Jak účtovat/Jak účtovat splatnou daň z příjmů a rezervu na daň z příjmů?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat splatnou daň z příjmů a rezervu na daň z příjmů?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
26. 03. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování o splatné dani z příjmů a rezervě na daň z příjmů patří k transakcím, kterým je věnována pozornost při provádění účetní uzávěrky. Pravidla pro jejich účtování patří mezi základní vědomostní výbavu každého pracovníka v účetním oddělení. Jaké postupy se při jejich účtování používají? V tomto článku si jednotlivá pravidla představíme.

  Co je splatná daň z příjmů

  Splatná daň z příjmů právnických osob představuje daňovou povinnost, která byla vypočtena a vyčíslena v rámci daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Při výpočtu základu daně se dle § 23 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z hrubého účetního výsledku hospodaření, který je vypočten na základě vedeného účetnictví bez vlivu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a bez vlivu komponentního odpisování dlouhodobého majetku.

  Účetní výsledek hospodaření je upravován na základ daně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  Mezi úpravy patří zejména:

  • úprava o účetní výnosy, které nejsou daňově účinnými,
  • úprava o účetní náklady, které nejsou daňově účinnými,
  • úprava o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy dlouhodobého majetku,
  • úprava o rozdíl mezi účetními zůstatkovými a daňovými zůstatkovými cenami (na úrovni daňově účinných nákladů) vyřazeného dlouhodobého majetku,
  • další úpravy dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  Základ daně se následně upraví o položky snižující základ daně (při splnění zákonných podmínek), zejména:

  • poskytnuté bezúplatné plnění (dary)
  • daňové ztráty minulých let,
  • odpočet na vědu a výzkum,
  • odpočet na výchovu a vzdělávání žáků a studentů.

  Poté je aplikována daňová sazba a vypočtenou daň je možné ještě následně snížit o slevu za zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osob s těžším zdravotním postižením.

  Jak na účtování splatné daně z příjmů

  O splatné dani z příjmů právnických osob se účtuje na vrub (MD) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná) a ve prospěch (D) účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací (v praxi nejčastěji na účet 341 – Daň z příjmů).

  V případě, že je na základě daňové kontroly správcem daně nebo na základě dodatečného daňového přiznání vyměřena vyšší daňová povinnost, je účtováno na vrub účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů) a ve prospěch (D) účtu 341 – Daň z příjmů. V případě, že je na základě dodatečného daňového přiznání vyměřena nižší daňová povinnost, je účtováno na vrub (MD) účtu 341 – Daň z příjmů a ve prospěch (D) účtu 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů).

  Praktický příklad účtování splatné daně z příjmů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Předpis splatné daně z příjmů  Kč 100.000,–  591  341
  Vnitřní účetní doklad Doměření daně z příjmů  Kč   30.000,–  595  341
  Vnitřní účetní doklad Snížení daně z příjmů na základě dodatečného daňového přiznání  Kč   30.000,–  341  595

  Jak účtovat rezervu na daň z příjmů

  Rezerva na daň z příjmů je specifickou rezervou, o které se účtuje v situaci, kdy je nutné vyhotovit účetní závěrku dříve, než je vyhotoveno daňové přiznání k dani z příjmů a než je známá přesná částka daně z příjmů.

  V tomto případě se pro účtování tvorby a zúčtování rezervy používá účet účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů, v praxi nejčastěji účet 599 – Změna stavu rezervy na daň z příjmů.

  Jak na účtování o rezervě na daň z příjmů

  O rezervě na splatnou daň z příjmů právnických osob se účtuje na vrub (MD) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 599 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů) a ve prospěch (D) účtové skupiny 45 – Rezervy (v praxi nejčastěji na účet 454 – Rezerva na daň z příjmů).

  O rozpouštění rezervy na daň z příjmů se účtuje opačným účetním zápisem.

  Praktický příklad účtování o rezervě na daň z příjmů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Tvorba rezervy na daň z příjmů Kč 140.000,– 599 454
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění rezervy na daň z příjmů Kč   140.000,– 454 599

   

  Předpis daně z příjmů právnických osob pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu).
  Předpis daně z příjmů právnických osob pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu).

   

  Závěr

  Splatná daň z příjmů právnických osob představuje daňovou povinnost, kterou je nutné uhradit správci daně na základě daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. O této daňové povinnosti se účtuje na vrub (MD) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná) a ve prospěch (D) účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací (v praxi nejčastěji na účet 341 – Daň z příjmů).

  V případě dodatečného vyměření vyšší nebo nižší daňové povinnosti se namísto účtu 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná používá účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů. O rezervě na daň z příjmů se účtuje, pokud se již vyhotovují účetní výkazy, zatímco daňové přiznání bude vyhotovováno a výpočet přesné daně z příjmů bude prováděn až později, ve lhůtě pro podání daňového přiznání. O této rezervě se účtuje na vrub (MD) nákladů (účtová skupina 59) a ve prospěch (D) účtu rezervy (účtová skupina 45).


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.