Jak účtovat/Jak účtovat o poskytnutých a přijatých zálohách?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o poskytnutých a přijatých zálohách?

Jak účtovat o poskytnutých a přijatých zálohách?
Jaroslav Veselka
14. 11. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se9
Jak účtovat o poskytnutých a přijatých zálohách?

Obsah

  Podnikatelské subjekty poskytují zálohy na pořízení jednotlivých aktiv a služeb. Stejně tak zálohy přijímají na nejrůznější účely. Jakým způsobem je účtování poskytnutých a přijatých záloh ošetřeno dle českých účetních předpisů? V tomto článku si jednotlivé varianty představíme.

  Jak na účtování záloh poskytnutých

  Pokud účetní jednotka poskytne zálohu, například obchodnímu partnerovi, zaměstnanci nebo orgánu státní správy, vzniká jí pohledávka zúčtovatelná v budoucnosti na hodnotu příslušného plnění. Proto se poskytnutí zálohy účetně zachytí na vrub (MD) příslušného účtu takové účtové třídy, v níž se nachází plnění, na jehož pořízení podnikatelský subjekt zálohu poskytuje. Kritériem pro účtování záloh poskytnutých je tedy důvod poskytnutí zálohy. Jednotlivé typy poskytnutých záloh lze zachytit následujícími způsoby:

  Praktický příklad účtování záloh

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výpis z bankovního účtu

  Poskytnutá záloha na pořízení dlouhodobého majetku

  Kč 10.000,–

  05x

  221

  Výpis z bankovního účtu

  Poskytnutá záloha na pořízení zásob

  Kč 10.000,–

  15x

  221

  Výpis z bankovního účtu

  Poskytnutá záloha na pořízení krátkodobého finančního majetku

  Kč 10.000,–

  25x

  221

  Výpis z bankovního účtu

  Poskytnutá záloha na pořízení služeb nebo energií

  Kč 10.000,–

  314

  221

  Výpis z bankovního účtu

  Poskytnutá záloha zaměstnanci

  Kč 10.000,–

  335

  221

  Výpis z bankovního účtu

  Poskytnutá záloha na jednotlivé daně

  Kč 10.000,–

  34x

  221

  Příklad poskytnuté zálohy na pořízení služeb z bankovního účtu v hodnotě Kč 10.000,-- s účtováním 314 / 221
  Příklad poskytnuté zálohy na pořízení služeb z bankovního účtu v hodnotě Kč 10.000,– s účtováním 314 / 221

  Jak na účtování záloh přijatých 

  Přijetí zálohy představuje zvýšení peněžních prostředků na straně jedné a vznik závazku (povinnosti) zúčtovat přijatou zálohu v budoucnosti na kupní cenu na straně druhé. Na straně jedné tedy účtujeme o příjmu hotových peněz či příjmu peněžních prostředků na bankovním účtu (na vrub, MD) a na straně druhé o vzniku povinnosti zúčtovat přijatou zálohu v budoucnosti, tj. účtujeme o vzniku pasiva (ve prospěch, D).

  Kritériem pro účtování záloh přijatých je časový okamžik, do něhož má být přijatá záloha zúčtována

  • Pokud je přijatá záloha zúčtovatelná do lhůty 12 měsíců včetně, účtujeme o krátkodobé přijaté záloze v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy, v účtové skupině 32 – Závazky (krátkodobé), nejčastěji na účtu 324 – Krátkodobé přijaté provozní zálohy
  • Pokud je přijatá záloha zúčtovatelná ve lhůtě delší než 12 měsíců, účtujeme o dlouhodobé přijaté záloze v účtové třídě 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, v účtové skupině 47 – Dlouhodobé závazky, nejčastěji na účtu 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy.

  Praktický příklad účtování přijatých záloh

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výpis z bankovního účtu

  Přijetí dlouhodobé zálohy

  Kč 10.000,–

  221

  475

  Příjmový pokladní doklad

  Přijetí krátkodobé zálohy

  Kč 12.000,–

  221

  324

  Video – Jak účtovat o poskytnutých a přijatých zálohách?

  Závěr

  Účtování záloh poskytnutých odpovídá vzniku pohledávky vůči příjemci zálohy, který zálohu v budoucnu započítá při vyčíslení zbývajícího dluhu za dodávku zboží nebo služeb, případně jiných plnění. Kritériem pro účtování je u poskytovatele zálohy důvod pro poskytnutí této zálohy. V případě záloh přijatých se účtuje o vzniku závazku (povinnosti) zúčtovat přijatou zálohu v budoucnosti na zbývající doplatek za uskutečněný prodej zboží nebo služby. Kritériem pro účtování záloh přijatých je lhůta, v jejímž rámci má být záloha přijatá zúčtována.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.