Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Nárok na dovolenou: kdy si ji zaměstnanec může nebo dokonce musí vzít
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Nárok na dovolenou: kdy si ji zaměstnanec může nebo dokonce musí vzít

Nárok na dovolenou: kdy si ji zaměstnanec může nebo dokonce musí vzít
Seyfor, a. s.
28. 04. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se56
Aktualizováno pro rok 2024: 02. 04. 2024
Nárok na dovolenou: kdy si ji zaměstnanec může nebo dokonce musí vzít

Obsah

  Každý zaměstnanec si může během roku vybrat dovolenou. Kdy mu na ni vzniká nárok, zda mu dovolenou může zaměstnavatel zamítnout nebo určit a jak je to s dovolenou ve zkušební době?

  Nárok na dovolenou v zákoníku práce

  Každý zaměstnanec, který v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 60 pracovních dnů pro jednoho zaměstnavatele, má nárok na dovolenou. Podle zákoníku práce činí nejméně 4 týdny za rok (20 pracovních dní). Minimálně dva týdny dovolené si zaměstnanec může vybrat najednou.

  Zaměstnavatel může přidat dovolenou navíc jako benefit – a v praxi se to často využívá. Většina zaměstnanců tak má pracovní smlouvou přislíbeno 5 týdnů dovolené (25 pracovních dnů) ročně.

  Zákoník práce stanovuje výjimky pro různé profese:

  • státní zaměstnanci a zaměstnanci veřejné správy mají nárok na 5 týdnů dovolené,
  • pedagogičtí a akademičtí pracovníci mají nárok na 8 týdnů dovolené,
  • pracovníci pracující pod zemí (např. při těžbě) či zaměstnanci vykonávající zvlášť obtížné práce (stanovené v zákoníku) mají nárok na dodatkové dovolené v délce jednoho týdne navíc.

  Po dobu dovolené zaměstnanec nedostává běžnou mzdu, ale náleží mu náhrada mzdy za dovolenou. Počítá se z průměrného výdělku zaměstnance za minulé kalendářní čtvrtletí.

  Výpočet nároku na dovolenou

  Od roku 2021 se dovolená účetně nepočítá na dny, ale na hodiny. Povinné 4 týdny dovolené při standardní osmihodinové pracovní době se přepočtou na 160 hodin. Pokud máte nárok na 5 týdnů dovolené, znamená to 200 hodin.

  Pokud u daného zaměstnavatele pracujete celý kalendářní rok, výpočet nároku na dovolenou bude:

  (týdenní úvazek v hodinách × roční nárok na dovolenou v týdnech) – počet hodin už vyčerpané dovolené = zbývající dovolená (v hodinách)

  Počet zbývajících hodin dovolené najdete na každé výplatní pásce.

  Nárok na dovolenou při směnném provozu

  Změny z roku 2021 ovlivnily hlavně zaměstnance ve směnném provozu, pro které nebyl přepočet na dny spravedlivý. Zaměstnanec tak vyčerpá z dovolené za dané dny pouze tolik hodin, kolik by v dané dny odpracoval.

  Dovolenou smí zaměstnanec vybrat v délce minimálně jedné směny.

  Nárok na dovolenou ve zkušební době

  Pokud zaměstnanec ještě neodpracoval potřebných 60 dní, má nárok na dovolenou za odpracované dny. Za každých 21 odpracovaných dnů mu náleží 1/12 vyměřené dovolené. Pokud jste u nového zaměstnavatele měsíc (21 pracovních dní) a v pracovní smlouvě máte sjednáno 5 týdnů dovolené, máte nárok na 16,5 hodiny dovolené (200/12), tedy 2 pracovní dny.

  Při nástupu do nového zaměstnání tedy zákoník práce umožňuje vybrat část dovolené už během zkušební doby (která se o počet vyčerpaných dní na dovolené následně prodlužuje). Podmínky jejího čerpání ale stanovuje zaměstnavatel a ten může ve smlouvě určit možnost čerpání dovolené až po uplynutí zkušebky.

  Nárok na dovolenou při nástupu v průběhu kalendářního roku

  V případě, že zaměstnanec nastoupí do práce v průběhu roku, nárok na dovolenou se mu poměrově snižuje podle toho, v jakém měsíci nastupuje a kolik dní do konce roku odpracuje.

  Nárok na zbývající dovolenou při výpovědi spočítáte:

  (roční nárok na dovolenou v hodinách / 12) × počet měsíců, které za rok odpracujete = nárok na dovolenou v daném roce

  Pokud změníte zaměstnání v červnu a dle smlouvy máte nárok na 5 týdnů dovolené ročně (200 hodin), náleží vám 1/12 nároku pro každý měsíc. Tedy 200/12 × 7 = 117 hodin.

  Nárok na dovolenou při výpovědi

  Stejná pravidla platí pro krácení dovolené při výpovědi. Pokud v práci během roku končíte, nárok na dovolenou se poměrově krátí podle toho, kolik dnů budete mít odpracováno. Dovolenou si můžete:

  • vybrat před skončením pracovního poměru,
  • nechat proplatit,
  • případně po vzájemné domluvě si ji můžete převést k novému zaměstnavateli.

  Nárok na dovolenou se poměrově krátí také při zkráceném úvazku nebo když se délka úvazku změní během roku. Pokud byste například v polovině roku přešli z plného úvazku s 4 týdny dovolené na poloviční úvazek, bude vám náležet za první půlrok 80 hodin dovolené a za druhé 40 (polovina z 80), dohromady tedy 120 hodin.

  Při podání výpovědi máte nárok na vybrání poměrné část zbývající dovolené.

  Nevyčerpaná dovolená a její převedení do dalšího roku

  Může se stát, že si zaměstnanec nemůže dovolenou během roku vybrat (kvůli provozním důvodům na straně zaměstnavatele nebo překážkám v práci na straně zaměstnance). V tom případě si může její část převést do dalšího roku.

  Převádět se ovšem smí jen hodiny nad rámec stanovené výměry dovolené podle zákoníku práce. Pokud tedy máte u svého zaměstnavatele nárok na 4 týdny dovolené (zákoníkem stanovené minimum), musíte si dovolenou vybrat v daném roce a nic nepřevádět. Když máte 5 týdnů dovolené, můžete si do dalšího roku převést jeden týden.

  Evidenci dovolené zaměstnanců a následný výpočet náhrady mzdy za dovolenou vám usnadní účetní program Money S3 a jeho modul Mzdy a personalistika. Vyzkoušejte si jej zdarma.

  Nárok na dovolenou při nemocenské nebo mateřské

  Když zaměstnanec během dovolené onemocní, může ji přerušit a nechat si od doktora vystavit neschopenku. Doba strávená na nemocenské (pokud nepřesáhne 20násobek týdenní pracovní doby) se započítává do výkonu práce a tím pádem nezkracuje nárok na dovolenou.

  Pracovní úraz nebo nemoc z povolání se pro účel dovolené počítá jako odpracovaná doba bez omezení. Stejně tak i mateřská dovolená. Nastávající maminky dovolenou běžně čerpají ještě před nástupem na mateřskou. Mají také nárok na dovolenou po mateřské a před nástupem na rodičovskou.

  Připravujte správně mzdy a kvalitně zodpovídejte personální otázky díky našim aktuálním informacím

  Zadejte váš e-mail a naše novinky z prostředí personalistiky a mezd i aktuální dění ze světa Money vám budeme posílat přímo na e-mail. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Nárok na dovolenou a práva zaměstnavatele

  Čerpání dovolené obvykle funguje tak, že si zaměstnanec naplánuje dovolenou a domluví se s kolegy, kdo ho zastoupí. Zaměstnavatel poté dovolenou schvaluje.

  Obvykle je to formalita, ale dle zákoníku práce může zaměstnavatel přihlížet k provozním důvodům a dovolenou zaměstnanci zamítnout. Vždy by ale měl zohlednit i zájmy zaměstnance.

  Zaměstnavatel také může určit čerpání dovolené, tedy dovolenou zaměstnanci přikázat. Oznámit mu to však musí písemně alespoň 14 dní předem. Může rozhodnout i o hromadném čerpání dovolené – běžné bývají třeba vánoční celozávodní dovolené ve výrobních firmách.

  Zaměstnavatel ale nesmí dovolenou naplánovat na dobu, kdy:

  • jste v pracovní neschopnosti,
  • jste na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • ošetřujete člena rodiny,
  • máte jiné překážky v práci.

  V případě, že zaměstnavatel porušuje práva zaměstnance nebo překračuje své pravomoci, může se zaměstnanec obrátit na inspektorát práce.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách