Jak účtovat/Účet 213 – Jak účtovat o ceninách?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Účet 213 – Jak účtovat o ceninách?

Účet 213 – Jak účtovat o ceninách?
Jaroslav Veselka
22. 11. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se8
Účet 213 – Jak účtovat o ceninách?

Obsah

  Účtování cenin v sobě skrývá řadu operací, které se týkají vymezeného počtu instrumentů, které se více či méně v podnikatelské praxi vyskytují. O kterých druzích cenin se účtuje a jaké účetní doklady se používají? Zvládáme účtování o stravenkách, jízdenkách, dálničních známkách, kolcích, telefonních kartách a poštovních známkách? V tomto článku si jednotlivé varianty představíme.

  Jak na účtování cenin

  Ceniny zahrnují zejména následující položky:

  • poštovní známky,
  • dálniční známky,
  • kolky,
  • jízdenky,
  • telefonní karty,
  • stravenky.

  O ceninách se účtuje v účtové třídě 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční dluhy, konkrétně v účtové skupině 21 – Peněžní prostředky v pokladně, nejčastěji na účtu 213 – Ceniny. Protože jsou ceniny aktivem účetní jednotky, účtuje se o pořízení cenin na vrub (MD) účtu 213 – Ceniny, o úbytku ve prospěch (D) tohoto účtu.

  Praktický příklad účtování cenin

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdajový pokladní doklad

  Pořízení cenin

  Kč   2.000,–

  213

  211

  Vnitřní účetní doklad

  Použití cenin pro provozní činnost firmy

  Kč   1.000,–

  5xx (různé účty)

  213

  Při účtování o pořízení cenin je možné použít „zprostředkující“ účet 261 – Peníze na cestě, pokud zřídíme samostatnou řadu účetních dokladů pro přírůstek a úbytek cenin. Potom by pořízení cenin bylo následující:

  Praktický příklad účtování pořízení cenin a přírůstku cenin

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výdajový pokladní doklad

  Pořízení cenin

  Kč   2.000,–

  261

  211

  Příjmový doklad – přírůstek cenin

  Přírůstek cenin 

  Kč   2.000,–

  213

  261

  Jak na účtování jednotlivých druhů cenin 

  O jednotlivých druzích cenin účtujeme na již zmíněném účtu 213 – Ceniny, avšak s využitím analytické evidence dle jednotlivých druhů a případně i umístění. V případě použití (spotřeby) cenin se účtuje v závislosti na důvodu a způsobu použití, tj.:

  Praktický příklad účtování jednotlivých druhů cenin

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Spotřeba poštovních známek pro administrativu

  Kč     500,–

  518 (Ostatní služby)

  213

  Vnitřní účetní doklad

  Spotřeba dálničních známek

  Kč   3.000,–

  538 (Ostatní daně a poplatky)

  213

  Vnitřní účetní doklad

  Spotřeba kolků pro provozní činnost firmy

  Kč   1.000,–

  538

  213

  Vnitřní účetní doklad

  Spotřeba jízdenek na pracovní cestu

  Kč      200,–

  512 (Cestovné)

  213

  Vnitřní účetní doklad

  Spotřeba telefonních karet

  Kč    2.000,–

  518

  213

  Vnitřní účetní doklad

  Výdej stravenek zaměstnancům

  Kč    1.000,–

  527 (Zákonné sociální náklady)

  528 (Ostatní sociální náklady)

  335 (Pohledávky vůči zaměstnancům)

  213

  Ukázka nákupu cenin v hotovosti v hodnotě Kč 2.000,-- účtované 213 / 211
  Ukázka nákupu cenin v hotovosti v hodnotě Kč 2.000,– účtované 213 / 211

  Jak na účtování inventarizace cenin

  O pohybu cenin dle jednotlivých druhů je nutné vést operativní evidenci. K rozvahovému dni je nutné provést tzv. inventarizaci cenin. První fází je provedení tzv. inventury, tj. zjištění skutečného stavu cenin. Na základě provedené inventury se vyhotoví tzv. inventurní soupis, jehož obsah je definován zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  Druhou fází je porovnání skutečného stavu cenin se stavem v účetnictví, tj. provedení inventarizace. Výsledkem inventarizace může být nulový inventarizační rozdíl, inventarizační schodek (manko) či inventarizační přebytek. O inventarizačních rozdílech účtujeme výsledkově s využitím účtů účtové skupiny 56 – Finanční náklady (569 – Manka a škody z finanční činnosti) a účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (668 – Ostatní finanční výnosy).

  Praktický příklad účtování inventarizace cenin

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Inventarizační schodek (manko) na ceninách

  Kč   2.000,–

  569

  213

  Vnitřní účetní doklad

  Inventarizační přebytek na ceninách

  Kč   1.000,–

  213

  668

  Video – Účet 213 – Jak účtovat o ceninách?

  Závěr

  O ceninách se účtuje v účtové třídě 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční dluhy, účtové skupině 21 – Peněžní prostředky v pokladně, nejčastěji na účtu 213 – Ceniny, a to v členění pomocí analytické evidence dle jednotlivých druhů cenin. Použití cenin se zaúčtuje v závislosti na důvodu spotřeby. Stejně jako ostatní aktiva podléhají i ceniny inventarizaci k rozvahovému dni, tj. ke dni sestavení účetní závěrky.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.