Jak účtovat/Jak účtovat kurzové rozdíly u cizoměnové pokladny a banky?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat kurzové rozdíly u cizoměnové pokladny a banky?

Jak účtovat kurzové rozdíly u cizoměnové pokladny a banky?
Jaroslav Veselka
29. 02. 2024
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se4
Jak účtovat kurzové rozdíly u cizoměnové pokladny a banky?

Obsah

  Účtování kurzových rozdílů při pohybu peněžních prostředků mezi valutovou pokladnou a bankovním účtem, jakož i kurzových rozdílů u valutové pokladny a devizového bankovního účtu k rozvahovému dni patří mezi často se vyskytující transakce účetní jednotky, které zásadním způsobem ovlivňují účetní výsledek hospodaření podnikatelského subjektu. V čem spočívá princip jednotlivých kurzových rozdílů a jak se o nich účtuje? V tomto článku si jednotlivé postupy představíme.

  Účtování kurzových rozdílů při pohybu peněžních prostředků mezi valutovou pokladnou a bankovním účtem

  V případě pohybu peněžních prostředků mezi jednotlivými finančními účty (pokladna, banka) mohou rovněž vznikat kurzové rozdíly. Může se jednat například o situaci, v níž je cizí měna převáděna z valutové pokladny na korunový bankovní účet. V takovém případě je úbytek cizoměnových peněžních prostředků z valutové pokladny kurzován dle účetního kurzu (aktuální kurz České národní banky nebo pevný kurz). Naproti tomu uložení těchto cizoměnových peněžních prostředků na korunový bankovní účet představuje de facto prodej těchto valutových prostředků bance a nákup české měny. Proto je příjem peněžních prostředků na korunový bankovní účet kurzován obchodním kurzem banky.

  V důsledku toho vzniká kurzový rozdíl, o němž účtujeme výsledkovým způsobem, tj. v případě kurzového zisku ve prospěch účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (v praxi nejčastěji na účet 663 – Kurzové zisky), v případě kurzové ztráty na vrub účtové skupiny 56 – Finanční náklady (v praxi nejčastěji na účet 563 – Kurzové ztráty).

  Analogicky se účtuje i o nákupu nebo prodeji cizí měny ve směnárně.

  Praktický příklad č. 1 účtování cizoměnové pokladny a banky

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Výdajový eurový pokladní doklad Převod valut na korunový bankovní účet EUR 1.000,– 
  Kurz Kč 25,–/EUR 
  Kč 25.000,–
  261 211
  Výpis z korunového bankovního účtu Převod a transformace valut na český korunový bankovní účet EUR 1.000,–
  Obchodní kurz banky Kč 26,–/EUR
  Kč 26.000,–
  221 261
  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ziskový Kč 1.000,– 261 663

  Praktický příklad č. 2 účtování cizoměnové pokladny a banky

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Výpis z korunového bankovního účtu Nákup cizí měny od obchodní banky EUR 1.000,–
  Obchodní kurz banky Kč 25,–/EUR
  Kč 25.000,–
  261 221
  Příjmový eurový pokladní doklad Příjem nakoupených valut od obchodní banky do valutové pokladny EUR 1.000,–
  Kurz banky Kč 26,–/EUR
  Kč 26.000,–
  211 261
  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ziskový Kč 1.000,– 261 663

  Účtování kurzových rozdílů u valutové pokladny a devizového bankovního účtu k rozvahovému dni

  Vykazují-li valutová pokladna či devizový bankovní účet nenulový konečný stav k rozvahovému dni, tj. k poslednímu dni účetního období, je nutné ocenit tyto položky dle kurzu České národní banky k tomuto rozvahovému dni. Výsledná diference představuje kurzový rozdíl ziskový v případě zvýšení hodnoty valutové pokladny či devizového účtu nebo kurzový rozdíl ztrátový v případě snížení hodnoty valutové pokladny či devizového bankovního účtu.

  O tomto kurzovém rozdílu účtujeme výsledkově, tj. v případě kurzového zisku ve prospěch (D) účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (v praxi nejčastěji na účet 663 – Kurzové zisky), v případě kurzové ztráty na vrub (MD) účtové skupiny 56 – Finanční náklady (v praxi nejčastěji na účet 563 – Kurzové ztráty).

  Praktický příklad č. 3 účtování cizoměnové pokladny a banky

  Účetní doklad Text Částka MD D
    Účetní konečný stav valutové pokladny EUR 1.000,–
  Kč 25.000,–
  211 xxx
  Vnitřní účetní doklad Překurzování konečného stavu valutové pokladny: kurzový rozdíl ziskový EUR 1.000,– 
  Kurz ČNB Kč 26,–/EUR  Kč 26.000,– 
  Kč 1.000,–
  211 663

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
    Účetní konečný stav devizového bankovního účtu EUR 1.000,– 
  Kč 25.000,–
  221 Xxx
  Vnitřní účetní doklad Překurzování konečného stavu devizového bankovního účtu: kurzový rozdíl ztrátový EUR 1.000,– 
  Kurz ČNB Kč 24,–/EUR  Kč 24.000,– 
  Kč 1.000,–
  563 221

   

  Náhled na vygenerovaný pokladní doklad kurzové ztráty při překurzování konečného stavu ve valutové pokladně.
  Náhled na vygenerovaný pokladní doklad kurzové ztráty při překurzování konečného stavu ve valutové pokladně.

  Závěr

  V rámci převodu valutových peněžních prostředků mezi valutovou pokladnou a korunovým bankovním účtem a naopak mohou vznikat kurzové rozdíly v důsledku použití obchodního kurzu obchodní banky na straně jedné a účetního kurzu (aktuálního denního kurzu České národní banky nebo pevného kurzu) v případě valutové pokladny na straně druhé.

  Rovněž vznikají kurzové rozdíly v důsledku nenulových konečných zůstatků valutové pokladny a devizového bankovního účtu, pokud se korunový konečný stav peněžních prostředků dle kurzu České národní banky k rozvahovému dni liší od korunového konečného stavu, který vyplynul z účtování během účetního období. V obou případech se o kurzových rozdílech účtuje výsledkovým způsobem, tj. v případě kurzového zisku ve prospěch (D) účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (v praxi nejčastěji na účet 663 – Kurzové zisky), v případě kurzové ztráty na vrub (MD) účtové skupiny 56 – Finanční náklady (v praxi nejčastěji na účet 563 – Kurzové ztráty).


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.