Jak účtovat/Účet 34 – Jak účtovat daně a dotace v praxi?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Účet 34 – Jak účtovat daně a dotace v praxi?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
23. 11. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se7
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování daňových povinností, poplatků a dotací představují často se vyskytující transakce, které je nutné mít v účetním systému každého podnikatelského subjektu správně nastavené. Jaká pravidla se pro jejich účtování dle českých účetních předpisů používají? V tomto článku si jednotlivé postupy představíme.

  Jak na účtování daní

  Pro účtování daňových povinností je z rozvahového hlediska vyhrazena účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací. V zásadě se jedná o rozvahové účty pasivní, tzn. přírůstky se účtují ve prospěch (D) příslušných účtů, úbytky na vrub (MD). V případě přímých daní se předpis daňové povinnosti účtuje souvztažně s nákladovým účtem 5. účtové skupiny. Pokud se jedná o nepřímou daň, konkrétně daň z přidané hodnoty, daňová povinnost (vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet) se „vybilancuje“ rozvahovým způsobem souvztažně s úhradou ve vztahu ke správci daně. 

  Praktický příklad účtování daní

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Předpis daně z příjmů účetní jednotky

  Kč 61.000,–

  591

  341

  Vnitřní účetní doklad

  Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti

  Kč 11.000,–

  331

  342

  Vnitřní účetní doklad

  Úhrada vlastní daňové povinnosti správci daně

  Kč 14.000,–

  343

  221

  Vnitřní účetní doklad

  Úhrada nadměrného odpočtu od správce daně 

  Kč 22.000,–

  221

  343

  Vnitřní účetní doklad

  Přepis silniční daně

  Kč  9.000,–

  531

  345

  Vnitřní účetní doklad

  Předpis daně z nemovitých věcí

  Kč  7.000,–

  532

  345

  Jak na účtování dotací

  Při účtování dotací je zásadní využití účtů účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací, v praxi nejčastěji účtů 346 – Dotace ze státního rozpočtu a 347 – Ostatní dotace. Jedná se o rozvahové pasivní účty, které představují povinnost využít získanou dotaci ke stanovenému účelu. To znamená, že vznik povinnosti použít dotace ke stanovenému účelu se účetně zachytí ve prospěch (D) účtové skupiny 34, čerpání dotace na vrub této účtové skupiny.

  Je nutné rozlišovat tři typy dotací: provozní (ke krytí provozních nákladů), finanční (ke krytí finančních nákladů) a investiční (na pořízení dlouhodobého majetku).

  Praktický příklad účtování dotací

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Příslib dotace

  Kč 140.000,–

  378

  346

  Výpis z bankovního účtu

  Získání peněžních prostředků

  Kč 140.000,–

  221

  378

  Vnitřní účetní doklad

  Čerpání provozní dotace

  Kč 140.000,–

  346

  648

  Vnitřní účetní doklad

  Čerpání finanční dotace 

  Kč 140.000,–

  346

  668

  Vnitřní účetní doklad

  Čerpání investiční dotace

  Kč 140.000,–

  346

  041, 042

  Ukázka účtování čerpání dotace pomocí interního dokladu. Uvnitř dokladu můžeme využít volby činnosti, kde lze vést seznam dotací a pro dané účtování vybírat správné rozdělení. Pomocí činnosti lze jednodušeji inventarizovat konkrétní dotace a sledovat jejich průběh účtování.
  Ukázka účtování čerpání dotace pomocí interního dokladu. Uvnitř dokladu můžeme využít volby činnosti, kde lze vést seznam dotací a pro dané účtování vybírat správné rozdělení. Pomocí činnosti lze jednodušeji inventarizovat konkrétní dotace a sledovat jejich průběh účtování.

  Video – Účet 34 – Jak účtovat daně a dotace v praxi?

  Závěr

  Při účtování daňových povinností a dotací se používá účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, konkrétně účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací. Obecně lze konstatovat, že účty této účtové skupiny jsou z pohledu daňových povinností většinou považovány za rozvahové pasivní, pokud není konečný zůstatek účtu považován za pohledávku vůči státním orgánům. V této účtové skupině se účtuje také o vzniku povinnosti využití přislíbených dotací ke stanoveným účelům a jejich následném čerpání. Dotace se rozlišují do tří skupin (provozní, finanční a investiční) a ve vazbě na tuto skutečnost se o jejich čerpání účtuje odpovídajícím způsobem. 


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.