Jak účtovat/Jak účtovat o snížení základního kapitálu?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat o snížení základního kapitálu?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
05. 06. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se1
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Znalost základních postupů účtování v oblasti změn základního kapitálu je nepostradatelná při vedení účetnictví většiny podnikatelských subjektů – účetních jednotek, které jsou podnikatelskou právnickou osobu. V čem spočívá princip účtování jednotlivých transakcí? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Zvyšování základního kapitálu může být realizováno například těmito způsoby:

  • upsáním nových vkladů, resp. akcií,
  • z vlastních zdrojů obchodní korporace,
  • kapitalizací dluhu.

  Snižování základního kapitálu může být realizováno například těmito způsoby:

  • úhradou ztráty,
  • zrušením vykoupeného vlastního obchodního podílu (ve společnosti s ručením omezeným), resp. vzetím akcií z oběhu (v akciové společnosti),
  • v případě nesplaceného upsaného vkladu.

  Tento článek bude věnován problematice snižování základního kapitálu.

  Účtování o snížení kapitálu úhradou ztráty

  Rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty snížením základního kapitálu se zaúčtuje na vrub (MD) účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření, v praxi nejčastěji na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let, nebo 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu.

  Zápis o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku se zachytí na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 411 – Základní kapitál.

  Praktický příklad

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Úhrada ztráty minulých let snížením základního kapitálu

  Kč 100.000,–

  419

  431

  Vnitřní účetní doklad

  Zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku

  Kč 100.000,–

  411

  419

  Účtování zrušením vykoupeného vlastního obchodního podílu (ve společnosti s ručením omezeným), resp. vzetím akcií z oběhu (v akciové společnosti)

  Vykoupené akcie nebo obchodní podíly se zachytí na vrub (MD) účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek, v praxi nejčastěji na účet 252 – Vlastní akcie a podíly a ve prospěch (D) rozvahových účtů pasivních (dluhů), případně peněžních prostředků.

  Zápis o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku se zaúčtuje na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 411 – Základní kapitál a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu.

  Získejte praktické tipy, jak účtovat

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku se zachytí snížení vlastních akcií nebo obchodního podílu na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu, a to ve výši jmenovité hodnoty změněného základního kapitálu a ve prospěch (D) účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek, v praxi nejčastěji na účet 252 – Vlastní akcie a podíly. Rozdíl mezi pořizovací cenou vlastních akcií nebo vlastního obchodního podílu a jejich jmenovitou hodnotou, o kterou byl snížen základní kapitál, se zaúčtuje na vrub (MD) nebo ve prospěch (D) účtu vlastního kapitálu dle rozhodnutí valné hromady.

  Praktický příklad

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Nákup vlastních akcií v pořizovací ceně

  Kč 250.000,–

  252

  379

  Vnitřní účetní doklad

  Zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve jmenovité hodnotě akcií

  Kč 200.000,–

  411

  419

  Vnitřní účetní doklad

  Likvidace vlastních akcií

  a) Jmenovitá hodnota

  b) Rozdíl

  Kč 200.000,–

  Kč 50.000,–

  419

  428

  252

  252

  V případě nesplaceného upsaného vkladu

  Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu při nesplaceném vkladu, tj. upuštění od vydání nových akcií (obchodních podílů), se zaúčtuje na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu a ve prospěch (D) účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky, v praxi nejčastěji na účet 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál.

  Zápis o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku se zachytí na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 411 – Základní kapitál a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Praktický příklad

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Snížení základního kapitálu rozhodnutím valné hromady

  Kč 100.000,–

  419

  353

  Vnitřní účetní doklad

  Zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku

  Kč 100.000,–

  411

  419

  Úhrada ztráty minulých let snížením základního kapitálu pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu).
  Úhrada ztráty minulých let snížením základního kapitálu pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu).

  Závěr

  Mezi základní formy snižování základního kapitálu patří například úhrada ztráty, zrušení vykoupeného vlastního obchodního podílu (ve společnosti s ručením omezeným), resp. vzetím akcií z oběhu (v akciové společnosti) nebo v případě nesplaceného upsaného vkladu. O změnách základního kapitálu se účtuje v účtové skupině 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účtu 419 – Změny základního kapitálu (základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku). Po zápisu změny základního kapitálu do obchodního rejstříku se změna zachytí v praxi nejčastěji na účtu 411 – Základní kapitál.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.