Mzdy a personalistika / Odměňování/Náhrada pro zaměstnavatele při výpočtu splátek v exekuci a oddlužení od roku 2022
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Náhrada pro zaměstnavatele při výpočtu splátek v exekuci a oddlužení od roku 2022

Náhrada pro zaměstnavatele při výpočtu splátek v exekuci a oddlužení od roku 2022
Monika Doleželová
11. 04. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2
Náhrada pro zaměstnavatele při výpočtu splátek v exekuci a oddlužení od roku 2022

Obsah

  V tomto článku se společně podíváme na to, kdy a v jaké výši má zaměstnavatel nárok na náhradu při výpočtu srážek ze mzdy u svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé nyní bojují s tím, u kterých těch srážek ze mzdy mají, a u kterých nemají, nárok na tuto náhradu. Na příkladech Vám také ukážeme, jak tuto zastropovanou náhradu správně vypočítat.

  Paušální částky na úhradu nákladů v souvislosti se srážkami ze mzdy

  Pod číslem 517/2021 Sb. byla vyhlášena a nabyla dne 1. 1. 2022 účinnosti vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí.

  Paušální částku, kterou si může zaměstnavatel uplatnit vůči povinnému (zaměstnanci) při srážkách v rámci exekučního řízení řeší nový § 4d a § 4e. Náhrada by měla zaměstnavatelům kompenzovat především mzdové, případně další administrativní náklady spojené s výpočtem a prováděním srážek.

  Znění nového § 4d

  „Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč. To platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému“.

  Znění nového § 4e

  „Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru“.

  Náklady výkonu rozhodnutí

  Zákonem č. 286/2021 Sb. dochází pak k 1. 1. 2022 k podstatné změně v občanském soudním řádu (dále jen OSŘ).

  Podle § 270 OSŘ má nově plátce mzdy vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného, a to až do výše 50 Kč měsíčně. Strop 50 Kč měsíčně platí bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o jednu či deset srážek ze mzdy. Změny týkající se paušální náhrady nákladů se však uplatní až na vydaná usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí po 31. 12. 2021.

  Pokud bylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí do 31. 12. 2021, a doručeno plátci kdykoliv později, nárok na paušální náhradu není. Paušální náhrada se tedy uplatní na výkony rozhodnutí srážkou ze mzdy vydané nejdříve 1. 1. 2022.

  Pokud usnesení o výkonu rozhodnutí nenabylo právní moci, ale exekuce je na prvním pořadí, sražené částky se v jednotlivých měsících deponují. Až po nabytí právní moci se deponovaná částka sníží o paušální náhradu v tom měsíci, kdy se bude srážka odesílat. Maximálně však o částku 50 Kč. Zbytek deponovaných částek se odešle oprávněnému (například exekutorovi). Pozor, vše se však musí uskutečnit až po 1. 1. 2022.

  Srážka náhrady nákladů bude provedena přede všemi ostatními pohledávkami z první třetiny zbytku čisté mzdy. Pohledávka paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy je tak prioritní a má přednost před ostatními pohledávkami, avšak jen při srážkách z 1. třetiny zbytku čisté mzdy. Dokonce může přeskočit i výživné, které by se sráželo z 1. třetiny.

  Plátce, zaměstnavatel, může srazit výše uvedenou náhradu nákladů pouze před tím, než sraženou částku zašle oprávněnému, případně soudu nebo exekutorovi. Neodečte-li plátce mzdy náhradu z provedených srážek, nárok na paušální náhradu zanikne!

  Výpočet paušálně stanovené náhrady v příkladech

  Výše paušálně stanovené náhrady nesmí být vyšší než 50 Kč měsíčně a zároveň nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.  Pokud tedy první třetina v daném měsíci činí jen 90 Kč, pak paušální náhrada bude činit jen 30 Kč (90 Kč / 3) a exekuční srážka bude ve výši 60 Kč.

  Příklad – nárok na paušální náhradu plátce

  Pan Robert má u zaměstnavatele dva exekuční tituly, které dosud nenabyly právní moci. Zaměstnavatel tak vypočtené sražené částky ve výši 10 000 Kč měsíčně pouze deponuje (za listopad 2021 ve výši 5 000 Kč a prosinec 2021 ve výši 5 000 Kč). Dne 10. 1. 2022 bylo zaměstnavateli doručeno do datové schránky nabytí právní moci obou exekucí.  Bude mít zaměstnavatel nárok na paušální náhradu?

  Ano, v tomto případě bude mít zaměstnavatel nárok na paušální náhradu. Náhrada však náleží zaměstnavateli pouze jednou – tedy ve výši 50 Kč. Pokud by si paušální náhradu v příslušném měsíci zaměstnavatel nesrazil (nebo zapomněl srazit), nárok na ni navždy zaniká. Nelze ji tedy srazit dodatečně, a to ani v následujícím měsíci.

  Změna plátce mzdy

  Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy.

  Příklad – nárok na paušální náhradu při změně plátce

  Pan Roman má nařízeny exekuční srážky ze mzdy, které u zaměstnavatele nabyly právní moci 5. 1. 2022. Dne 14. 2. 2022 ukončil pracovní poměr a odchází pracovat od 15. 2. 2022 k novému zaměstnavateli. Který zaměstnavatel bude mít nárok na paušální náhradu?

  Za měsíc únor 2022 má nárok na paušální náhradu nákladů pouze první zaměstnavatel. Nový zaměstnavatel má nárok na paušální náhradu nákladů až po obdržení usnesení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy do datové schránky. Pokud mu bude tedy doručeno rozhodnutí například v březnu 2022, může začít strhávat paušálně stanovenou náhradu nákladů až od března 2022 (a to pouze jedenkrát).

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad – nárok na paušální náhradu při změně plátce

  Pan Ríša pracuje u zaměstnavatele Alfa. Dne 10. 2. 2022 dlouhodobě onemocní. DPN trvá až do 31. 7. 2022. Pan Ríša má exekuci, která nabyla právní moci v lednu 2022. Ve kterých měsících bude mít zaměstnavatel nárok na paušální náhradu?

  Za změnu plátce mzdy se považuje i vyplácení nemocenských dávek od OSSZ. I pokud nový plátce mzdy (OSSZ) obdrží od předchozího plátce mzdy podklady potřebné pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, paušální náhrada nákladů se neuplatní. Při zúčtování mezd za únor 2022 provede zaměstnavatel exekuční srážku a ponechá si paušální náhradu nákladů (maximálně 50 Kč). Za měsíce 3 – 7/2022 nemá OSSZ nárok na paušální náhradu nákladů, i když je povinna pokračovat v exekuční srážce. Zaměstnavateli opět vznikne nárok na paušální náhradu až při zúčtování mezd za měsíc srpen 2022.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách