Jak účtovat/Jak účtovat o zásobách vlastní výroby?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o zásobách vlastní výroby?

Jak účtovat o zásobách vlastní výroby?
Jaroslav Veselka
18. 04. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se0
Jak účtovat o zásobách vlastní výroby?

Obsah

  Znalost účtování zásob vlastní výroby je nepostradatelná při vedení účetnictví řady podnikatelských subjektů – účetních jednotek. V čem spočívá smysl účtování jednotlivých druhů zásob vlastní výroby? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Zásoby vlastní výroby členíme do tří základních skupin:

  • nedokončená výroba,
  • polotovary vlastní výroby,
  • výrobky.

  Nedokončená výroba

  Nedokončená výroba je účetními předpisy vymezena tím způsobem, že se jedná o takové položky v rámci výroby, které již prošly alespoň jedním výrobním stupněm, takže se již nejedná o suroviny (základní materiál), avšak ani se nejedná o finální, hotový výrobek.

  Nedokončená výroba zahrnuje i nedokončené výkony, kde nevzniká hmotný produkt.

  O nedokončené výrobě se účtuje na účtu v rámci účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby, v praxi nejčastěji na účtu 121 – Nedokončená výroba. O příjemce a výdejce se zpravidla účtuje souvztažně v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, v praxi nejčastěji na účtu 581 – Změna stavu nedokončené výroby, avšak existují výjimky s využitím jiných účtů.

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav nedokončené výroby  Kč      10.000,– 121 701
  Výdejka Vyskladnění nedokončené výroby Kč        9.000,– 581 121
  Příjemka Naskladnění nedokončené výroby Kč      11.000,– 121 581
  Vnitřní účetní doklad Inventarizační přebytek nedokončené výroby Kč      12.000,– 121 581
  Výdejka Darování nedokončené výroby Kč        7.000,– 543 121
  Výdejka Inventarizační manko nedokončené výroby Kč        4.000,– 549 121

  Polotovary vlastní výroby

  Polotovary vlastní výroby představují takové položky vlastní výroby, které již prošly řadou, případně většinou výrobních stupňů a nyní již zbývá jen konečné smontování. Nejedná se tedy ani o suroviny (základní materiál), ani o nedokončenou výrobu, avšak také ještě se nejedná ani o hotové, finální výrobky.

  Zpravidla se tedy jedná o montážní komponenty, tj. jednotlivé díly, ze kterých je smontován hotový výrobek.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  O polotovarech vlastní výroby se účtuje na účtu v rámci účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby, v praxi nejčastěji na účtu 122 – Polotovary vlastní výroby. O příjemce a výdejce se zpravidla účtuje souvztažně v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, v praxi nejčastěji na účtu 582 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby, avšak existují výjimky s využitím jiných účtů.

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav polotovarů vlastní výroby Kč      10.000,– 122 701
  Výdejka Vyskladnění polotovarů vlastní výroby Kč        9.000,– 582 122
  Příjemka Naskladnění polotovarů vlastní výroby Kč      11.000,– 122 582
  Vnitřní účetní doklad Inventarizační přebytek polotovarů vlastní výroby Kč      12.000,– 122 582
  Výdejka Darování polotovarů vlastní výroby Kč        7.000,– 543 122
  Výdejka Inventarizační manko polotovarů vlastní výroby Kč        4.000,– 549 122

  Výrobky

  Výrobky představují zkompletované předměty, které byly předmětem výroby. Výrobky jsou buď prodávány jako výrobky velkoodběratelům nebo jsou dále ještě aktivovány na zboží a předány do vlastních prodejen, v niž jsou položky prodávány konečným spotřebitelům.

  Výrobky jsou tedy dokončené produkty, které jsou určeny k prodeji mimo účetní jednotku nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

  O výrobcích se účtuje na účtu v rámci účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby, v praxi nejčastěji na účtu 123 – Výrobky. O příjemce a výdejce se zpravidla účtuje souvztažně v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, v praxi nejčastěji na účtu 583 – Změna stavu výrobků, avšak existují výjimky s využitím jiných účtů.

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav výrobků Kč      10.000,– 123 701
  Výdejka Vyskladnění výrobků Kč        9.000,– 583 123
  Příjemka Naskladnění výrobků Kč      11.000,– 123 583
  Vnitřní účetní doklad Inventarizační přebytek výrobků Kč      12.000,– 123 583
  Výdejka Darování výrobků Kč        7.000,– 543 123
  Výdejka Inventarizační manko výrobků Kč        4.000,– 549 123

  Opravné položky k zásobám vlastní výroby

  Opravné položky jsou nástrojem pro respektování zásady opatrnosti. Pokud je historické ocenění zásob vlastní výroby vyšší než tzv. běžná realizovatelná hodnota, tj. cena, za níž by bylo možné zásoby prodat po odečtení nákladů souvisejících s prodejem, tvoří se opravná položka k zásobám vlastní výroby. Tvorba a zúčtování opravné položky k zásobě vlastní výroby vychází z obecných pravidel pro účtování opravných položek.

  To znamená, že o tvorbě účtujeme na vrub (MD) účtové skupiny 55, v praxi nejčastěji na účet 559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek a ve prospěch (D) účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám, v praxi nejčastěji na účet 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě, 193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby nebo 194 – Opravná položka k výrobkům.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  O rozpouštění (zúčtování) opravné položky účtujeme na vrub (MD) účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám, v praxi nejčastěji na účet 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě, 193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby nebo 194 – Opravná položka k výrobkům a ve prospěch (D) účtové skupiny 55, v praxi nejčastěji na účet 559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek.

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Tvorba opravné položky k výrobkům Kč 10.000,– 559 194
  Vnitřní účetní doklad Rozpouštění opravné položky k výrobkům Kč   5.000,– 194 559
  Skladová karta polotovaru vlastní výroby a nastavení skladového účtu
  Skladová karta polotovaru vlastní výroby a nastavení skladového účtu

  Závěr

  Zásoby vlastní výroby zahrnují především nedokončenou výrobu, polotovary vlastní výroby a výrobky. O jejich naskladnění účtujeme s využitím účtů zásob vlastní výroby v rámci účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby (v praxi nejčastěji na účty 121 – Nedokončená výroba, 122 – Polotovary vlastní výroby, 123 – Výrobky) a zpravidla souvztažně s využitím účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace (avšak existují výjimky a tento účet se nepoužije). U zásob vlastní výroby rovněž využíváme instrumentu opravných položek pro zabezpečení zásady opatrnosti, jakožto jedné z obecných účetních zásad.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s. 

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.