Jak účtovat/Jak účtovat o zvýšení základního kapitálu?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o zvýšení základního kapitálu?

Jak účtovat o zvýšení základního kapitálu?
Jaroslav Veselka
22. 04. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se1
Jak účtovat o zvýšení základního kapitálu?

Obsah

  Znalost základních postupů účtování v oblasti změn základního kapitálu je nepostradatelná při vedení účetnictví většiny podnikatelských subjektů – účetních jednotek, které jsou podnikatelskou právnickou osobu. V čem spočívá princip účtování jednotlivých transakcí? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele.

  Zvyšování základního kapitálu může být realizováno například těmito způsoby:

  • upsáním nových vkladů, resp. akcií,
  • z vlastních zdrojů obchodní korporace,
  • kapitalizací dluhu.

  Snižování základního kapitálu může být realizováno například těmito způsoby:

  • úhradou ztráty,
  • zrušením vykoupeného vlastního obchodního podílu (ve společnosti s ručením omezeným), resp. vzetím akcií z oběhu (v akciové společnosti),
  • v případě nesplaceného upsaného vkladu.

  Tento článek bude věnován problematice zvyšování základního kapitálu.

  Jak účtovat upsáním nových vkladů, resp. akcií

  V případě úhrady tzv. jistiny účtujeme u společnosti nabývající na vklad tuto jistinu na vrub (MD) příslušného rozvahového účtu aktivního, například peněžních prostředků a ve prospěch (D) účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky, v praxi nejčastěji na účet 379 – Jiné závazky.

  Upsání vkladu na základě rozhodnutí valné hromady se zachytí na základě interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky, v praxi nejčastěji na účet 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu. V případě, že emisní kurz převyšuje jmenovitou hodnotu, účtujeme o tzv. emisním ážiu ve prospěch účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 412 – Emisní ážio.

  Splácení upsaných vkladů se účtuje na vrub (MD) příslušného rozvahového účtu aktivního a ve prospěch (D) účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky, v praxi nejčastěji na účet 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál.

  Zápočet vkladů splacených před úpisem se zachytí na základě interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky, v praxi nejčastěji na účet 379 – Jiné závazky a ve prospěch (D) účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky, nejčastěji na účet 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál.

  Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se účtuje na základě interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 411 – Základní kapitál.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Praktický příklad upsání nových vkladů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Úpis obchodního podílu Kč 1.500.000,– 353 419
  Vnitřní účetní doklad Emisní ážio Kč    300.000,– 353 412
  Vnitřní účetní doklad Splacení upsaného vkladu strojem – ocenění znalcem Kč    300.000,– 022 353
  Výpis z bankovního účtu Splacení upsaného vkladu peněžními prostředky Kč 1.500.000,– 221 353
  Vnitřní účetní doklad Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Kč 1.500.000,– 419 411

  Jak účtovat z vlastních zdrojů obchodní korporace

  Na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů obchodní korporace účtujeme na základě interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy nebo 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření nebo 43 – Výsledek hospodaření a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu.

  Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se účtuje dle interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu a ve prospěch (D) 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 411 – Základní kapitál.

  Praktický příklad

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Zvýšení základního kapitálu z nerozděleného zisku minulých let Kč 1.000.000,– 428 419
  Vnitřní účetní doklad Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Kč 1.000.000,– 419 411

  Kapitalizací dluhu

  Upsání vkladu na základě rozhodnutí valné hromady se zachytí na základě interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky, v praxi nejčastěji na účet 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se účtuje dle interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 419 – Změny základního kapitálu a ve prospěch (D) účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účet 411 – Základní kapitál.

  Zápočet dluhu se zaúčtuje na základě interního dokladu (vnitřního účetního dokladu) na vrub (MD) příslušného rozvahového účtu pasivního (dluhu) a ve prospěch (D) účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky, v praxi nejčastěji na účet 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál.

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Zvýšení základního kapitálu kapitalizací zápůjčky od společníka Kč 1.000.000,– 353 419
  Vnitřní účetní doklad Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Kč 1.000.000,– 419 411
  Vnitřní účetní doklad Zápočet pohledávky a dluhu Kč 1.000.000,– 365 353
  Zaúčtování úpisu obchodního podílu rozúčtovací položkou v Interním dokladu (Vnitřním účetním dokladu).
  Zaúčtování úpisu obchodního podílu rozúčtovací položkou v Interním dokladu (Vnitřním účetním dokladu).

  Závěr

  Mezi základní formy zvyšování základního kapitálu patří například upsáním nových vkladů, resp. akcií, z vlastních zdrojů obchodní korporace a kapitalizací dluhu. O změnách základního kapitálu se účtuje v účtové skupině 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, v praxi nejčastěji na účtu 419 – Změny základního kapitálu (základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku). Po zápisu změny základního kapitálu do obchodního rejstříku se změna zachytí v praxi nejčastěji na účtu 411 – Základní kapitál.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.