Mzdy a personalistika / Sociální a zdravotní pojištění/Formulář A1 pro zaměstnance – kdy o něj žádat a k čemu slouží?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Formulář A1 pro zaměstnance – kdy o něj žádat a k čemu slouží?

Formulář A1 pro zaměstnance – kdy o něj žádat a k čemu slouží?
Monika Doleželová
10. 10. 2022
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se34
Formulář A1 pro zaměstnance – kdy o něj žádat a k čemu slouží?

Obsah

  Víte, kdy je nutno u Vašich zaměstnanců žádat o vystavení formuláře A1?

  K čemu slouží formulář A1

  Pokud se chystáte na pracovní cestu do zahraničí (členského státu EU nebo státu, se kterým ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení), je potřeba zažádat o formulář A1 neboli „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“.

  Po vystavení tohoto dokumentu od příslušné české OSSZ bude pojistné  odváděno v ČR. Zdravotní pojištění bude poté také odváděno příslušné české zdravotní pojišťovně.

  Tiskopis A1 je zákonem předepsaný tiskopis (v souladu s § 104 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). O posouzení příslušnosti k právním předpisům a o vystavení potvrzení A1 se žádá na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Potvrzení A1 lze vydat pouze na dobu 24 měsíců. O vystavení tohoto potvrzení lze žádat opakovaně.

  Kdy musíme žádat o vystavení A1

  Žadatelem zaměstnanec, který může zplnomocnit svého zaměstnavatele k přebírání sdělení, která mu OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno/ČSSZ ohledně této žádosti zašle.

  V případě výkonu práce v zahraničí rozlišujeme u fyzické osoby, zaměstnance, dvě základní situace:

  a) vyslání zaměstnance
  b) souběžný výkon činnosti

  a) Vyslání zaměstnance

  O vyslání zaměstnance se bude jednat v případech, kdy zaměstnanec obvykle pracuje v České republice, kde má sídlo i jeho zaměstnavatel, a zaměstnanec je pouze dočasně vyslán zaměstnavatelem z České republiky do jiné členské země EU.

  Jde například o situace „dočasného přidělení“ zaměstnance k zaměstnavateli se sídlem v jiném členském státě, vyslání zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, vyslání za účelem výkonu práce, účast na zahraničním školení či konferenci apod.

  b) Souběžný výkon činností

  O souběžný výkon činnosti se bude jednat v případech, kdy bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat práci ve dvou nebo více členských státech.

  Jde například o situace, kdy zaměstnanec jezdí pracovat do zahraničí opakovaně, příp. střídá různé státy, v nichž krátkodobě pracuje.

  Fyzická osoba s trvalým nebo hlášeným pobytem na území České republiky, která vykonává zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států Evropské unie, je tak povinna příslušné OSSZ sdělit tuto skutečnost do 30 dnů ode dne zahájení takového zaměstnání.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Povinné přílohy k žádosti o vystavení A1

  Formulář A1 je možné stáhnout na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, případně vám jej pomohou vyplnit na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

  Migrující osoba – zaměstnanec – k žádosti přikládá níže uvedené přílohy:

  1. Ověřená kopie pracovní smlouvy (HPP, DPČ a nově také DPP), včetně všech jejich změn a dodatků.
  2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo ve vztahu k období této žádosti takové potvrzení vystaveno.
  3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v České republice (pokud je zde vykonávána činnost) a v zahraničí (smlouva se zahraniční institucí, zvací dopis, potvrzení o stáži apod.)
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (přikládá se k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele).

  Pro zaměstnance se žádá o vystavení tohoto potvrzení prostřednictvím žádosti „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“. Ke stažení ZDE.

  Pokud je zaměstnance současně OSVČ, využije žádosti „Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“. Ke stažení ZDE.

  Zaměstnanec, který je zároveň OSVČ dokládá navíc kopii oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti (pokud není ověřitelné v dostupných aplikacích a registrech nebo pokud jej OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno nemá již k dispozici).

  V případě elektronického podání žádosti o vystavení potvrzení (formou souboru XML) je třeba zaslat každou žádost, včetně jejich povinných příloh, samostatně.

  Více na: https://www.cssz.cz/podani-zadosti-o-urceni-prislusnosti-883-2004-987-2009

  Možné sankce

  V případě nesplnění oznamovací povinnosti se fyzická osoba (zaměstnanec) dopustí dle vnitrostátních předpisů přestupku podle § 127 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, za který lze uložit sankci ve formě napomenutí nebo pokutu až do výše 20 000 Kč.

  Daleko vyšší sankce jsou v jiných členských státech. Dle serveru Cebre, pokud nebude mít zaměstnanec na pracovní cestě sebou originál potvrzení A1, hrozí mu ve Francii sankce až 3 269 euro, v Rakousku se pokuta pohybuje od 1 000 do 10 000 euro, v Belgii od 300 do 36 000 euro (pokuty samozřejmě odstupňovány podle toho, zda se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, pracovníka vyslaného firmou nebo podnik pro dočasnou práci).

  TIP: S vedením a zpracováním mezd vám pomůže mzdový program v účetním programu Money S3. Vyzkoušet si ho můžete i zdarma

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách