náklad. V případě tzv. „daňového“ odpisu pohledávky se jedná o účetní náklad, který je současně i daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů (pro tzv. „daňový“ odpis pohledávky však musí být splněny podmínky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

  Praktický příklad účtování odpis pohledávky

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav pohledávky Kč 10.000,– 311 701
  Vnitřní účetní doklad Odpis promlčené pohledávky Kč 10.000,– 546 311

  Získejte praktické tipy, jak účtovat

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Účtování prodeje pohledávky

  Úplatné postoupení (prodej) pohledávky se účtuje v prvém kroku jako vyřazení pohledávky, tj. na vrub (MD) účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (v praxi nejčastěji na účtu 546 – Odpis pohledávky) a ve prospěch (D) majetkového účtu příslušné pohledávky. V druhém kroku se zaúčtuje pohledávka z prodeje pohledávky a výnos z prodeje pohledávky, tj. ve prospěch (D) účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy (v praxi nejčastěji na účtu 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek).

  Pokud byla k pohledávce v minulosti vytvořena opravná položka, je nutné ji rozpustit.

  Praktický příklad účtování prodeje pohledávky

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav pohledávky Kč 10.000,– 311 701
  Vnitřní účetní doklad Vyřazení pohledávky z důvodu prodeje Kč 10.000,– 546 311
  Vnitřní účetní doklad Tržba z prodeje pohledávky Kč 10.000,– 378 646

  Odpis pohledávky účtovaný pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu).

  Závěr

  K odpisu pohledávky se zpravidla v účetnictví přistupuje, pokud je k pohledávce vytvořena 100% opravná položka nebo je pohledávka promlčená. Odpis se provádí odúčtováním pohledávky na vrub (MD) nákladového účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (v praxi nejčastěji na účet 546 – Odpis pohledávky).

  V případě prodeje pohledávky se po odúčtování pohledávky do nákladů ještě zaúčtuje tržba z prodeje pohledávky ve prospěch (D) výnosového účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy (v praxi nejčastěji na účet 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek). Připomeňme, že pohledávky vlastní (vzniknuvší vlastní fakturací) oceňujeme v nominální hodnotě, zatímco pohledávky nabyté úplatným postoupením (koupí) oceňujeme pořizovací cenou, tj. součtem ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů (například provize).


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.