Mzdy a personalistika / Odměňování/Jak legálně zaměstnat Ukrajince?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Jak legálně zaměstnat Ukrajince?

Jak legálně zaměstnat Ukrajince?
Monika Doleželová
11. 04. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se41
Jak legálně zaměstnat Ukrajince?

Obsah

  Dne 21. 3. 2022 nabyly účinnost 3 zákony označované v odborné praxi také jako „Lex Ukrajina“. Jeden z těchto nových zákonů vydaných pod č. 66/2002 Sb., se týká opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti. V tomto článku si shrneme nová pravidla, jak legálně zaměstnat občany Ukrajiny.

  Dočasná právní ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny

  V případě, že budete chtít zaměstnat ukrajinské občany, je nutné hned na úvodu rozlišovat, zda se jedná o „běžence“, nebo zda se tady konkrétní občan Ukrajiny zdržoval již před válečným konfliktem. V tomto článku se budeme z důvodu mimořádnosti zabývat pouze první variantou.

  Právní úprava do 20. 3. 2022

  Ukrajinci mohli získat speciální vízum za účelem strpění, na jehož základě mohli pracovat v České republice. Před tím bylo nutno získat pracovního povolení od úřadu práce, které se však mohlo vztahovat pouze na „volné pracovní místo“ ohlášené zaměstnavatelem příslušnému úřadu práce.

  Právní úprava od 21. 3. 2022

  Uprchlíci, kteří u nás požádají o dočasnou ochranu a získají tak speciální vízum, mohou začít pracovat ihned po splnění stejných podmínek, jako tuzemští zaměstnanci. Nevyžaduje se již pracovní povolení a nemusí se již jednat o „volné pracovní místo“ ohlášené úřadu práce.

  Typ pracovního poměru

  Nejobvyklejším typem pracovního poměru je tzv. hlavní pracovní poměr, který se uzavírá na základě pracovní smlouvy. Doporučuje se, aby pracovní smlouva (či smlouva jakéhokoliv typu) byla vyhotovena jak v českém jazyce, tak v ukrajinštině, nebo v jazyce, kterému daný zaměstnanec rozumí.

  Právní úprava do 20. 3. 2022

  Byla možnost uzavřít pouze pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, a to vždy jen jeden pracovní poměr. U cizinců s nutným pracovním povolením nelze využít dohodu o provedení práce.

  Právní úprava od 21. 3. 2022

  Mohou uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu konanou mimo pracovní poměr a nově tedy i dohodu o provedení práce. Nově lze také sjednat více pracovních poměrů, stejně jako u každého jiného českého zaměstnance.

  Ukrajinci a úřad práce

  Pokud bude zaměstnavatel zaměstnávat cizince s dočasnou ochranou (speciálním vízem), vztahuje se na něj oznamovací povinnost vůči úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu k výkonu práce. K tomuto účelu slouží předepsaný formulář, nyní aktuální vzor C-S15. Vyplněný formulář odesílá zaměstnavatel na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, v jejichž obvodu má být zaměstnání vykonáváno.

  Nový formulář naleznete zde.

  Právní úprava do 20. 3. 2022

  Do vydání nového zákona „Lex Ukrajina“ byla povinnost zaměstnavatele prvně oznámit úřadu práce na příslušném formuláři „volné pracovní místo“ a až následně mohl zaměstnavatel oznámit nástup zaměstnance na takové pracovní místo. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání bylo třeba mít již k dispozici písemnou pracovní smlouvu, která byla jednou z povinných příloh k žádosti o povolení k zaměstnání. V těchto případech nešlo uzavřít dohodu o provedení práce.

  Právní úprava od 21. 3. 2022

  Zaměstnavatelé mohou uzavřít s běženci pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti, nebo nově i dohodu o provedení práce. Nově lze také sjednat více pracovních poměrů souběžně, stejně jako u každého jiného českého zaměstnance.

  Povinnosti před vznikem pracovního poměru uprchlíků

  I v případě, že budeme chtít zaměstnat cizince, byť se statusem uprchlíka, musí být před vznikem pracovního poměru provedena pracovnělékařská prohlídka. Smluvní lékař bude pravděpodobně vyžadovat výpis ze zdravotní dokumentace. V tomto případě by se mělo jednat o výpis zahraničního lékaře s ověřeným překladem do českého jazyka.

  V případě uprchlíků z Ukrajiny nebudou mít zřejmě tito potencionální zaměstnanci takový výpis k dispozici. Nemusíte se však obávat, i tak musí smluvní lékař zaměstnavatele vstupní prohlídku provést. Tato skutečnost se zaznamená prohlášením cizince o jeho zdravotní způsobilosti do jeho nové zdravotní dokumentace u Vašeho závodního lékaře.

  Další povinnosti zaměstnavatele

  Při nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. I zde je kladen důraz, že toto školení musí být provedeno řádně, srozumitelně, konkrétně a prokazatelně (§103 zákoníku práce). Pokud se zaměříme na pojem srozumitelně, lze jej chápat tak, že v případě cizinců by mělo být školení BOZP provedeno v jejich jazyce.

  Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru cizince

  Upozorňujeme také na skutečnost, že zaměstnavatel je nadále povinen i po datu 21. 3. 2022 písemně informovat úřad práce o tom, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání:

  • nenastoupil do práce,
  • ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno
  • zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů + oznámení důvodu ukončení pracovního poměru

  Pokud se sjednaný datum ukončení pracovního poměru liší s původně nahlášeným datem, nebo v případě nenastoupení cizince do práce, je zaměstnavatel i nadále povinen splnit informační povinnost nejpozději do 10 dnů od ukončení pracovního poměru.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Vzor speciálního víza za účelem strpění

  Vzhledem k situaci, že v poslední době dochází k falšování výše zmíněných víz, přikládáme platný vzor tohoto dokumentu, který byl vydávaný do 20. 3. 2022.

  Ode dne 22. března 2022 vydává odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a policie nová víza za účelem dočasné ochrany. (Z hlediska zákona o pobytu cizinců se opět jedná o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu za území). Toto vízum se uděluje s maximální dobou platnosti do 31. 3. 2023.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách