Mzdy a personalistika/Novela zákoníku práce: příplatky u dohodářů od 1. 10. 2023
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Novela zákoníku práce: příplatky u dohodářů od 1. 10. 2023

Novela zákoníku práce: příplatky u dohodářů od 1. 10. 2023
Monika Doleželová
17. 10. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se50
Novela zákoníku práce: příplatky u dohodářů od 1. 10. 2023

Obsah

  Novela zákoníku práce přiznává nově s účinností od 1. 10. 2023 dohodářům nárok na proplácení příplatků. Které příplatky to jsou a jaká je jejich výše?

  Novela zákoníku práce 2023

  Novela zákoníku práce vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Zákon nabyl účinnosti od 1. 10. 2023, má však dělenou účinnost a druhá významná část tak nabude účinnosti až od 1. 1. 2024. V dnešním článku se zaměříme na zcela nový nárok u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, a to jsou vybrané příplatky.

  Do mzdy a platu, a nově od 1. 10. 2023 také z odměny z dohody, se do úrovně minimální mzdy nezahrnují příplatky.

  Příplatky pro dohodáře od 1. 10. 2023

  Na konci § 138 novelizovaného zákoníku práce se od 1. 10. 2023 doplňuje zásadní věta: „Pro poskytování odměny z dohody se § 115 až § 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda.“ Dohodářům tedy nově ze zákona náleží níže uvedené příplatky:

  • 115 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
  • 116 Mzda za noční práci
  • 117 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
  • 118 Mzda za práci v sobotu a v neděli

  Zaměstnavatel může poskytovat dohodářům dobrovolně i další příplatky, pokud tak bude zakotveno v dohodě o provedení práce či o pracovní činnosti, nebo tak bude stanoveno vnitřním předpisem či kolektivní smlouvou.

  Příklad: neodpracovaný svátek u dohod od 1. 10. 2023

  Dohodář (DPP nebo DPČ) pracuje jako opravář, sjednaný úvazek 20 hod/týdně, rozvrh směn je vždy od pondělí do pátku. Hodinová odměna činí 200 Kč, průměrný hodinový výdělek (PHV) činí 220 Kč. V listopadu 2023 odpracoval brigádník všechny naplánované směny. V den svátku nepracoval. Fond pracovní doby je 21 pracovních dnů a 1 svátek:

  V tomto případě proplácí zaměstnavatel svátek náhradou, neboť brigádník má smluvně sjednaný výkon práce od pondělí do pátku (předem daný rozvrh směn).

  Odměna za výkon práce 84 hodin x 200 = 16 800 Kč
  Náhrada za svátek v týdnu 4 hodiny x 220 = 880 Kč
  Hrubá odměna celkem 88 hodin = 17 680 Kč

  Příklad: odpracovaný svátek u dohod od 1. 10. 2023

  Dohodář (DPP nebo DPČ) z výše uvedeného příkladu v den svátku pracoval.

  Pokud brigádník pracoval v den, který připadl na svátek, náleží mu prioritně náhradní volno s náhradou mzdy, nebo po dohodě příplatek ve výši 100 % z průměrného výdělku na místo náhradního volna.

  1. zaměstnanec ve stejném měsíci čerpá náhradní volno

  Odměna za výkon práce 84 hodin x 200 = 16 800 Kč
  Náhrada při čerpání NV 4 hodiny x 220 = 880 Kč
  Hrubá odměna celkem 88 hodin = 17 680 Kč

  2. zaměstnanec nečerpá za tuto práci náhradní volno

  Odměna za výkon práce 84 + 4 hodiny x 200 = 17 600 Kč
  Příplatek za práci ve svátek 4 hodiny x 220 = 880 Kč
  Hrubá odměna celkem 88 hodin = 18 480 Kč

  Příklad: pracovní sobota u dohod od 1. 10. 2023

  Dohodář odpracoval v sobotu naplánovanou denní směnu v délce 10 hodin. Jeho sjednaná hodinová odměna činí 150 Kč, PHV činí 150 Kč.

  Dohodáři náleží sjednaná odměna + příplatek za sobotu, a to ve výši alespoň 10 % PHV za každou hodinu práce, tedy celkem za 10 hodin:

  Odměna za práci 10 hod x 150 Kč = 1 500 Kč
  Přípatek 10 hod x 150 Kč x 10 % = 150 Kč
  Odměna celkem 1 650 Kč

  Příklad: pracovní sobota a práce v noci u dohod od 1. 10. 2023

  Zaměstnavatel (restaurace) stanovil vnitřním předpisem příplatky za sobotu, neděli a za noční práci, ve výši 20 Kč za každou takto odpracovanou hodinu. O víkendech, kdy se konají v restauraci různé oslavy, svatby, pohřby, si na tyto práce najímá brigádníky. Naplánuje jim směnu na sobotu od 13:00 do 24:00 hodin (včetně 2 přestávek). Odměna za hodinu práce činí 150 Kč.

  Odměna za práci 10 hodin výkonu práce x 150 Kč = 1 500 Kč
  Příplatek za práci v sobotu 10 hodin výkonu práce x 20 = 200 Kč (bez dvou neplacených přestávek)
  Příplatek za práci v noci 2 hodiny x 20 = 40 Kč (22:00 – 24:00 hod)

  Příplatek určený ve směrnici může být i vyšší, ale ne nižší než 10 % PHV (pak by se k takovému ustanovení nepřihlíželo). V daném případě nedojde ani k naplnění definice „zaměstnance pracujícího v noci“ ve smyslu zákoníku práce, neboť zaměstnanec neodpracoval prací v noci alespoň 3 hodiny v rámci jednoho týdne.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad: ztížené pracovní prostředí u dohod od 1. 10. 2023

  Dohodář pracuje ve vícesměnném provozu, který je prašný a hlučný (limity zdraví škodlivých činitelů jsou v souladu s příslušným nařízením vlády). Dle harmonogramu směn odpracoval v tomto provozu 168 hodin. Zaměstnavatel mu stanovil hodinovou mzdu 103,80 Kč.

  Pozor, minimální hodinovou mzdu musí zaměstnavatel nejprve upravit s ohledem na stanovenou týdenní pracovní dobu: po přepočtu na úvazek 37,5 hod/týdně pak činí minimální hodinová mzda 110,70 Kč. Pokud zaměstnavatel nemá v kolektivní smlouvě ani ve vnitřním předpisu stanoven vyšší příplatek, musí zaměstnanci vyplatit příplatek alespoň v minimální výši, tj. 10 % z minimální hodinové mzdy za každý vliv.

  Za 168 hodin činí příplatek: 11,07 Kč x 2 vlivy (prach a hluk) x 168 hod = 3 719,52 Kč.

  Pokud vlastníte účetní program Money S3, pak Vám na základě správně nastavených parametrů mzdový systém sám příplatky vypočítá.

  Sankce od inspektorátu práce

  Za nesplnění povinností na úseku odměňování může zaměstnavatel na základě zákona č. 251/2005 sb., o inspekci práce obdržet sankce až do výše uvedených limitů:

  • neposkytne-li mzdu nebo náhradní volno za práci ve svátek – až 1 mil. Kč
  • zahrne-li nesprávně svátky do pracovní doby – až 1 mil. Kč
  • nařídí práci ve dnech pracovního klidu v jiných případech než v § 91 ZP – až 1 mil. Kč
  • neposkytne-li příplatek za práci v noci – až 2 mil. Kč
  • neposkytne-li příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostřední – až 2 mil. Kč

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách