Jak účtovat/Jak účtovat zásoby způsobem A a B?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat zásoby způsobem A a B?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
04. 12. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se8
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování zásob způsobem A nebo B patří mezi nejzákladnější rozhodnutí účetní jednotky, které zásadním způsobem ovlivňují organizaci účetní agendy u každého podnikatelského subjektu. V čem spočívá smysl jednotlivých způsobů účtování zásob a v čem se liší? V tomto článku si jednotlivé varianty představíme.

  Jak na účtování zásob způsobem A

  Účtování zásob způsobem „A“ je založeno na skutečnosti, že o pohybu zásob se v průběhu účetního období účtuje ve finančním účetnictví s využitím účtů pořízení zásob a účtů zásob na skladě. Znamená to, že se v účetním období účtuje o příjemkách a výdejkách zásob. Na základě toho je možné stavy zásob sledovat v reálném čase i v rámci účetnictví. Na základě provedené inventarizace proúčtuje k rozvahovému dni účetní jednotka případné inventarizační rozdíly (přebytek, manko).

  Praktický příklad účtování zásob způsobem A

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Faktura přijatá

  Nákup zboží

  Kč 10.000,–

  131

  321

  Příjemka na sklad

  Příjem zboží na sklad

  Kč 10.000,–

  132

  131

  Výdejka zboží ze skladu

  Výdej zboží ze skladu z důvodu prodeje

  Kč 10.000,–

  504

  132

  Faktura vydaná

  Prodej zboží

  Kč 14.000,–

  311

  604

  Vnitřní účetní doklad

  Inventarizační přebytek

  Kč   1.000,–

  132

  648

  Vnitřní účetní doklad

  Inventarizační manko

  Kč   2.000,–

  549

  132

  Ukázka zpracování skladové příjemky zboží účtované způsobem „A“.
  Ukázka zpracování skladové příjemky zboží účtované způsobem „A“.

  Jak na účtování zásob způsobem B

  Účtování zásob způsobem „B“ je založeno na skutečnosti, že se jednotlivá pořízení zásob v průběhu účetního období účtují v rámci finančního účetnictví přímo na vrub (MD) příslušných nákladových účtů, tj. bez využití účtů pořízení zásob a účtů zásob na skladě. Znamená to, že se v účetním období neúčtuje o příjemkách a výdejkách zásob, které jsou však z hlediska skladového hospodářství standardně vyhotovovány. Na základě toho není tedy možné stavy zásob sledovat v reálném čase v rámci účetnictví.

  Z důvodu této metodiky je nutné k rozvahovému dni proúčtovat jednak převod počátečního stavu zásob z rozvahového účtu zásob na skladě na vrub (MD) nákladů, jednak převod konečného stavu zásob zjištěného dle skladové evidence (skladových karet) z nákladů (ve prospěch příslušného nákladového účtu (D)) na sklad zásob (na vrub příslušného účtu zásob na skladě (MD)). Na základě provedené inventarizace poté proúčtuje k rozvahovému dni účetní jednotka případné inventarizační rozdíly (přebytek, manko).

  Praktický příklad účtování zásob způsobem B

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Faktura přijatá

  Nákup zboží

  Kč 10.000,–

  504

  321

  Příjemka na sklad

  Příjem zboží na sklad

  Kč 10.000,–

  Neúčtuje se 

  Neúčtuje se

  Výdejka zboží ze skladu

  Výdej zboží ze skladu pro prodej

  Kč 10.000,–

  Neúčtuje se

  Neúčtuje se

  Faktura vydaná

  Prodej zboží

  Kč 14.000,–

  311

  604

  Vnitřní účetní doklad (Rozvahový den)

  Převod počátečního stavu zásob na vrub nákladů

  Kč      XX,–

  504

  132

  Vnitřní účetní doklad (Rozvahový den)

  Konečný stav zásob dle skladové evidence (skladových karet zásob)

  Kč      YY,–

  132

  504

  Vnitřní účetní doklad

  Inventarizační přebytek

  Kč   1.000,–

  132

  648

  Vnitřní účetní doklad

  Inventarizační manko

  Kč   2.000,–

  549

  132

  Video – Jak účtovat zásoby způsobem A a B?

  Závěr

  Dle českých účetních předpisů je možné účtovat o zásobách tzv. způsobem A (průběžný způsob) nebo tzv. způsobem B (periodický způsob). Způsob „A“ je založen na pravidelném účtování zásob na účtech pořízení zásob a účtech zásob na skladě v průběhu účetního období. K poslednímu dni účetního období se proúčtují případné inventarizační rozdíly v rámci účetní uzávěrky. Způsob „B“ je založen na účtování pořízení zásob přímo na vrub (MD) příslušných účtů nákladů. K rozvahovému dni je nutné v rámci účetní uzávěrky proúčtovat účetní korekce skladu, tj. uvést do souladu konečné účetní stavy se stavy dle skladové evidence zásob a následně proúčtovat případné inventarizační rozdíly.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.