Jak účtovat/Jak účtovat o opravných položkách k zásobám?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o opravných položkách k zásobám?

Jak účtovat o opravných položkách k zásobám?
Jaroslav Veselka
21. 11. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se4
Jak účtovat o opravných položkách k zásobám?

Obsah

  Opravné položky jsou typickým nástrojem respektování zásady opatrnosti na straně aktiv. Víme, za jakých pravidel se opravné položky k zásobám tvoří a jak se účtují? V tomto článku se podíváme na stručné vysvětlení tvorby, rozpouštění a účtování opravných položek k zásobám dle českých účetních předpisů.

  Jak na účtování tvorby opravných položek k zásobám

  Opravná položka obecně představuje respektování zásady opatrnosti v rámci finančního účetnictví. Zásada opatrnosti vychází z pravidla, že aktiva a zisky nenadhodnocujeme a pasiva a ztráty nepodhodnocujeme. 

  Pokud je tedy historická hodnota zásoby v účetnictví ve vyšší hodnotě než tzv. běžná realizovatelná hodnota (cena, za kterou by bylo možné danou zásobu prodat po odečtení nákladů spojených s prodejem), je dle českých účetních předpisů tvořena opravná položka k zásobě ve výši tohoto rozdílu.

  V případě, že by historická hodnota zásoby v účetnictví byla v nižší hodnotě než tzv. běžná realizovatelná hodnota (cena, za kterou by bylo možné danou zásobu prodat po odečtení nákladů spojených s prodejem), opravná položka se v duchu respektování zásady opatrnosti tvořit nebude.

  Opravná položka tedy představuje nástroj pro zachycení přechodného snížení hodnoty zásob. Lze totiž očekávat že se tzv. běžná realizovatelná hodnota vrátí na původní úroveň a vytvořená opravná položka bude rozpuštěna.

  O opravných položkách se účtuje nepřímo, tzn. že se o přechodném zvýšení nebo snížení hodnoty neúčtuje přímo na majetkovém účtu zásob, nýbrž pomocí účtů opravných položek k zásobám.

  Tvorba opravné položky se účtuje na vrub nákladového účtu účtové skupiny 55, nejčastěji 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek a ve prospěch účtu opravné položky v účtové skupině 19 – Opravné položky k zásobám.

  Praktický příklad účtování tvorby opravných položek

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Tvorba opravné položky k zásobám

  Kč 15.000,–

  559

  19x

  Ukázka tvorby opravné položky k zásobám k 31. 12. 2023 na částku Kč 15.000,– s účtováním 559 / 196. Tlačítkem zaúčtování opravných položek se vygeneruje interní doklad a zaúčtuje dle nastavení opravné položky do účetního deníku.

  Jak na účtování rozpouštění opravných položek k zásobám 

  Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky k zásobám, opravná položka se rozpustí účetním zápisem opačným, než kterým byla opravná položka tvořena, tj. na vrub účtu účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám a ve prospěch účtu 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek.

  Praktický příklad účtování rozpouštění opravných položek

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Rozpuštění opravné položky k zásobám

  Kč 15.000,–

  19x

  559

  Jak na účtování inventarizace opravných položek k zásobám

  Pro každou opravnou položku musí účetní jednotka vyhotovit kartu opravné položky, přičemž opravná položka podléhá inventarizaci co do výše a co do oprávněnosti její tvorby.

  Video  – Jak účtovat o opravných položkách k zásobám?

  Závěr

  Opravné položky k zásobám představují základní nástroj pro zabezpečení zásady opatrnosti finančního účetnictví. Opravné položky se tvoří na vrub nákladů a rozpouštějí ve prospěch téhož nákladového účtu. Opravné položky představují nástroj pro zachycení „přechodného“ a současně „snížení“ hodnoty zásob. O tvorbě a rozpouštění opravných položek se účtuje nepřímou metodou, tj. tvorba i rozpouštění opravné položky se neúčtuje přímo na majetkový účet zásob, nýbrž nepřímo pomocí účtu opravných položek, který se nachází v účtové skupině 19 účtové třídy 1 – Zásoby, protože v této účtové třídě se nachází aktiva, k nimž je opravná položka tvořena.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.